ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παράταση δημόσιας διαβούλευσης για τη συμμετοχή μας στα περιβαλλοντικά θέματα!

Το WWF Ελλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ανακοινώνουν ότι παρατείνουν τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νομοθετικής πρότασης για την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά θέματα.

Η νέα προθεσμία υποβολής σχολίων και προτάσεων συμπληρώνεται την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023.

Όλοι μας έχουμε δικαίωμα σε ένα υγιές, καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον και για αυτό είναι σημαντικό να μπορούμε να ασκούμε αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά μας δικαιώματα. Η συμμετοχή σας είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας δημιουργίας αυτής της νομοθετικής πρότασης. Κατανοούμε τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας στις πληγείσες από τα πρόσφατα ακραία φαινόμενα περιοχές, και γι’ αυτό παρατείνουμε τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης με στόχο την ενθάρρυνση της ευρύτερης συμμετοχής του κοινού στον πλούσιο διάλογο για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο στόχος της νομοθετικής πρότασης είναι η ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Τα βασικά σημεία που αναφέρονται στην πρόταση περιλαμβάνουν:

  • Τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτυακού τόπου για τη συμμετοχή του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα.
  • Τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής.
  • Την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού σε δημόσιες διαβουλεύσεις για περιβαλλοντικά θέματα.
  • Την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών.
  • Την εισαγωγή διαδικασίας πρωτοβουλίας πολιτών για την έκδοση κανονιστικής πράξης από τη Διοίκηση.
  • Τη διευκόλυνση και ενίσχυση της δυνατότητας υποβολής αίτησης για περιβαλλοντικό έλεγχο.

Για να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα διαλόγου ecodialogues.gr έως τις 15 Οκτωβρίου 2023. Τα σχόλια που θα λάβουμε θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης, το οποίο και θα σταλεί στην πολιτική ηγεσία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων».

Το έργο «Πολίτες για το Περιβάλλον» που ξεκίνησε να υλοποιείται τον Απρίλιο 2021, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της φωνής των πολιτών προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα. Μέσα από μία σειρά εργαστηρίων και εκπαιδευτικών εργαλείων που υπάρχουν αναρτημένα στην πλατφόρμα του έργου citizens4environment.wwf.gr, οι πολίτες μπορούν να βρουν τρόπους για προστατεύσουν τεκμηριωμένα και αποτελεσματικά τον τόπο τους. Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2024 με την συνδιαμόρφωση από κοινού με την κοινωνία των πολιτών μιας πρότασης πολιτικής για την βελτίωση των διαδικασιών δημόσιας συμμετοχής. Μια πρόταση για ουσιαστική βελτίωση όλων των διαδικασιών δημόσιας συμμετοχής, που εφόσον υιοθετηθεί από την Πολιτεία, θα ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή όλων μας στις αποφάσεις και τις διαδικασίες που τόσο άμεσα επηρεάζουν την ίδια μας τη ζωή. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και η προστασία του είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας!

Το έργο «Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το WWF Ελλάς και εταίρο την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Leave a Comment