ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τo Μανιφέστο για τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης και την Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου

Υπογράψτε το Μανιφέστο εδώ

Το μανιφέστο για τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης και τη Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου

Μετάφραση στα Ελληνικά: Βασίλης Χρυσός

Βασικές Αρχές και Μηνύματα

Η δημοκρατία και η ψηφιακή δημοκρατία έχουν ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης. Διεκδικούμε τη διασφάλιση της ύπαρξης των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης.

Ένα διαδίκτυο που ενισχύει τη δημοκρατία απαιτεί την εξέλιξη των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης σε πλατφόρμες Δημόσιας Υπηρεσίας του Διαδικτύου, οι οποίες συμβάλλουν στην προώθηση των ευκαιριών και της ισότητας στην κοινωνία. Διεκδικούμε τη δημιουργία των νομικών, οικονομικών και οργανωτικών θεμελίων για αυτές τις πλατφόρμες.

Το περιεχόμενο των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης είναι διακριτό από τα εμπορικά μέσα και τις εταιρίες (σ.τ.μ.: συλλογής και διαχείρισης) δεδομένων. Απευθύνεται στους πολίτες και όχι σε καταναλωτές.

Οι πλατφόρμες Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου υλοποιούν τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, τη συμμετοχή, τον κοινωνικό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή στο διαδίκτυο.

Η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου απαιτεί νέες μορφές, νέο περιεχόμενο και ζωντανή συνεργασία με τους δημιουργικούς τομείς των κοινωνιών μας.

Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται και να χρηματοδοτούνται, ώστε να έχουν τους απαιτούμενους πόρους προκειμένου να υλοποιήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την αποστολή τους. Επιπλέον, η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου απαιτεί βιώσιμη χρηματοδότηση που θα βασίζεται σε μηχανισμούς όπως το τέλος χρήσης, σύμφωνα με το Σκανδιναβικό μοντέλο φόρου δημόσιας υπηρεσίας1, και σε διακρατικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου προωθεί την ισότητα και την πολυμορφία.

Η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου παρέχει ευκαιρίες για δημόσιο διάλογο, συμμετοχή και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

Η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου αποτελεί μοχλό αλλαγής στη δημιουργία νέου περιεχομένου και υπηρεσιών, δημιουργώντας παράλληλα ένα βιώσιμο οικοσύστημα για καινοτομίες στα μέσα ενημέρωσης.

Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης και η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου συμβάλλουν σε μια δημοκρατική, βιώσιμη, δίκαιη, ισότιμη και ανθεκτική κοινωνία.

1. Κρίση και ουτοπία: Ανανεώνοντας τη Δημόσια Υπηρεσία

Η αρχική ιδέα ήταν απλή και άλλαξε την κοινωνία: Μια δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία που θα χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους, θα είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση, θα είναι εξίσου προσβάσιμη από όλους, θα παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και αναλύσεις για θέματα που αφορούν όλους, θα κάνει προγράμματα που αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής. Το όραμα αυτό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που πρωτοεμφανίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία με την ίδρυση του BBC τη δεκαετία του 1920, υιοθετήθηκε και προσαρμόστηκε σε όλο τον κόσμο. Μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η δημόσια ραδιοτηλεόραση επανεμφανίστηκε στη Γερμανία, όπου συνέβαλε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Συνέστησε τον ακρογωνιαίο λίθο στην πορεία εκδημοκρατισμού.

