ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εκδήλωση: Ανάπτυξη φαρμάκων ανοιχτού κώδικα : Φτιάχνοντας Φάρμακα για όλους : 09/02/2024- 19:00

Τα φάρμακα συνήθως τα επινοούν ιδιωτικές εταιρείες, σχεδόν πάντα χρησιμοποιώντας
γνώση που έχει προηγουμένως παραχθεί με δημόσια χρηματοδότηση. Τυπικά, κάθε νέο
φάρμακο “προστατεύεται” από πατέντα, δηλαδή για κάποια χρόνια, μπορεί να παραχθεί
μόνο από την εταιρεία που το ανακάλυψε. Η οποία, μπορεί να καθορίζει την τιμή και τον
τρόπο που θα το παράγει και θα το διαθέσει για να πετύχει τα καλύτερα οικονομικά
αποτελέσματα, όπως γίνεται με κάθε βιομηχανικό προϊόν.

Μόνο έτσι γίνεται; Όχι πια.
Σε λίγες μέρες συζητάμε παραδείγματα ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκου από
κοινοπραξίες επιστημόνων που μπορεί να εργάζονται σε δημόσια ιδρύματα ή στον ιδιωτικό
τομέα και να έχουν παγκόσμια διασπορά. Το φάρμακο που αναπτύσσεται με αυτόν τον
τρόπο μπορεί να παραχθεί από όποιον θέλει και μπορεί και να διατεθεί παντού και σε
όλους.

Το ότι η συνεργατική ανάπτυξη φαρμάκου μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική και λιγότερο
κοστοβόρα συγκρινόμενη με την ανταγωνιστική, κάνει την κουβέντα ακόμη πιο
ενδιαφέρουσα.


Όσοι και όσες είναι μακριά ή δε μπορούν να έρθουν, μπορεί να παρακολουθήσουν στο
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89967902353?pwd=emxKbEM0RnAvU3FmbTVtWi9DQ29Qdz09

Leave a Comment