ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πώς οι εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google, η Meta και η Amazon θα πρέπει να αξιολογούν τις επιπτώσεις στα δικαιώματά μας

Ένα νέο έγγραφο πολιτικής από το  ECNL και το Access Now περιγράφει τις βασικές συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αξιολόγηση του αντίκτυπου στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιωμάτων θα έχει καποιο νόημα βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DSA) .

Ο κανονισμός DSA, ο κανονισμός της ΕΕ για το παράνομο περιεχόμενο, τη διαφανή διαφήμιση και την παραπληροφόρηση σε διαδικτυακές πλατφόρμες, ορίζει υποχρεώσεις για πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες ή μηχανές αναζήτησης όπως η Google, η Meta και η Amazon για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης σε πληροφορίες και για να σταματήσουν διάδοση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου.

Νέες υποχρεώσεις για τις εταιρείες τεχνολογίας:

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την υιοθέτηση της DSA, αλλά  οι εταιρείες  και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν  να αποφασίζουν ποιος πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες  που ορίζει ο νόμος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει  ορίσει 19 εταιρείες τεχνολογίας  είτε ως «πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες» (VLOP) ή «πολύ μεγάλες διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης» (VLOSEs). Ως εκ τούτου, αυτές οι πλατφόρμες και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει τώρα να εκπληρώσουν πρόσθετες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στις πληροφορίες και για να σταματήσουν τη διάδοση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου.

Μία από αυτές τις απαιτήσεις είναι οι εταιρείες να κατανοούν, να αξιολογούν και να μετριάζουν τυχόν κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα που απορρέουν από τις υπηρεσίες τους . Αλλά η διασφάλιση και η επιβολή αυτού του έργου με ουσιαστικό τρόπο θα  είναι πρόκληση :

  • Η DSA δεν θέτει εναρμονισμένους κανόνες για τις εκτιμήσεις κινδύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων (FRIA).
  • Δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση σχετικά με το τι συνιστά αξιολόγηση υψηλής ποιότητας.

Χωρίς σαφείς προσδοκίες για τη μεγάλη τεχνολογία, υπάρχει ο κίνδυνος οι FRIA να γίνουν απλώς μια τυπική μορφή, παρά ένας ουσιαστικός μηχανισμός .

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι περισσότερο από μια άσκηση “tick-box”.

Αυτό είναι όπου οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών παρείχαν βασική εμπειρογνωμοσύνη τόσο στους νομοθέτες όσο και στον κλάδο. Το ECNL και η Access Now συνεργάστηκαν για να προετοιμάσουν ένα νέο έγγραφο πολιτικής « Προς μια ουσιαστική αξιολόγήση του αντικτύπου των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της DSA » για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ώστε οι αξιολογήσεις επιπτώσεων να είναι κάτι περισσότερο από μια άσκηση.

Για αυτό, τόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όσο και οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν διασφαλίσεις και βασικές γραμμές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αξιολόγηση των ειδικών κινδύνων της αυτοματοποιημένης συγκράτησης περιεχομένου για τις ελευθερίες του πολίτη – μια αυξανόμενη ανησυχία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας τα άτομα και οι κοινότητες που επηρεάζονται από αυτά τα εργαλεία να έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων.

Διαβάστε το έγγραφο πολιτικής εδώ

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Leave a Comment