Το 2021 ο κόσμος αντιμετωπίζει και πάλι μια παγκόσμια κρίση: μια κρίση πανδημίας, επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, επίμονες και βαθειές κοινωνικές ανισότητες, αυξανόμενη πολιτική πόλωση και μια (επιπλέον) κρίση “πανδημίας της πληροφορίας”, (η οποία εκφράζεται) με την αυξανόμενη διάδοση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Οι κυρίαρχες μορφές και χρήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου θέτουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία. Υπονομεύουν τις απαραίτητες πηγές αξιόπιστης πληροφόρησης, εμπεριστατωμένης ανάλυσης, ορθολογικής συζήτησης και ποικιλομορφίας της εκπροσώπησης που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πλήρως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Η μεταφορά των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης στις πλατφόρμες που διαχειρίζονται και ελέγχουν οι εμπορικοί ψηφιακοί κολοσσοί δεν αποτελεί επαρκή επιλογή. Η δημιουργία ενός καναλιού δημόσιας υπηρεσίας στο YouTube ή στο Facebook υποστηρίζει την πολιτιστική κεντρικότητα του ψηφιακού μεγαλομέτοχου και δεν προσφέρει καμία εναλλακτική λύση στις διαδικασίες λειτουργίας και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης απαιτούν μία Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου.

Το Μανιφέστο αυτό είναι μια έκκληση για τη διάσωση και την προώθηση της δημοκρατικής επικοινωνίας με την ανανέωση των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης και τη δημιουργία μιας Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου.

2. Η πορεία προς τα εμπρός

Το διαδίκτυο και το τοπίο των μέσων ενημέρωσης έχουν χαλάσει. Οι κυρίαρχες εμπορικές διαδικτυακές πλατφόρμες θέτουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία. Έχουν δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό τοπίο που κυριαρχείται από την επιτήρηση, τη διαφήμιση, τις ψευδείς ειδήσεις, τη ρητορική μίσους, τις θεωρίες συνομωσίας και από πολιτικές αλγοριθμικής κατανομής των χρηστών σε εμπορικό και πολιτικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ρητές προτιμήσεις και απόψεις τους. Με την παρούσα οργάνωσή του, το διαδίκτυο διχάζει και διαιρεί αντί να δημιουργεί κοινούς χώρους διαπραγμάτευσης των διαφορών και διαφωνιών. Οι εμπορικές διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν βλάψει τους πολίτες, τους χρήστες, την καθημερινότητα και την κοινωνία. Παρά τις σπουδαίες ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην κοινωνία και στα άτομα, οι ψηφιακοί γίγαντες με επικεφαλής τις Apple, Alphabet/Google, Microsoft, Amazon, Alibaba, Facebook και Tencent έχουν αποκτήσει απαράμιλλη οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ισχύ.

Ωστόσο, η δημόσια επικοινωνία είναι κάτι περισσότερο από επιχειρηματική ευκαιρία. Αποτελεί ένα δημόσιο σκοπό. Αυτός είναι ο λόγος που καλούμε σε δράση.

Έχουμε ένα όραμα. Αγωνιζόμαστε για την αναζωογόνηση και την ανανέωση των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή. Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης που είναι κατάλληλα για τον 21ο αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα διαφορετικό διαδίκτυο και ένα διαφορετικό τοπίο στα μέσα ενημέρωσης. Οραματιζόμαστε τη δημιουργία μιας Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου: ένα διαδίκτυο του κοινού, από το κοινό και για το κοινό. Ένα διαδίκτυο που προάγει αντί να απειλεί τη δημοκρατία και τη δημόσια σφαίρα, που παρέχει ένα νέο και δυναμικό κοινόχρηστο χώρο σύνδεσης, ανταλλαγής και συνεργασίας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου βασίζεται σε διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούν από διάφορα Δημόσια Μέσα Επικοινωνίας, πραγματώνοντας το σκοπό της δημόσιας υπηρεσίας στην ψηφιακή εποχή σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τους μεμονωμένους χρήστες των μέσων ενημέρωσης, τους πολίτες και τον δημιουργικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα. Η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου προάγει τη δημοκρατία. Ενισχύει τη δημόσια σφαίρα. Υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών παρέχοντας ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ανάλυση, ποικιλομορφία κοινωνικής εκπροσώπησης και δημιουργικής έκφρασης και διευρυμένες ευκαιρίες συμμετοχής. Οι πλατφόρμες της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου μπορούν να υποστηρίξουν καινούργιους και νεαρούς δημιουργούς που θα οικοδομήσουν τις πολιτιστικές βιομηχανίες του αύριο και θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή.

