ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για τον έλεγχο της ορθής προστασίας δεδομένων από το European Data Protection Board (EDPB)

Στις 29 Ιανουαρίου 2024, το  European Data Protection Board (EDPB) παρουσίασε ένα εργαλείο ελέγχου δικτυακών τόπων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του EDPD Support Pool of Experts (SPE). Το εργαλείο αυτό, το οποίο διατίθεται στους νομικούς και τεχνικούς ελεγκτές των αρχών προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) και των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία, αξιολογεί τη συμμόρφωση του δικτυακού τόπου με τα νομικά πρότυπα. Λειτουργώντας ως Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα υπό την Άδεια EUPL 1.2, ο πηγαίος κώδικας του εργαλείου μπορεί να είναι διαθέσιμος από τον code.europa.eu.

Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη προσβασιμότητας, το EDPD σχεδίασε αυτό το εργαλείο για να απλουστεύσει την επιβολή για τις εθνικές ΑΠΔ και τους ελέγχους συμμόρφωσης για τους υπευθύνους επεξεργασίας, διακρίνοντας το από τα υφιστάμενα τεχνικά απαιτητικά ελεγκτικά εργαλεία. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε από εμπειρογνώμονα της SPE υπό την εποπτεία της Γραμματείας του EDPD, το οποίο παρουσιάστηκε στο Bootcamp του EDPD τον Ιούνιο του 2023, συγκέντρωσε θετική ανατροφοδότηση, με αποτέλεσμα τη βελτίωση και την απελευθέρωσή του ως Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Μια δεύτερη έκδοση, με νέες λειτουργίες, αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα εντός του έτους, ευθυγραμμιζόμενη με τη στρατηγική 2021-2023 του EDPD για την ενδυνάμωση των ΑΠΔ μέσω κοινών εργαλείων και ποικίλων ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, το εργαλείο διευκολύνει την προετοιμασία, την εκτέλεση και την αξιολόγηση του ελέγχου απευθείας εντός της πλατφόρμας, επισκεπτόμενος τον ιστότοπο-στόχο. Η συμβατότητα με άλλα εργαλεία, όπως ο δικτυακός τόπος του EDPD για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, επιτρέπει την εισαγωγή και την αξιολόγηση αποτελεσμάτων, καθώς και την κατάρτιση εκθέσεων.

Γιατί έχει σημασία αυτό;

Αυτό εκδημοκρατίζει τη διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης, καθιστώντας την προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό. Ο ανοικτός χαρακτήρας του εργαλείου υπογραμμίζει τη διαφάνεια και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Η προσομοίωση των ελέγχων επιβολής και συμμόρφωσης συμβάλλει σε ένα πιο αποτελεσματικό και προσβάσιμο κανονιστικό τοπίο, ευθυγραμμιζόμενο με τις εξελισσόμενες ανάγκες της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Μια άλλη απόδειξη ότι η ανοικτή αδειοδότηση είναι ένας τρόπος για να βελτιωθεί η δημοκρατία και να τοποθετηθούν οι άνθρωποι και τα δικαιώματα στο κέντρο (βλ. https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/discussion/how-could-open-licensing-protect-democracy-7-pillars-wisdom)

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment