ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέο, δωρεάν διαδικτυακό μάθημα για τις άδειες ανοιχτού κώδικα από την ΕΕ

Η Interoperable Europe Academy (IEA) κυκλοφόρησε ένα νέο, δωρεάν διαδικτυακό μάθημα με τίτλο «Εισαγωγή στις άδειες ανοικτού λογισμικού», το οποίο καλύπτει τα βασικά της αδειοδότησης ανοικτού κώδικα. Το μάθημα απευθύνεται σε επαγγελματίες πληροφορικής, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται στον τομέα της ψηφιοποίησης και της ενσωμάτωσης των δημόσιων υπηρεσιών που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα και να εφαρμόσουν άδειες ανοιχτού κώδικα στα προϊόντα και τις λύσεις ΤΠΕ τους.

Συνολικά, το μάθημα καλύπτει βασικά θέματα, εστιάζοντας στους τύπους και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών αδειών λειτουργίας, τις κύριες ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους, καθώς και το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο στην ΕΕ. Οι χρήστες θα μάθουν για τις βασικές αρχές και τα οφέλη των εφαρμογών ανοιχτού κώδικα, όπως η επαναχρησιμοποίηση, η προσαρμοστικότητα και η ελεγξιμότητά τους. Η ενότητα εξετάζει επίσης τα κύρια χαρακτηριστικά των permissive, reciprocal, και moderately reciprocal αδειών, εκτός από την εξήγηση των ενεργειών που επιτρέπονται στο πλαίσιο των αδειών παραγώγων, δηλαδή τη διόρθωση, την προσαρμογή και τη συγχώνευση των έργων.

Μόλις ολοκληρώσουν το μάθημα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ένα κουίζ πολλαπλών επιλογών για να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους. Ως εκ τούτου, αυτό το μάθημα χρησιμεύει ως ένα μεγάλο σημείο εισόδου για πλήρεις αρχάριους ή μια εύχρηστη ανασκόπηση για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να κατανοήσει τους βασικούς κανόνες και τις αρχές που ισχύουν για τις άδειες λειτουργικού συστήματος.

Η Interoperable Europe Academy είναι ένας διαδικτυακός κόμβος της ΕΕ με εκπαιδευτικούς πόρους που παρέχονται απευθείας από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το μάθημα συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των πολιτών της ΕΕ ενόψει των μελλοντικών προκλήσεων, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι περίπου το 42 % των Ευρωπαίων στερούνται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 2023 χρησιμεύει ως το έτος δεξιοτήτων της ΕΕ, αυτό το μάθημα συμπληρώνει τις προσπάθειες της ΕΕ για την αύξηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της. 

Παράλληλα με αυτό το μάθημα, ο IEA φιλοξενεί επίσης την ενότητα «Joinup Licensing Assistant» για αρχάριους ή την ενδιάμεση τάξη «European Union Public Licence». Μαζί με το αποθετήριο ειδήσεων OSOR, περιπτωσιολογικών μελετών και εκθέσεων ανά χώρα, τα μαθήματα του IEA αποτελούν ένα ολοκληρωμένο και ενημερωμένο κιτ πόρων για τον ανοικτό κώδικα.

Leave a Comment