Τώρα είναι η ώρα για μια Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου και για αναζωογονημένα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης.

3. Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης – Όραμα

Η κρίση του COVID-19 κατέδειξε τη συνεχιζόμενη αναγκαιότητα των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης. Το κοινό, κλειδωμένο στο σπίτι και αντιμέτωπο με το διαρκή κίνδυνο μόλυνσης, στράφηκε στα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης ως ένα σημείο αναφοράς σε περίοδο κρίσης για αξιόπιστες πηγές αντικειμενικής και αμερόληπτης πληροφόρησης, για υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό για εκπαίδευση από το σπίτι, για ποικίλη ψυχαγωγία και θέατρο. Από την ίδρυσή της, η δημόσια ραδιοτηλεόραση καθορίζεται από τη δέσμευση για καθολικότητα και για ανεξαρτησία. Αυτές οι θεμελιώδεις αρχές πρέπει να διατηρηθούν και να επεκταθούν.

Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να παρέχουν μια καθολική υπηρεσία εξίσου διαθέσιμη σε όλους. Αυτό απαιτεί μια διαρκή δέσμευση για εγγυημένη δημόσια χρηματοδότηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης θα είναι διαθέσιμα σε όλους ως δικαίωμα του πολιτη.

Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να υπερασπίζονται την ανερξαρτησία τους και να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις στον εκδοτικό και δημιουργικό τομέα είναι ανεξάρτητες από κυβερνητικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Η διασφάλιση του ρόλου των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης ως αξιόπιστης και ανεξάρτητης πηγής πληροφόρησης και ανάλυσης και ως υπεύθυνου διαμεσολαβητή και συντονιστή των σχολίων και του περιεχομένου που δημιουργούν οι χρήστες απαιτεί διαφανείς διαδικασίες λογοδοσίας. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να βασίζονται σε σαφείς αρχές δεοντολογίας.

Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να προάγουν την πολυμορφία. Για να εξασφαλίσουν ότι παρέχουν μια υπηρεσία που είναι καθολικά σχετική και ελκυστική, τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να στοχεύουν στο να αντικατοπτρίζουν την κοινωνική, περιφερειακή, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική και θρησκευτική ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα της καθημερινής ζωής. Η διασφάλιση της προβολής και ακρόασης του πλήρους φάσματος εμπειριών και φωνών απαιτεί μια ανανεωμένη δέσμευση για τη διεύρυνση της κοινωνική βάσης των προσλήψεων σε δημιουργικές και θεσμικές θέσεις που ανοίγουν ευκαιρίες σε μειονότητες που υποεκπροσωπούνται στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.

Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να αποτελέσουν μοχλό αλλαγής στη δημιουργία νέου περιεχομένου και υπηρεσιών. Η παραγωγή ειδήσεων και ψυχαγωγικών εκπομπών από τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στην παραγωγή μέσων ενημέρωσης, τα οποία αναδεικνύουν, επεξηγούν και πλαισιώνουν θέματα με ευρείες κοινωνικές επιπτώσεις και τις πιθανές συνέπειές τους.

Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να βασιστούν στα αποδεδειμένα πλεονεκτήματά τους για την παραγωγή καινοτόμων προγραμμάτων και διαδικτυακού περιεχομένου που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών, μιλάνε στο πλήρες φάσμα ενδιαφερόντων και ανησυχιών των νέων ανθρώπων και παρέχουν ολοκληρωμένους πόρους για τη δια βίου μάθηση των ενηλίκων. Στο ψηφιακό μέλλον, όπως και στο παρελθόν, τα ψυχαγωγικά, θεατρικά και αθλητικά δρώμενα θα παραμείνουν κεντρικοί χώροι της δημόσιας πολιτιστικής έκφρασης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής αξίας των δημόσιων πολιτιστικών πόρων. Οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εμφανίστηκαν παράλληλα με μια σειρά άλλων δημόσια χρηματοδοτούμενων πολιτιστικών θεσμών: τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, τις γκαλερί τέχνης, τα πανεπιστήμια, τα αρχεία κα τους χώρους παραστάσεων. Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης προσφέρουν μια άμεσα και εύκολα προσβάσιμη πλατφόρμα για συνεργατικά εγχειρήματα. Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης είναι σε ιδανική θέση για να δημιουργήσουν και να στεγάσουν μια νέα δημόσια μηχανή αναζήτησης και πλατφόρμα, που θα κατευθύνει τους χρήστες σε όλο το φάσμα του ελεύθερα διαθέσιμου σχετικού υλικού που παράγεται και επιμελείται από τα δημόσια εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα.

Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να παρέχουν νέες ευκαιρίες συμμετοχής ώστε να διασφαλίσουν την ένταξη και τη δημοκρατία. Η κοινωνία των πολιτών υποστηρίζει μια πλούσια ποικιλία αυτο-οργανωμένων, συνεργατικών, παραγωγικών, συλλογικών, διαμοιραζόμενων πόρων που εκτείνονται από κοινοτικές χορωδίες μέχρι ομάδες που προστατεύουν τους οικοτόπους άγριας ζωής και αγωνίζονται για μειονεκτούσες ομάδες με νέες μορφές ψηφιακής δράσης. Από τη δημιουργία λογισμικού ανοιχτού κώδικα ως τη συμβολή σε δράσεις επιστήμης των πολιτών. Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να αξιοποιήσουν όλο αυτό το φάσμα της εθελοντικής δράσης και να αναπτύξουν νέες μορφές λαϊκής συμμετοχής σε βασικούς τομείς, όπως η παραγωγή προγραμμάτων και η δημιουργία δημόσιων διαδικτυακών πόρων.

4. Ψηφιακά Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης: Προς μία Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου

Οι ψηφιακοί γίγαντες έχουν αποδυναμώσει τη δημοκρατία και το διαδίκτυο. Χρειαζόμαστε ένα νέο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ξαναχτίσουμε το διαδίκτυο. Ενώ το σύγχρονο διαδίκτυο κυριαρχείται από τα μονοπώλια και το εμπόριο, η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου εμφορείται από τη δημοκρατία. Ενώ το σύγχρονο διαδίκτυο κυριαρχείται από την παρακολούθηση, η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου είναι διαφανής και φιλική προς την ιδιωτικότητα. Ενώ το σύγχρονο διαδίκτυο παραπληροφορεί και διχάζει το κοινό, η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου εμπλέκει, πληροφορεί και υποστηρίζει το κοινό. Ενώ το σύγχρονο διαδίκτυο καθοδηγείται από και ενισχύει την αρχή του κέρδους, η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου θέτει σε προτεραιότητα τις κοινωνικές ανάγκες.

Το απόρρητο των δεδομένων αποτελεί βασική πτυχή της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου. Η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου παρέχει πρότυπες πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων. Το λογισμικό και τα περιεχόμενα της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου είναι ένα κοινό αγαθό το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για μη εμπορικούς σκοπούς. Στις πλατφόρμες της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τα δεδομένα τους, να μεταφορτώσουν και να επανα-χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που έχουν επιμεληθεί οι ίδιοι για επαναχρησιμοποίηση σε άλλες πλατφόρμες. Οι ψηφιακοί γίγαντες αποθηκεύουν κάθε κλικ και κάθε διαδικτυακή κίνηση που κάνουμε προκειμένου να καταγράψουν και να κερδίσουν από τη (διαδικτυακή) συμπεριφορά μας. Οι πλατφόρμες της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου ελαχιστοποιούν και αποκεντρώνουν την αποθήκευση δεδομένων και δεν έχουν ανάγκη να εκμεταλλευτούν και να καταγράψουν τη διαδικτυακή χρήση. Οι πλατφόρμες της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου πειραματίζονται με νέες μορφές αδειοδότησης περιεχομένου, οι οποίες προάγουν τα πολιτισμικά και ψηφιακά κοινά για μη κερδοσκοπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Η υλοποίηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου απαιτεί νέες ιδέες, νέες τεχνολογίες, νέες πολιτικές και νέα οικονομικά μοντέλα. Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης έχουν τις δυνατότητες να γίνουν η βασική δύναμη που προάγει τη δημοκρατική επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή. Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης και οι πλατφόρμες Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου χρειάζονται υποστήριξη και ενεργοποίηση. Το τέλος άδειας που συντηρεί τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης δεν είναι ένας μηχανισμός του παρελθόντος, αλλά ένας μηχανισμός για το ψηφιακό μέλλον. Το ψηφιακό τέλος θα επεκτείνει και θα μετασχηματήσει το τέλος των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή.

Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται ώστε να διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται για να υλοποιήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την αποστολή τους. Επιπλέον η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου απαιτεί βιώσιμη χρηματοδότηση που θα βασίζεται σε μηχανισμούς όπως το τέλος άδειας, το σκανδιναβικό μοντέλο του φόρου δημόσιας υπηρεσίας και σε διακρατικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Οι πλατφόρμες της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου αντιμετωπίζουν δίκαια τους χρήστες και τους εργαζόμενους. Είναι ανεξάρτητες από την εταιρική και πολιτική εξουσία. Είναι χώροι όπου οι κριτικοί, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι παράγουν ειδήσεις υψηλής ποιότητας και όπου οι επαγγελματίες του δημιουργικού χώρου παράγουν υψηλής ποιότητας προγράμματα που εκπαιδεύουν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν με τρόπους που αντανακλούν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής. Εμπλέκουν τους πολίτες σε νέες μορφές που βασίζονται στις εμπειρίες, τις δομές και το περιεχόμενο του μοντέλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Οι πλατφόρμες της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου βασίζονται στο μοντέλο της ραδιοτηλεόρασης και προχωρούν υπερβαίνοντάς το αξιοποιώντας πλήρως και μετασχηματίζοντας τις δημιουργικές δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και της συμμετοχής των χρηστών. Η αποστολή των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης θα μετασχηματιστεί έτσι σε μια νέα αποστολή ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας.

Οι αλγόριθμοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου είναι αλγόριθμοι δημόσιας υπηρεσίας. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι ανοιχτού κώδικα και διαφανείς. Προγραμματίζονται με τρόπους που προάγουν την ψηφιακή αποστολή της δημόσιας υπηρεσίας. Οι αλγόριθμοι δημόσιας υπηρεσίας είναι αλγόριθμοι από το κοινό, για το κοινό και κτήμα του κοινού. Οι αλγόριθμοι αυτοί βοηθούν στην οργάνωση των πλατφορμών, των μορφών και του περιεχομένου της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου κάνοντας συστάσεις και προτάσεις με βάση διαφανείς διαδικασίες και χωρίς διαφημίσεις, εμπορικές συναλλαγές και επιτήρηση του κοινού. Οι αλγόριθμοι δημόσιας υπηρεσίας δεσμεύονται στο να αντανακλούν την ποικιλομορφία του κοινού και να προωθούν την προσβασιμότητα, τη δικαιοσύνη και τη συμμετοχικότητα.

