ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημόσια διαβούλευση για την βελτίωση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου προτύπων ΤΠΕ για τις δημόσιες συμβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση των περιεχομένων του καταλόγου των προτύπων ΤΠΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Σε αυτό το στάδιο, η διαβούλευση αποβλέπει στη συλλογή σχολίων σχετικά με το περιεχόμενο, και λαμβάνει συμβουλές για πιθανές βελτιώσεις του καταλόγου.

Η διαβούλευση αναφέρεται στους ακόλουθους τομείς:

Η διαβούλευση έχει ως στόχο να ελέγξει τις πληροφορίες που αναφέρονται,  να βεβαιωθεί για την συνεκτικότητα, την ενημέρωση των πληροφοριών και την σωστή σύνδεση μεταξύ των περιγραφών και των προτύπων , ή και να δεχτεί προτάσεις για  νέα παραδείγματα περιπτώσεων διαγωνισμών, σχετικών εγγράφων, κ.λπ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει για 3 εβδομάδες, μέχρι την 23η Μαρτίου.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

 

Leave a Comment