ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Διακήρυξη Ψηφιακών Δικαιωμάτων και Αρχών της ΕΕ υπολείπεται των φιλοδοξιών της

Τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε συναίνεση σχετικά με τη Διακήρυξη των Ψηφιακών Δικαιωμάτων και Αρχών. Η διακήρυξη αν και στοχεύει να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης, αντίθετα κατεβαίνει σε θολά νερά, προκαλώντας ασάφεια. Η διατύπωσή της είναι ασαφής και παραβλέπει τις υπάρχουσες καλές προτάσεις.

αποτυχημένη προσπάθεια ελέγχου του πηγαίου κώδικα

Ενώ τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ισχυρίζονται ότι η ψηφιακή ανεξαρτησία και τη ανοιχτότητα είναι ζωτικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης, η δήλωση στερείται σαφούς ορισμού τέτοιων αξιών. Το κείμενο της δήλωσης κάνει αναφορά στην προώθηση της διαλειτουργικότητας, των ανοικτών τεχνολογιών και προτύπων. Ωστόσο, δεν είναι σαφές τι ακριβώς εννοούν τα υπογράφοντα όργανα με μια τέτοια διατύπωση. Αντίθετα, η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε σαφή αναφορά στο Ελεύθερο Λογισμικό ως τρόπο διασφάλισης της διαφάνειας στη χρήση αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στη σημασία των Ανοιχτών Προτύπων. Δυστυχώς, αυτή η διατύπωση δεν επιβεβαιώθηκε κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις και το τελικό κείμενο κατέληξε να είναι μάλλον ασαφές.

«Σε μια ψηφιοποιημένη κοινωνία με γρήγορους ρυθμούς, η σημασία μιας τέτοιας δήλωσης ψηφιακών δικαιωμάτων είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό το κείμενο θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο ταξίδι διαμόρφωσης της ψηφιακής μας σφαίρας. Είναι προβληματικό για την ελευθερία του λογισμικού μας το γεγονός ότι μια τέτοια δήλωση δεν έχει σαφείς ορισμούς και ότι δεν λαμβάνονται υπόψη σταθερά υπάρχοντα πλαίσια», εξηγεί η Lina Ceballos, Υπεύθυνη Έργου Πολιτικής του FSFE.

Δεν είναι επίσης σαφές εάν η δήλωση είναι συνεπής με τα υπάρχοντα πλαίσια. Σύμφωνα με το κείμενό του, βασίζεται σε προηγούμενες πρωτοβουλίες, όπως οι διακηρύξεις του Βερολίνου και του Ταλίν . Αυτά τα προαναφερθέντα πλαίσια αναφέρονται ήδη στο Ελεύθερο Λογισμικό όσον αφορά την ψηφιακή ανεξαρτησία και τη διαλειτουργικότητα, ενώ απαιτούν επίσης περισσότερη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού και ενίσχυση της απαίτησης χρήσης του. Ωστόσο, όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, το Ελεύθερο Λογισμικό δεν αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη των Ψηφιακών Δικαιωμάτων και Αρχών.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερα σημαντικό:

«η δήλωση παραλείπει να ονομάσει την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού και υλικού μέσω αδειών Ελεύθερου Λογισμικού ως ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία. Τούτου λεχθέντος, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό θα πρέπει να το κάνουν ακριβώς εκεί που η δήλωση υπολείπεται» , λέει ο Erik Albers, Διευθυντής Προγράμματος Ψηφιακής Αειφορίας του FSFE.

Πηγή άρθρου: https://fsfe.org/news/

Leave a Comment