ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο ευρωπαϊκός νόμος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης υστερεί ως προς τη διασφάλιση των δημοσιογράφων και των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ

Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (EMFA) ολοκληρώθηκε  σε έναν τελικό τριμερή διάλογο στις 15 Δεκεμβρίου 2023. Δυστυχώς, το συμφωνημένο κείμενο στερείται κρίσιμων διασφαλίσεων κατά της παρακολούθησης των δημοσιογράφων, και νομιμοποιεί  εμμέσως τη χρήση spyware στην ΕΕ. Υπάρχουν ακόμα ανησυχίες σχετικά με το άρθρο 17 και την «εξαίρεση των μέσων ενημέρωσης»,το οποίο ενδεχομένως υπονομεύει τις διατάξεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Ο ευρωπαϊκός νόμος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης (EMFA), που εισήχθη τον Σεπτέμβριο του 2022 ως ακρογωνιαίος λίθος μιας ανανεωμένης δέσμευσης για τη δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αντιμετώπισε μήνες διαπραγματεύσεων και αντιπαραθέσεων, με αποκορύφωμα μια πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τον τελευταίο τριμερή διάλογο στις 15 Δεκεμβρίου 2023 εν μέσω σημαντικής πολιτικής πίεσης. Ατυχώς ,η συμφωνηθείσα έκδοση του κειμένου δεν παρέχει επαρκή προστασία στους δημοσιογράφους και τις πηγές τους.

Παρά τον ομολογημένο στόχο της να διασφαλίσει την ανεξαρτησία, την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης υπό τη σημαία της «Υπεράσπιση της Δημοκρατίας»,η διαπραγματευθείσα συμφωνία στερείται βασικών διασφαλίσεων έναντι επικίνδυνων μέτρων παρακολούθησης που στοχεύουν δημοσιογράφους στην ΕΕ, εγείροντας σημαντικές ανησυχίες από την άποψη των ψηφιακών δικαιωμάτων. Στις τελικές πολιτικές διαπραγματεύσεις, οι διατάξεις αποσκοπούσαν στην προστασία των δημοσιογράφων και των πηγών από κρατικές παρεμβάσεις, ιδίως το Άρθρο 4 για την αντιµετώπιση των δικαιωµάτων των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, απέτυχε να επιτύχει τους αρχικούς τους στόχους. Επί πλέον,το Άρθρο 17 και η «εξαίρεση των μέσων ενημέρωσης» εγείρουν συγκεκριμένες ανησυχίες, υπονομεύοντας ενδεχομένως τις διατάξεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Νομιμοποίηση της χρήσης spyware εν μέσω συνεχιζόμενων σκανδάλων

Το EMFA αντιπροσωπεύει, έστω και ακούσια, την πρώτη προσπάθεια της ΕΕ να ρυθμίσει τη χρήση spyware. Αυτό ήρθε μετά χρόνια σκανδάλων που αφορούσαν εργαλεία όπως το Pegasus και το Predator που χρησιμοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις της ΕΕ (όπως και οι αυταρχικές κυβερνήσεις παγκοσμίως). Αυτά τα εργαλεία spyware έχουν χρησιμοποιηθεί κακόβουλα εναντίον δημοσιογράφων, πολιτικών αντιφρονούντων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά το γεγονός αυτό, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποστήριξαν ότι το spyware είναι απαραίτητο για την εθνική ασφάλεια.

Το λογισμικό κατασκοπείας, εγγενώς μη ελεγχόμενο τόσο τεχνικά όσο και πολιτικά, παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή σε απαράδεκτο επίπεδο στις δημοκρατικές κοινωνίες, μια στάση που υπογραμμίζεται από την Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και άλλους διεθνείς φορείς ξανά και ξανά.Οι οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων έχουν ζητήσει την  πλήρη απαγόρευση κάθε χρήσης spyware εναντίον δημοσιογράφων και των πηγών τους, παράλληλα με τη συμπερίληψη περισσότερων εγγυήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δυστυχώς, αυτές οι εκκλήσεις φαίνεται να έπεσαν στο κενό.

Ενώ το κείμενο περιλαμβάνει εγγυήσεις που έχουν ήδη θεσπιστεί στο δίκαιο της ΕΕ, η τελική συμφωνία εγείρει σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τη νομιμοποίηση της χρήσης spyware στην ΕΕ επίπεδο, εισάγοντας αβεβαιότητα στα κράτη μέλη όπου τα παρεμβατικά εργαλεία επιτήρησης απαγορεύονται επί του παρόντος από την εθνική νομοθεσία ή δεν διαθέτουν νομική βάση για την ανάπτυξη. Έτσι θέτει ένα ανησυχητικό προηγούμενο και δυνητικά θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις προστασίες στα κράτη μέλη. Το κείμενο επιβεβαιώνει τον «σεβασμό» των ευθυνών των κρατών μελών, αναφέροντας ρητά το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, το οποίο αναφέρει ότι «η εθνική ασφάλεια παραμένει αποκλειστική ευθύνη κάθε κράτους μέλους». Η συνέπεια είναι ότι η διατήρηση της εξαίρεσης για την εθνική ασφάλεια από το Συμβούλιο δίνει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις της ΕΕ να αναπτύξουν δυνητικά spyware κατά δημοσιογράφων υπό το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας εκτός του προστατευτικού πλαισίου της νομοθεσίας της ΕΕ.

