ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων στο Prüm II: Η νομοθεσία για την εθνική ασφάλεια πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα

H Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων για αστυνομική συνεργασία, γνωστό ως «Prüm II», στις 4 Δεκεμβρίου 2023. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να ψηφίσουν για την αποδοχή ή όχι αυτής της συμφωνίας στις 8 Φεβρουαρίου 2024. Ένα κρίσιμο στοιχείο του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ενίσχυσης της ασφάλειας σε ολόκληρη την ήπειρο, που θα εισαγάγει ο κανονισμός Prüm II, είναι οι  πρόσθετες κατηγορίες ευαίσθητων δεδομένων από εθνικά αστυνομικά αρχεία και βάσεις δεδομένων στο αρχικό πλαίσιο Prüm. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων για βελτιωμένη διασυνοριακή επιβολή του νόμου εντός του χώρου Σένγκεν. Αυτό είναι ανησυχητικό γιατί Το Prüm II ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη τάση να δίνονται έμφαση στα μέτρα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τα άτομα ως πιθανούς εγκληματίες, αντί να αντιμετωπίζει τις υποκείμενες αιτίες του εγκλήματος και να δίνει προτεραιότητα σε λιγότερο παρεμβατικές εναλλακτικές λύσεις.

Η νομοθεσία για την εθνική ασφάλεια πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το πλαίσιο Prüm, που θεσπίστηκε ως δίκαιο της ΕΕ το 2008, αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας στην επιβολή του νόμου και την ασφάλεια. Στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου να συμμετέχουν στη διασυνοριακή συνεργασία και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών. Το Prüm II είναι αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου που υποστηρίζουν ένα βελτιωμένο πλαίσιο, με στόχο την επέκταση των τύπων δεδομένων που μοιράζονται μέσω του συστήματος.

Οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου τονίζουν έντονα την επιτακτική ανάγκη που ενσωματώνεται στη μεταρρύθμιση Prüm II όχι μόνο να τιμωρούνται αλλά και να αποτρέπονται προληπτικά εγκλήματα όπως η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Η βασική αρχή στο Prüm II είναι σαφής: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματίες μπορούν να δραστηριοποιούνται ελεύθερα πέρα ​​από τα σύνορα των χωρών Σένγκεν, τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτές πρέπει επίσης να διασχίζουν ελεύθερα αυτά τα όρια.

Ωστόσο,αυτή η νομοθετική τάση δίνει προτεραιότητα στην εθνική ασφάλεια έναντι των δικαιωμάτων των ανθρώπων, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις της δίκαιης διαδικασίας, συστημικές διακρίσεις και μια γενικευμένη κρίση του κράτους δικαίου στην ΕΕ. Το τελευταίο συμβαδίζει με την αντίσταση των κρατών μελών σε οποιονδήποτε περιορισμό στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από μέρους τους στο όνομα της «εθνικής ασφάλειας». Αυτό φαίνεται από την προθυμία τους να χορήγησουν πρόσβαση προς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, επιτρέποντας τη χρήση λογισμικού κατασκοπείας και υποστηρίζοντας άλλες καταχρηστικές ενέργειες που επικυρώνονται από το κράτος. Μια διαδεδομένη παρανόηση, που συνδέεται με τη επικρατούσα νοοτροπία τον τελευταίο καιρό, υποδηλώνει ότι η θυσία ορισμένων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για χάρη της ασφαλούς ζωής. Ωστόσο, η βέλτιστη προσέγγιση για τη διασφάλιση της ασφάλειάς μας έγκειται στο ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούν το κράτος δικαίου, αντί να το παραβιάζουν. Χωρίς έλεγχο, ο αντίκτυπος των λειτουργιών τους μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες.

Prüm II: χωρίς διασφαλίσεις, θα μπορούσε να επιδεινώσει βαθιά ριζωμένα προβλήματα

Η πρωτοβουλία Prüm II προϋποθέτει ομοιόμορφη προστασία για τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα της δέουσας διαδικασίας σε όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές υπηρεσίες Σένγκεν. Ωστόσο, οι οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων έχουν επί μακρόν υποστήριξε ότι η πραγματικότητα αποκαλύπτει βαθιά ριζωμένα προβλήματα στο τρέχον σύστημα που ενδέχεται να επιδεινωθούν από τον προτεινόμενο αυτοματισμό στο πλαίσιο του Prüm II. Ο έπαινος της Επιτρόπου Johansson για το Prüm II ως σημαντικό επίτευγμα στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος υπογραμμίζει την αυξανόμενη τάση προς ένα κράτος επιτήρησης, διαβρώνοντας το τεκμήριο της αθωότητας. Η κοινωνία των πολιτών έχει εκφράσει επανειλημμένα  τις ανησυχίες της σχετικά με την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και το εύρος της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων της Prüm. Αν και αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος της αστυνομίας στις ποινικές έρευνες, είναι σημαντικό να διατηρηθούν αυστηρές διασφαλίσεις για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων.

