ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μια σύγκριση των ορισμών της τεχνητής νοημοσύνης στο δρόμο προς την τυποποίηση

Οι συζητήσεις για τον κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα ενταθούν το 2024 με μια προσωρινή συμφωνία για τον νόμο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη που έχει επιτευχθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Η εξέλιξη του νόμου της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη προχωρά προς έναν τεχνολογικά ουδέτερο ορισμό για την τεχνητή νοημοσύνη που θα εφαρμοστεί σε μελλοντικά συστήματα AI. Τους επόμενους μήνες, πολλά κράτη θα συμφωνήσουν σε ακριβείς νομικούς ορισμούς, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν ηθικές εκτιμήσεις του ρόλου που θα επιτραπεί και δεν θα επιτραπεί να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Και ο επίσημος ορισμός της τεχνητής νοημοσύνης είναι μια διαρκής συζήτηση.

Οι ακριβείς ορισμοί σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο δεν είναι ίσως τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό όταν ρωτούνται για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, καθώς η επιρροή του μεγαλώνει, το να φτάσουμε σε ένα φαίνεται απαραίτητο όταν εξετάζουμε πώς να το ρυθμίσουμε. Η συμφωνία για το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη –και τι δεν είναι– σε διακρατικό επίπεδο, αποδεικνύεται όλο και πιο σημαντική. Οι διαδικτυακοί χώροι σπάνια σέβονται την κυριαρχία και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια ζωή αναμένεται να αυξηθεί γρήγορα.

Διαφορετικές χώρες και οργανισμοί έχουν διαφορετικούς ορισμούς, αν και ο νόμος AI αναμένεται να παρέχει κάποια τυποποίηση, όχι μόνο εντός της ΕΕ αλλά και εκτός αυτής λόγω της επιρροής του. Εκτός από την παροχή ενός πλαισίου για τις επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν στο μέλλον, δείχνει περαιτέρω την προσμονή για το τι, πώς και πού θα ενεργήσει η τεχνητή νοημοσύνη και προς τι θα αναπτυχθεί. Ας εξετάσουμε πώς διαφορετικοί οργανισμοί και κράτη ορίζουν επί του παρόντος τα συστήματα AI.

ΟΟΣΑ

Μέχρι στιγμής, ο ορισμός των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης του AI ACT αναμένεται να ακολουθήσει τον τρέχοντα ορισμό του ΟΟΣΑ. Αυτός φαίνεται να είναι ο ορισμός με τη μεγαλύτερη επιρροή και έχει ως εξής:

Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε μηχανές που, για ρητούς ή άρρητους στόχους, συμπεραίνει, από τα δεδομένα που λαμβάνει, τον τρόπο δημιουργίας αποτελεσμάτων όπως προβλέψεις, περιεχόμενο, προτάσεις ή αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν φυσικά ή εικονικά περιβάλλοντα. Τα διαφορετικά συστήματα AI διαφέρουν ως προς τα επίπεδα αυτονομίας και προσαρμοστικότητας μετά την ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, ο ορισμός του ΟΟΣΑ έχει υποστεί αλλαγές από το πρώτο του σχέδιο στο τρέχον παραπάνω. Η κατάργηση των «ανθρωποκεντρικών εισροών» και η προσθήκη «αποφάσεων» όταν αναφέρονται σε εκροές αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό οι ανθρωποκεντρικές αποφάσεις και ενέργειες. Αν και αναγνωρίζεται ότι διαφορετικά συστήματα διαφέρουν ως προς την αυτονομία τους, αυτή η αλλαγή ανοίγει τη δυνατότητα για πλήρη αυτονομία. Αυτό μπορεί να είναι αμφιλεγόμενο, τουλάχιστον, και μπορεί να αναμένεται να τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ευθυγράμμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς περιμένουμε τον νόμο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, εάν όντως υιοθετήσουν τον ίδιο ή ακόμα και παρόμοιο ορισμό, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον ορισμό της προσωπικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάργηση των εισροών που βασίζονται στον άνθρωπο.

ISO

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης έχει ορίσει τα συστήματα AI ως εξής:

  • <engineered system> σύνολο μεθόδων ή αυτοματοποιημένων οντοτήτων που μαζί δημιουργούν, βελτιστοποιούν και εφαρμόζουν ένα μοντέλο(3.1.26) έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο προκαθορισμένων καθηκόντων(3.1.37),  να κάνει υπολογισμούς,  προβλέψεις(3.2.12), συστάσεις ή αποφάσεις

Σημείωση 1 για την καταχώριση: Τα συστήματα AI είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με διαφορετικά επίπεδα αυτοματοποίηση(3.1.7).

Σημείωση 2 για την καταχώριση: Προβλέψεις(3.2.12) μπορεί να αναφέρεται σε διάφορα είδη ανάλυσης ή παραγωγής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης κειμένου, της δημιουργίας συνθετικών εικόνων ή της διάγνωσης προηγούμενης διακοπής ρεύματος). Δεν υπονοεί την προτεραιότητα.

<discipline> μελέτη θεωριών, μηχανισμών, εξελίξεων και εφαρμογών που σχετίζονται μετεχνητή νοημοσύνη <μηχανικό σύστημα> (3.1.2)

Σύστημα AI:

μηχανικό σύστημα που χρησιμοποιεί  AI <engineered system>(3.1.2)

Σημείωση 1 για την καταχώριση: Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να σχεδιαστούν για να παράγουν εξόδους όπως π.χ προβλέψεις(3.2.12), συστάσεις και ταξινομήσεις για ένα δεδομένο σύνολο στόχων που καθορίζονται από τον άνθρωπο.