Ιστορικά προηγούμενα χρήσης λογισμικού κατασκοπείας έχουν δείξει πώς τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν εύκολα να παρακάμψουν τους νομικούς περιορισμούς, αναπτύσσοντας πολύ παρεμβατικές μεθόδους παρακολούθησης χωρίς έλεγχο ή επίβλεψη. Η τελική έκθεση της Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέδειξε πώς οι αρχές αισθάνθηκαν άνετα όταν κάνουν κατάχρηση αυτών των παρεμβατικών εργαλείων σε πολλές περιπτώσεις.

Η χρήση spyware παραβιάζει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και αποτελεί απτή απειλή για την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Με την πολιτική συμφωνία του EMFA, η ΕΕ έχασε μια μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσει τις πιθανές ανατριχιαστικές επιπτώσεις στη δυναμική της κοινωνίας των πολιτών και στην ικανότητα του κοινού να έχει πρόσβαση σε ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες.Επομένως, η συμφωνία κινδυνεύει να νομιμοποιήσει την κρατική καταστολή εναντίον δημοσιογράφων ερευνητών και ολόκληρου του τομέα των μέσων ενημέρωσης, ρίχνει σκοτεινή σκιά στην ικανότητα της ΕΕ να αποτρέπει τις καταχρήσεις παρακολούθησης και να διατηρεί την παγκόσμια εικόνα της ως ασφαλές καταφύγιο για τον Τύπο.

Ευρεία διακριτική ευχέρεια για τα κράτη μέλη και απειλές για τα δικαιώματα των δημοσιογράφων

Το άρθρο 4, ως έχει, επίσης δεν πληροί τα καθιερωμένα νομικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στη νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Με τα χρόνια, οι εγγυήσεις που σχετίζονται με την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών έχουν αναπτυχθεί σχολαστικά στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παράλληλα με τις απαιτήσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής που περιγράφονται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το συμφωνηθέν κείμενο οι κρατικές αρχές θα μπορούσαν ενδεχομένως να υποχρεώσουν τους δημοσιογράφους να αποκαλύψουν τις πηγές τους χρησιμοποιώντας απροσδιόριστα μέσα, υποβάλλοντάς τους σε κίνδυνο ποινικοποίησης.

Ελάχιστες πηγές θα ήταν πρόθυμες να θέσουν σε κίνδυνο την επαφή με έναν δημοσιογράφο εάν υπάρχει πιθανότητα η κυβέρνηση να τους κρυφακούει. Η εκτεταμένη ερμηνεία ενός «υπέρτατου λόγου δημοσίου συμφέροντος» αποτελεί σημαντική απειλή για τα δικαιώματα των δημοσιογράφων, την έκθεσή τους σε ενδεχόμενη κράτηση, έρευνες γραφείων και υποκλοπές χωρίς ρητές κατηγορίες για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Οι προσπάθειες υπονόμευσης του θεμελιώδους δικαιώματος για αποτελεσματικά ένδικα μέσα είχαν επίσης επιρροή. Το αναθεωρημένο κείμενο αναφέρεται πλέον αποκλειστικά στην Οδηγία επιβολής του νόμου της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης όταν υπόκεινται σε επιτήρηση. Ωστόσο, η οδηγία υποστηρίζει σοβαρή νομική ασάφεια, αφήνοντας το καθήκον των αρχών επιβολής του νόμου να ειδοποιούν τα άτομα που επηρεάζονται από τις επιχειρήσεις παρακολούθησης ανοιχτό σε ερμηνεία. Αυτό παρέχει στα κράτη μέλη μεγάλη διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα το EMFA να μην τηρήσει την υπόσχεσή του να εναρμονίσει τα ανόμοια εθνικά συστήματα μέσω ενός κοινού προστατευτικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ.

Ομοίως, το Συμβούλιο πέτυχε να διευρύνει τον κατάλογο των σοβαρών εγκλημάτων που δικαιολογούν την ανάπτυξη spyware. Η συμφωνία διευρύνει δραματικά τον κατάλογο που είχε προταθεί αρχικά από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων αναμφισβήτητα ασήμαντων αδικημάτων όπως «παραποίηση και πειρατεία προϊόντων» ή «απάτη» σε αναλογία με την παρέμβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που διακυβεύονται. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει επίσης εγκλήματα που επιφέρουν ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών, όπως ορίζεται αποκλειστικά από το εθνικό δίκαιο. Για άλλη μια φορά, η ουσιαστική διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στα κράτη μέλη υπονομεύει τον αρχικό σκοπό του EMFA.

