ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Συμμαχία Ψηφιακών Δημόσιων Αγαθών ανακοινώνει την Διακήρυξη των Δημόσιων Ψηφιακών Αγαθών

Όπως είχε αναφερθεί νωρίτερα από το OSOR , τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εγκρίνει τη Συμμαχία Ψηφιακών Δημόσιων Αγαθών (DPGA), η οποία ιδρύθηκε από τη Νορβηγία, τη Σιέρα Λεόνε, το ινδικό think tank iSPIRT και την UNICEF. Είναι μια πρωτοβουλία πολλών ενδιαφερομένων που στοχεύει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χρησιμοποιώντας «λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτά μοντέλα AI, ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό περιεχόμενο».

Την 1η Ιουνίου 2022, η Συμμαχία θα ξεκινήσει τη διαδικασία δημοσίευσης και συγκέντρωσης υποστήριξης για την επερχόμενη Διακήρυξη των Ψηφιακών Δημόσιων Αγαθών. Η διακήρυξη θα είναι ανοιχτή για υπογράφοντες από εθνικές κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η υπογραφή του χάρτη «αντιπροσωπεύει μια δέσμευση για την προώθηση της χρήσης ψηφιακών δημόσιων αγαθών που μπορεί να επιτρέψει στις χώρες να δημιουργήσουν ασφαλή, αξιόπιστη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή δημόσια υποδομή σε κλίμακα». 

Στόχος της διακήρυξης είναι το έργο των οργανισμών για την ιεράρχηση και υποστήριξη των τεχνικών λύσεων που απαιτούνται για την ψηφιακή δημόσια υποδομή χωρίς αποκλεισμούς σε όλο τον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, η διακήρυξη έχει σκοπό να συντονίσει και να κινητοποιήσει υψηλού επιπέδου ενδιαφερόμενους φορείς, επενδύσεις και δράσεις προκειμένου να διασφαλίσει:

  • Την ικανότητα της χώρας να δημιουργεί, να δοκιμάζει, να εφαρμόζει, να διατηρεί και να κυβερνά ψηφιακά δημόσια αγαθά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες υποδομής της χώρας τους·
  • Τα νομικά, κανονιστικά και πολιτικά πλαίσια καθώς και οι δημόσιοι θεσμοί που απαιτούνται για να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα των ατόμων είναι ασφαλή και προστατευμένα από κακή χρήση και παρέχουν δίκαιη πρόσβαση στα οφέλη της ψηφιοποίησης·
  • Τα επαρκή και βιώσιμα μοντέλα χρηματοδότησης και χρηματοδότησης που επιτρέπουν στα δημόσια ψηφιακά αγαθά να παρέχουν σταθερές, κορυφαίες στην κατηγορία τους ψηφιακές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας·
  • Ένα ζωντανό εμπορικό οικοσύστημα πωλητών και υπηρεσιών που επιτρέπουν γρήγορες αναπτύξεις και ενοποιήσεις σε κλίμακα· και
  • ακμάζουσες κοινότητες λογισμικού που συνεισφέρουν κώδικα και προϊόντα υποστήριξης.

Η διαδικασία ξεκινά την 1η Ιουνίου και στη συνέχεια η DPGA θα παρουσιάσει το πλαίσιο του Χάρτη σε κοινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 13-17 Σεπτεμβρίου. Πριν από την εκδήλωση, η Συμμαχία DPGA θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που προορίζονται να τροφοδοτήσουν μια έκθεση που θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση. Αυτή η έκθεση θα περιγράφει λεπτομερώς τις βασικές ανάγκες και προτεραιότητες για ψηφιακά δημόσια αγαθά, με βάση τις διαβουλεύσεις με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment