ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νόμος περί τεχνητής νοημοσύνης (AI): Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι το κλειδί!

Στην προσπάθεια υιοθέτησης ψηφιακών πολιτικών που να ευθυγραμμίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στη διαδικασία εύρεσης θέσης σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Το FSFE ακολουθεί αυτή τη διαδικασία, ώστε να περιλαμβάνεται Ελεύθερο Λογισμικό, να ενισχύεται η καινοτομία, να ενισχύεται ο έλεγχος και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη.

Είναι σαφές ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι τεχνικές βελτιώσεις, η συσσώρευση μεγάλων, λεπτομερών συνόλων δεδομένων και η πρόοδος στο υλικό υπολογιστών έχουν οδηγήσει σε μια επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, αυτές οι τεχνολογίες είναι ένα δίκοπο μαχαίρι: έχουν τη δυνατότητα να αποφέρουν οφέλη στις ζωές των ανθρώπων και στην οικονομία, αλλά και να οδηγήσουν σε επιζήμιες διακρίσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που εφιστούμε την προσοχή στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ελεύθερο Λογισμικό . Υπάρχει ανάγκη για επαληθεύσιμες και αξιόπιστες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και το Ελεύθερο Λογισμικό είναι ζωτικής σημασίας για να επιτευχθεί αυτό. Τα αιτήματά μας από αυτή την άποψη βασίζονται σε τρεις πυλώνες: καινοτομία, έλεγχος και αξιοπιστία.

Γραφομηχανή με κείμενο που λέει Τεχνητή Νοημοσύνη
Markus Winkler από Unsplash / Άδεια χρήσης: CC BY-SA 4.0.

Η AI που κυκλοφορεί με άδεια Ελεύθερου Λογισμικού ενισχύει την καινοτομία

Το συνεργατικό οικοσύστημα που ενισχύει το Ελεύθερο Λογισμικό είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ισχυρών, ακριβών και καινοτόμων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Οι ερευνητές, οι επιστήμονες και οι προγραμματιστές μπορούν να επικεντρωθούν στη δημιουργία νέου και καλύτερου λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης εάν μπορούν να αναπαράγουν υπάρχουσες εργασίες. Αυτή η αναπαραξιμότητα είναι εφικτή χάρη στις ελευθερίες που προσφέρει το Ελεύθερο Λογισμικό (να χρησιμοποιεί, να μελετά, να βελτιώνει, να μοιράζεται) και αποτελεί την καρδιά της επιστημονικής διαδικασίας: τη δημιουργία νέας γνώσης από ό,τι ήδη υπάρχει. Για να μην αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει αυτό το συνεργατικό οικοσύστημα στη διαλειτουργικότητα και την εξοικονόμηση κόστους.

“Έχουμε ήδη δει πώς τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν παγκόσμιες λύσεις. Χάρη στο Ελεύθερο Λογισμικό, οι υπάρχουσες λύσεις σε μια χώρα μπορούν να υιοθετηθούν σε μια άλλη, γεγονός που εξοικονομεί εργασία και χρόνο, ενώ επιτρέπει υψηλότερη δυνατότητα ελέγχου και επιθεώρηση του πηγαίου κώδικα” , λέει η Lina Ceballos, Υπεύθυνη Έργου Πολιτικής του FSFE.

Το Ελεύθερο Λογισμικό ενισχύει τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης

Νόμος περί τεχνητής νοημοσύνης (AI): Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι το κλειδί!Η κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν σε προβλέψεις στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης είναι σημαντική όχι μόνο για τη διαφάνεια αλλά και για περαιτέρω βελτίωση. Το Ελεύθερο Λογισμικό επιτρέπει σε όλους να τρέξουν και να δοκιμάσουν την AI για να κατανοήσουν πώς λειτουργεί και να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους που μπορούν να διορθωθούν εάν παραχωρηθούν οι τέσσερις ελευθερίες. Το δικαίωμα βελτίωσης του λογισμικού σχετίζεται στενά με την αποφυγή του κλειδώματος του προμηθευτή. Αυτό σημαίνει ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον τομέα αυτό.

“Από τα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα έως την προγνωστική αστυνόμευση στην υγειονομική περίθαλψη – πρέπει να διατηρούμε τον έλεγχο της τεχνολογίας. Οι τέσσερις ελευθερίες του Ελεύθερου Λογισμικού συμβάλλουν στην ενίσχυση της δυνατότητας ελέγχου στην τεχνητή νοημοσύνη, επομένως μας επιτρέπει να έχουμε τον έλεγχό της” , προσθέτει ο Alexander Sander, Σύμβουλος Πολιτικής του FSFE.

Το Ελεύθερο Λογισμικό ενισχύει την εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης

Οι προβλέψεις τεχνητής νοημοσύνης υπόκεινται σε σφάλματα, τα οποία μερικές φορές μπορεί ακόμη και να παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θέτοντας την τεχνητή νοημοσύνη υπό την επίβλεψη όλων, αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν, έχοντας έτσι θετικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης. Η εμπιστοσύνη θα ενισχύσει την προώθηση και την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών. Οι ελευθερίες που παρέχονται από το Ελεύθερο Λογισμικό θέτουν τις βάσεις για ένα οικοσύστημα στο οποίο η αναγνώριση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και ο έλεγχος πάνω της μπορούν να συγκλίνουν.

Η Lina Ceballos εξηγεί:

“Στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη εποπτεία είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτή η δυνατότητα ελέγχου είναι βιώσιμη εάν οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, να μελετούν, να μοιράζονται και να βελτιώνουν το λογισμικό. Από αυτή την άποψη, το άνοιγμα που προσφέρει το Ελεύθερο Λογισμικό είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Συμμετοχή του FSFE στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία των τεχνολογιών AI

Εδώ και πέντε χρόνια, το FSFE απαιτεί με την πρωτοβουλία Δημόσιο Χρήμα -Δημόσιος Κώδικας! σύμφωνα με την οποία το λογισμικό που χρηματοδοτείται από το δημόσιο πρέπει να διατίθεται στο κοινό βάσει άδειας Ελεύθερου Λογισμικού. Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο εμπίπτουν επίσης σε αυτό το πεδίο εφαρμογής.

Απαιτούμε οι δημόσιες προμήθειες, καθώς και η εσωτερική ανάπτυξη, να ενθαρρύνουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών λύσεων Ελεύθερου Λογισμικού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, οι δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να τα δημοσιοποιούν. Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν επίσης για τη δημόσια έρευνα και τους δημόσιους οργανισμούς που εφευρίσκουν, χρησιμοποιούν ή προμηθεύονται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι, με την πρόθεση να φέρουμε τα αιτήματά του στη συζήτηση στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία, το FSFE ετοίμασε ένα ειδικό έγγραφο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, με πιο επεξεργασμένα επιχειρήματα σχετικά με τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης , το οποίο υπογραμμίζει τα οφέλη του Ελεύθερου Λογισμικού μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον κρίσιμο κανονισμό.

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μας δείχνουν ήδη τις δυνατότητες που έχουν να γίνουν μια σημαντική πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια καλά μελετημένη νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη που να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Λογισμικού. Αυτό το σύνολο κανόνων θα καθορίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, η Ευρώπη μπορεί να γίνει κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή χωρίς να υπονομεύεται η ικανότητά μας να ελέγχουμε την τεχνολογία.

Πηγή άρθρου: https://fsfe.org/news/

Leave a Comment