Εξίσου σχετικά,το τελικό κείμενο διαβρώνει τις διασφαλίσεις που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως η απαίτηση ότι οι έρευνες που δικαιολογούν κατασταλτικά μέτρα δεν πρέπει να σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα του δημοσιογράφου ή του εργοδότη του. Αυτή η ανησυχία ενισχύεται από προηγούμενες περιπτώσεις παρακολούθησης με πολιτικά κίνητρα σε πολλά κράτη μέλη.

Η «Εξαίρεση των μέσων ενημέρωσης»: Υπονόμευση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Εξάλλου,το συμφωνηθέν κείμενο του EMFA επιδιώκει να υπονομεύσει τη DSA, ένα κείμενο που υποβλήθηκε σε χρόνια έγκρισης και στο οποίο οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων  εισήγαγαν με επιτυχία κρίσιμες εγγυήσεις σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, διασφαλίζοντας λογοδοσία και διαφανή συστήματα ελέγχου περιεχομένου για όλο το διαδικτυακό περιεχόμενο. Ιδιαίτερα,Το άρθρο 17 εισάγει εξαιρέσεις για περιεχόμενο που δημιουργείται από οντότητες που ισχυρίζονται ότι είναι ανεξάρτητοι και ελεγχόμενοι πάροχοι μέσων.

Το κείμενο υποχρεώνει τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (VLOP) να παρέχουν ειδική προνομιακή μεταχείριση σε αυτές τις οντότητες, τοποθετώντας τις σε μια δύσκολη θέση όπου πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του πιθανού κινδύνου να αφήσουν επιβλαβές, ενδεχομένως παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια σε παρατεταμένες επικοινωνίες με υπηρεσίες μέσων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτή η κίνηση έχει αντιμετωπίσειι επανειλημμένη κριτική από το EFF, προειδοποιώντας για μια γενική εξαίρεση από τις κανονιστικές διατάξεις που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα των μέσων ενημέρωσης να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες και να λειτουργούν ως αντιδύναμη στην πολιτική μας αρένα.

Συμπέρασμα: Μια χαμένη ευκαιρία που δεν πρέπει να γίνει προηγούμενο

Όταν το Κοινοβούλιο διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, οι προσδοκίες για αποτελέσματα που εγγυώνταν περισσότερη προστασία των δικαιωμάτων ήταν χαμηλές, δεδομένης της εδραιωμένης θέσης του Συμβουλίου και της τάσης των αδιαφανών διαβουλευτικών διαδικασιών να οδηγούν σε εξασθενημένες διατάξεις διασφάλισης και μηχανισμούς λογοδοσίας. Στο κείμενό της, η Επιτροπή υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο «δημόσιου φύλακα» που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στις δημοκρατίες, έναν ρόλο που αναμφισβήτητα διαβρώθηκε από την τελική έκδοση του EMFA. Αλλη μια φορά,το Συμβούλιο έχει αποδείξει την προθυμία του να αγνοήσει το δίκαιο της ΕΕ επικαλούμενο τη γενική εξαίρεση της «εθνικής ασφάλειας», μια εξάιρεση που χρησιμοποιείται πολύ συχνάγια κοινωνικό και πολιτικό έλεγχο.

Είναι επιβεβλημένο ότι πρέπει να εμποδιστεί η πολιτική συμφωνία της EMFA να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο προηγούμενο για κρατικές παρεμβάσεις και καταχρήσεις στο μέλλον. Η πιθανή επίδραση της στην εθνική νομοθεσία γίνεται διπλά επικίνδυνη αν ληφθεί υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη έχουν εκφράσει αναμφίβολα την επιθυμία τους να επεκτείνουν την εμβέλεια της παρακολούθησης διευρύνοντας δυσανάλογα τις εξουσίες των υπηρεσιών πληροφοριών τους και άλλων οργάνων επιβολής του νόμου τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τους δημοσιογράφους, σημαντικές απειλές για τα βασικά δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές προκύπτουν όταν οι επικοινωνίες των συσκευών τους παραβιάζονται παράνομα.Το EMFA σηματοδοτεί μια αρχική προσπάθεια ρύθμισης της χρήσης spyware και η αποτυχία του τελικού κειμένου να απαγορεύσει και να περιορίσει τη χρήση του είναι μια σκληρή και ανησυχητική πραγματικότητα. Η νέα νομοθεσία είναι απαραίτητη εντός της ΕΕ για την απαγόρευση της ανάπτυξης, του εμπορίου και της χρήσης spyware από τα κράτη μέλη της.

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Leave a Comment