Σημείωση 2 για την καταχώριση: Τα συστήματα AI μπορούν να σχεδιαστούν για να λειτουργούν με διαφορετικά επίπεδα αυτοματισμού.

Εδώ, εξετάζεται το είδος του συστήματος που θεωρείται, ιδίως ένα μηχανολογικό. Αυτό είναι ενδιαφέρον καθώς οι προηγούμενοι ορισμοί ήταν κάπως διφορούμενοι σχετικά με το ποιες τεχνολογίες, στην πραγματικότητα, θα εμπίπτουν σε μια τέτοια νομοθεσία. Υπάρχει επίσης εστίαση στη συνεργασία διαφορετικών οντοτήτων, που δεν προσδιορίζονται ως ανθρώπινη ή άλλη. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρουν την προέλευση και το είδος των εισροών που υποβάλλονται σε επεξεργασία, αν και μέσω «διαφορετικών επιπέδων αυτοματισμού» μπορεί να συναχθεί ότι καλύπτει την ισορροπία μεταξύ ανθρώπινων ή μη εισροών, προσφέροντας έτσι διαφορετικά επίπεδα αυτονομίας.

Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα υιοθέτησε επίσης τον ορισμό της για το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στον νόμο AI του 2023 και έχει ως εξής:

Άρθρο 2 (Ορισμοί) Όπως χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες.

  1. «Τεχνητή νοημοσύνη» αναφέρεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ανθρώπινων διανοητικών ικανοτήτων όπως μάθηση, συλλογισμός, αντίληψη, κρίση και κατανόηση της γλώσσας.

  2. «Τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης» σημαίνει τεχνολογία υλικού που απαιτείται για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογία λογισμικού που το υποστηρίζει συστηματικά ή τεχνολογία αξιοποίησής του.

Αν και δεν αναφέρεται, αποδίδουν στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως η αντίληψη, σε μια ηλεκτρονική οντότητα. Αν και δεν αναφέρονται «αποφάσεις», η απόδοση ανθρώπινων χαρακτηριστικών ίσως κάνει αυτό το σημείο περιττό, καθώς μπορεί να ερμηνευθεί ως ενεργός παράγοντας, που ενεργεί σε παρόμοιο επίπεδο με τους ανθρώπους. Επιπλέον, είναι επεκτατικές ως προς το ποια τεχνολογία θεωρείται AI, καθώς ακόμη και ένα καλώδιο που παρέχει ισχύ μπορεί, σύμφωνα με τον τρέχοντα ορισμό τους, να ταξινομηθεί ως κομμάτι της τεχνολογίας AI.

Εκτελεστικό Διάταγμα των ΗΠΑ

Το τελευταίο μέρος του 2023, η κυβέρνηση Μπάιντεν εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καθόρισε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης:

Ένα σύστημα που βασίζεται σε μηχανήματα που μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο του που ορίζεται από τον άνθρωπο, να κάνει προβλέψεις, συστάσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν πραγματικά ή εικονικά περιβάλλοντα. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν  εισροές από τη μηχανή και τον άνθρωπο για να αντιληφθούν το πραγματικό και εικονικό περιβάλλον….

Εδώ, η κυβέρνηση Μπάιντεν συγχωνεύει ανθρώπινες και μηχανικές εισροές, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο παραγόντων. Και ενώ δεν είναι νομικά δεσμευτικό, δείχνει πρόθεση. Δείχνει μεγαλύτερη προσοχή και ίσως σκεπτικισμό σχετικά με την αυτόνομη δράση της τεχνητής νοημοσύνης, σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο από τους σημαντικότερους παράγοντες. Είναι ενδιαφέρον ότι η διάκριση μεταξύ εικονικού και «πραγματικού» (υποθέτοντας ότι αυτό σημαίνει φυσικό, αν και η διατύπωσή του παραμένει προβληματική) περιβαλλόντων δείχνει παρόμοιο σκεπτικισμό ως προς το εύρος και τις σφαίρες που η κυβέρνηση Μπάιντεν ενδιαφέρεται να καταλάβει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό περιορίζει το αμφιλεγόμενο ζήτημα της πιθανής αυτονομίας που υπάρχει σε προηγούμενους ορισμούς, αν και περιορίζει την επικοινωνία μεταξύ συστημάτων ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες εισροές, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί προβληματικό στην πράξη.

Απαντήσεις που αναμένονται

Καθώς εισερχόμαστε σε ένα σημαντικό νομοθετικό έτος για την τεχνητή νοημοσύνη, ανυπομονούμε να λάβουμε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα σχετικά με τους νομικούς ορισμούς των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης:

  • Ποιος ορισμός της προσωπικότητας θα συνοδεύει τον ορισμό των συστημάτων AI στον νόμο AI; Και τι σημαίνει αυτό για την πνευματική ιδιοκτησία σε κάτι που είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από μια τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένου ότι επιτρέπει μεγάλες ποσότητες αυτονομίας; Αν δηλαδή όντως ακολουθεί τον ίδιο ορισμό με τον ΟΟΣΑ.
  • Τι είδους τεχνολογία θα θεωρηθεί ως AI; Θα κυμαίνεται από υπολογιστικά φύλλα Excel έως LLM; Εξετάζουμε τα «μηχανικά συστήματα», ένα «μηχανικό σύστημα» ή κάτι άλλο;
  • Θα είναι η νομοθεσία αρκετά ισχυρή, ή ίσως αρκετά ευρεία, ώστε να περιλαμβάνει τις τεράστιες αλλαγές που υφίσταται αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη; Και ποιες προβλέψεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κάνει η ΕΕ για λογαριασμό των μελλοντικών προόδων της τεχνητής νοημοσύνης;

Πηγή άρθρου: https://opensource.org/

Leave a Comment