ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το πρότυπο ODF ετοιμάζεται για την έκδοση 1.3

Το Document Foundation, το ίδρυμα το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη του LibreOffice, καλεί τους υποστηρικτές του ανοιχτού λογισμικού να προωθήσουν τη χρήση του Open Document Format (ODF). Το ODF (ISO 26300), το πρότυπο προδιαγραφών  μορφών αρχείου για εφαρμογές γραφείου όπως υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και έγγραφα κειμένου, υποστηρίζεται από πολλά εργαλεία παραγωγικότητας γραφείου που χρησιμοποιούνται . … Read more

Lens.org: Μια ανοιχτή πλατφόρμα χαρτογράφησης όλων των πατεντών

Το Lens είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα με ψηφιοποιημένα στοιχεία πατεντών, που έχει σαν  κύριο στόχο να παρέχει πρόσβαση στο 95% των παγκόσμιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, το Lens παρέχει σχεδόν όλα τα έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον κόσμο ως ανοιχτά δημόσια ψηφιακά προϊόντα στα οποία περιλαμβάνεται και η επιστημονική-τεχνική βιβλιογραφία μαζί με ρυθμιστικά και επιχειρηματικά δεδομένα. … Read more

Προκλήσεις και προβληματισμοί για το μέλλον του Identity and Access Management (IAM)

Όταν οι εταιρείες φέρνουν εξωτερικούς χρήστες για εργασία μέσα στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών, εξωτερικής ανάθεσης και επιτρέπουν την σύνδεση από τους τελικούς χρήστες  μέσω κοινωνικών δικτύων, δημιουργείται πρόβλημα λόγω της ποικιλίας των πρωτοκόλλων που μπορεί να χρησιμοποιήσει το κάθε ένα από αυτά. Τις περισσότερες φορές αυτά τα εξωτερικά μέρη δεν συμφωνούν να … Read more

Νέες οδηγίες από την Wi-Fi Alliance για το σχεδιασμό κατοικιών με καλύτερη ασύρματη δικτύωση

Η Wi-Fi Alliance, η μη κερδοσκοπική οργάνωση που πιστοποιεί προϊόντα με δυνατότητα Wi-Fi, εξέδωσε μια νέα σειρά κατευθυντήριων γραμμών για τα ασύρματα δίκτυα στην εποχή των έξυπνων κατοικιών. Παραδοσιακά, δεν υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα για την ενσωμάτωση ενός ασύρματου δικτύου απευθείας στον σχεδιασμό μιας κατοικίας, σε αντίθεση με τα άλλα βασικά δίκτυα, όπως οι υδραυλικές  και … Read more

Το Open API Initiative (OAI) ανακοίνωσε την έκδοση 3.0 του OpenAPI Specification

Το Open API Initiative (OAI), το έργο του  Linux Foundation που δημιουργήθηκε για την προώθηση της τεχνολογίας API, ανακοίνωσε την έκδοση 3.0.0 της προδιαγραφής OpenAPI. Το  OAI παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των API , δηλαδή τις βασικές υπηρεσίες για τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές μιλούν η μία στην άλλη, … Read more