Αν και η εκδοχή του Prüm II που συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές περιλαμβάνει ορισμένες εγγυήσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμες ανεπάρκειες. Η συμπερίληψη εικόνων προσώπων και το χαμηλό όριο για εγκλήματα θέτουν προβλήματα κατά της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ): στο Tele2 Sverige, η απόφαση έκανε διάκριση μεταξύ του χειρισμού δεδομένων με σκοπό την πρόληψη σοβαρών εγκλημάτων και της πρόληψης μικροαδικημάτων ή της αποτελεσματικής διαχείρισης μη ποινικών διαδικασιών.

Το τελικό κείμενο επίσης αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομολογίας, παραλείποντας τη διάκριση μεταξύ των υποκειμένων των δεδομένων. Επιπλέον, οι διαπραγματευτές φαίνεται να αγνόησαν τις πιθανές συνέπειες της συμπερίληψης εικόνων προσώπου, μια κίνηση που θα μπορούσε να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Το πρόβλημα περιπλέκεται από την πρόβλεψη για πολύ αδύναμες μη αυτόματες αναθεωρήσεις. Στην περίπτωση των αρχικών αντιστοιχιών, η ανθρώπινη επανεξέταση είναι καθαρά εθελοντική, χωρίς υποχρεωτική απαίτηση για ανθρώπινη επανεξέταση μιας λίστας πιθανών αντιστοιχιών εικόνων προσώπου, εφόσον δεν ζητηθούν στη συνέχεια βασικά δεδομένα. Αυτή η λίστα αρχικών εικόνων προσώπων που ταιριάζουν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να λάβει μέτρα κατά των ατόμων που αναφέρονται, με σοβαρές επιπτώσεις στα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

Καμία ασφάλεια χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα

Οι συνέπειες του Prüm II εκτείνονται πέρα ​​από τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Κινδυνεύει να εργαλειοποιηθούν οι αρχές της ΕΕ για να δικαιολογηθεί η επέκταση των αστυνομικών δραστηριοτήτων, μια  βαθιά ανησυχητική τάση για την οποία οι οργανώσεις τις κοινωνίας των πολιτών έχουν προειδοποιήσει. Η έλλειψη ευαισθητοποίησης μεταξύ των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ, για να μην αναφέρουμε τους ανθρώπους σε κίνηση και άλλες ευάλωτες κοινότητες, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους επιδεινώνει περαιτέρω το ζήτημα. Αυτό περιορίζει την ικανότητά τους να προστατεύουν προληπτικά τα δικαιώματά τους και να αναζητούν επανόρθωση για πιθανές παραβιάσεις. Η αντίληψη ότι το κράτος επιτήρησης είναι το μοναδικό παράδειγμα έχει γίνει πιο διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια, με κυβερνήσεις και εταιρείες να ασχολούνται με τη μαζική συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων, αξιοποιώντας τους φόβους των ανθρώπων εν μέσω αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας. Ωστόσο, για μια πραγματική εστίαση στην ασφάλειά μας, Τα κράτη πρέπει να δίνουν έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα περισσότερο, όχι λιγότερο, για τις δραστηριότητες τους για την ασφάλεια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ, θα πρέπει να δώσει ύψιστη προτεραιότητα στη διασφάλιση των πολιτών της ΕΕ και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Οι συστάσεις από οργανισμούς όπως το EDRi, οι οποίες δυστυχώς έχουν ληφθεί ελάχιστα υπόψη, τονίζουν την επείγουσα ανάγκη για ενδελεχή επανεκτίμηση του κειμένου Prüm II. Χωρίς ουσιαστικές αναθεωρήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος ακύρωσης του κανονισμού από το ΔΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο τον δεδηλωμένο στόχο του για την καταπολέμηση του εγκλήματος με ταυτόχρονη τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Δεδομένων αυτών των ανησυχιών, η επερχόμενη ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, που αναμένεται επί του παρόντος τον Φεβρουάριο του 2024, προσφέρει μια κρίσιμη ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσει την ευθύνη του έναντι των πολιτών της ΕΕ επανεξετάζοντας και ενδεχομένως απορρίπτοντας τον ισχύοντα κανονισμό Prüm II. Δεν μπορούμε να έχουμε ασφάλεια χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα – κάτι που φαίνεται να έχει ξεχάσει η ΕΕ.

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Leave a Comment