ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα εκπαιδευτικά εργαστήρια και σύσταση ομάδων εργασίας για τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής σε περιβαλλοντικά θέματα

Το WWF Ελλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ξεκινούν από το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 μία νέα σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων, καθώς και τη δημιουργία ομάδων εργασίας για τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής σε περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο του έργου «Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων».

Το έργο «Πολίτες για το Περιβάλλον» έχει στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, ομάδων και ενεργών πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα. Για αυτό δημιουργήσαμε την πλατφόρμα citizens4environment.wwf.gr στην οποία θα βρείτε χρήσιμα εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον τόπο σας τεκμηριωμένα και αποτελεσματικά.

Μέσω ενός κύκλου διαδικτυακών και ζωντανών εργαστηρίων θέλουμε να ρίξουμε φως στα δικαιώματα και τις ευκαιρίες δημόσιας συμμετοχής.

Ξεκινώντας από την Αθήνα, στις 10 Δεκεμβρίου, διεξάγουμε ένα νέο εκπαιδευτικό εργαστήριο (lab συμμετοχής) με την συμμετοχή εθνικών και τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και ομάδων πολιτών που συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο θα διεξαχθεί δια ζώσης σε χώρο στο κέντρο της Αθήνας στις 11 π.μ. και θα έχει διάρκεια τριών ωρών. Αντικείμενό του, είναι η γνωριμία και εξοικείωση των ομάδων πολιτών με τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον, με εστίαση στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Περισσότερο και λιγότερο εξοικειωμένες με τις διαδικασίες ομάδες συναντιούνται για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους και να αλληλοδιδαχθούν πώς μπορούν να συμμετάσχουν τεκμηριωμένα και αποτελεσματικά στη διαμόρφωση αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά θέματα στη χώρα μας.

Παράλληλα θα διεξαχθεί και το πρώτο focus group (ομάδα εργασίας) για την ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής στα περιβαλλοντικά θέματα. Στο focus group (ομάδα εργασίας), στο οποίο θα συμμετέχουν αφενός, δημόσιοι φορείς με αρμοδιότητες (αποφασιστικές, αδειοδοτικές, ελεγκτικές κ.λπ.) σχετικές με τη λήψη αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και φορείς με οριζόντια νομοπαρασκευαστική αρμοδιότητα, και αφετέρου, τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες πολιτών που συμμετέχουν ενεργά στα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας.

Το focus group (ομάδα εργασίας) θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 στις 5.30 μ.μ. και θα έχει διάρκεια δύο ωρών. Αντικείμενό του, είναι η ανταλλαγή απόψεων εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα -καταγεγραμμένα στο πλαίσιο του παρόντος έργου- εμπόδια στη συμμετοχή των πολιτών σε σχέση με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, και η καταγραφή και συλλογή απόψεων ως κατεύθυνση για την βελτίωση του σχετικού θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου για τη δημόσια συμμετοχή.

Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και η προστασία του είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας.

Συνολικά θα διεξαχθούν 5 εργαστήρια σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Απρίλιο 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2023 με την συνδιαμόρφωση από κοινού με την κοινωνία των πολιτών μίας πρότασης πολιτικής για την βελτίωση των διαδικασιών δημόσιας συμμετοχής. Μια πρόταση για ουσιαστική βελτίωση όλων των διαδικασιών δημόσιας συμμετοχής, που εφόσον υιοθετηθεί από την Πολιτεία, θα ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή όλων μας στις αποφάσεις και τις διαδικασίες που τόσο άμεσα επηρεάζουν την ίδια μας τη ζωή.

Tο έργο «Πολίτες για το Περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το WWF Ελλάς και εταίρο την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Leave a Comment