ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μια σύγκριση των ορισμών της τεχνητής νοημοσύνης στο δρόμο προς την τυποποίηση

Οι συζητήσεις για τον κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα ενταθούν το 2024 με μια προσωρινή συμφωνία για τον νόμο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη που έχει επιτευχθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Η εξέλιξη του νόμου της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη προχωρά προς έναν τεχνολογικά ουδέτερο ορισμό για την τεχνητή νοημοσύνη που … Read more

Εκδήλωση: Ανάπτυξη φαρμάκων ανοιχτού κώδικα : Φτιάχνοντας Φάρμακα για όλους : 09/02/2024- 19:00

Τα φάρμακα συνήθως τα επινοούν ιδιωτικές εταιρείες, σχεδόν πάντα χρησιμοποιώνταςγνώση που έχει προηγουμένως παραχθεί με δημόσια χρηματοδότηση. Τυπικά, κάθε νέοφάρμακο “προστατεύεται” από πατέντα, δηλαδή για κάποια χρόνια, μπορεί να παραχθείμόνο από την εταιρεία που το ανακάλυψε. Η οποία, μπορεί να καθορίζει την τιμή και τοντρόπο που θα το παράγει και θα το διαθέσει για να … Read more

Ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για τον έλεγχο της ορθής προστασίας δεδομένων από το European Data Protection Board (EDPB)

Στις 29 Ιανουαρίου 2024, το  European Data Protection Board (EDPB) παρουσίασε ένα εργαλείο ελέγχου δικτυακών τόπων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του EDPD Support Pool of Experts (SPE). Το εργαλείο αυτό, το οποίο διατίθεται στους νομικούς και τεχνικούς ελεγκτές των αρχών προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) και των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία, αξιολογεί τη συμμόρφωση … Read more

Hermine: ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη συστηματική ανάλυση των αδειών FOSS

Με την αύξηση στη χρήση ανοιχτού κώδικα σε όλες τις διοικήσεις της ΕΕ, το ζήτημα της συμμόρφωσης με τις άδειες είναι όλο και πιο σημαντικό. Το Hemine είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που στοχεύει να βοηθήσει στη διαμόρφωση πολιτικών Ελεύθερου και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (FOSS). Ο πρωταρχικός του στόχος είναι να παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο … Read more

Γιατί η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα νομοθετική πράξη για την Ψηφιακή Γνώση

Άρθρο των Felix Reda και Justus Dreyling στο Euractiv.com* Η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά μαζικά για την έρευνα και την καινοτομία. Το Horizon Europe έχει προϋπολογισμό 95,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι 80 δισεκατομμυρίων ευρώ για το προηγούμενο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Αυτή η σημαντική στρατηγική επένδυση έχει και θα συνεχίσει να επιφέρει επιστημονικές ανακαλύψεις. Ωστόσο, η ΕΕ απέτυχε … Read more