Το διαδίκτυο είναι παγκόσμιο. Η δημόσια σφαίρα είναι παγκόσμια. Η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου και οι πλατφόρμες τις πρέπει να είναι παγκόσμιες, περιφερειακές και τοπικές. Σε αυτές τις πλατφόρμες μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε. Οι πλατφόρμες της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου μεγιστοποιούν τη διαθεσιμότητα και τη μονιμότητα του περιεχομένου της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου που συμβάλλει στην πολιτιστική κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Οι πλατφόρμες της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου λειτουργούν ιδανικά ως διεθνή δίκτυα οργανισμών των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης. Για τη λειτουργία των πλατφορμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου οι οργανισμοί των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης συνεργάζονται με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οργανισμών (πανεπιστήμια, μουσεία, βιβλιοθήκες κ.ο.κ.), με την κοινωνία των πολιτών, με κοινωνικά και κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, καλλιτέχνες, τα ψηφιακά κοινά, συνεταιριστικές (ψηφιακές) πλατφόρμες κ.ο.κ. Μεταξύ αυτών των δημόσιων και κοινωνικών οργανισμών διενεργείται ανταλλαγή περιεχομένου σε μια κοινή πλατφόρμα. Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης μαζί με τους οργανισμούς δημοσίου ενδιαφέροντος δημιουργούν ανοιχτούς δημόσιους χώρους οι οποίοι διαμεσολαβούνται από την επικοινωνία μέσω διαδικτύου και που από κοινού αποτελούν τη Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου. Ένα παράδειγμα για την προώθηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου είναι η συνεργασία των Ευρωπαϊκών πλατφορμών Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου, που συνίσταται στην υφιστάμενη υποδομή των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, προκειμένου να δημιουργήσουν μια ενιαία πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου.

Η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου απαιτεί μια παγκόσμια υποδομή επικοινωνιών. Μια τέτοια παγκόσμια υποδομή είναι ανεξάρτητη από εμπορικά και κυβερνητικά συμφέροντα και εξυπηρετεί τους πολίτες και τη δημοκρατία.

5. Η Φαντασιακή Ουτοπία της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου το 2040

Το σύγχρονο διαδίκτυο είναι το διαδίκτυο των εταιρικών ψηφιακών κολοσσών. Ωστόσο, ένα εναλλακτικό διαδίκτυο είναι εφικτό. Μια Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου είναι εφικτή. Στην πραγματικότητα, μια Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου είναι απαραίτητη. Οραματιζόμαστε ένα κόσμο που το διαδίκτυο εξυπηρετεί το κοινό και προάγει τη δημοκρατία.

Φανταστείτε το 2040 (ως ακολούθως):

Το 2040 η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου θα έχει θυμηθεί το μέλλον της. Έχει προσαρμόσει και μετασχηματίσει την αποστολή της για δημόσια υπηρεσία ώστε να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να ψυχαγωγεί σύμφωνα με μια ανοιχτή ψηφιακή κοινωνία διαφάνειας. Ανανεώνει το κοινωνικό της συμβόλαιο και προωθεί τον πολιτισμό στους πολίτες.

Το 2040 η ποιότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου διακρίνεται από τα εμπορικά μέσα ενημέρωσης και τις εταιρίες δεδομένων. Υπηρετεί τις καθημερινές προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων. Απευθύνεται σε πολίτες και όχι σε καταναλωτές.

Το 2040 τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης χρηματοδοτούνται με βιώσιμο τρόπο και βασίζονται σε ένα μεταρρυθμισμένο τέλος χρήσης, το οποίο είναι αποδεκτό από τους πολίτες. Η χρηματική αξία της Δημόσιας υπηρεσίας Διαδικτύου είναι πλήρως τεκμηριωμένη, αξιολογημένη, δημόσια ελεγχόμενη και διαφανής για το κοινό.

Το 2040 μια νέα, ριζοσπαστική μορφή διακυβέρνησης έχει καταστήσει τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε εξωτερικές επηροές όπως τα κυβερνητικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Υπάρχουν δημόσιες ακροάσεις. Υπάρχει έλεγχος ποιότητας. Τα άτομα αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται στα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης και στον προγραμματισμό τους. Αισθάνονται ότι η δημοσιογραφία στα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης είναι όσο ουδέτερη γίνεται, χωρίς να επηρεάζεται από οποιεσδήποτε εξωτερικές πιέσεις. Οι ειδήσεις των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης παρουσιάζουν την κοινή γνώμη.

Το 2040 τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης είναι καθολικά. Απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κατακερματισμένων και λιγότερο μορφωμένων ακροατηρίων, των ατόμων που αποφεύγουν τις πληροφορίες και των μειονοτήτων.

Το 2040 οι οργανισμοί των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης είναι δημιουργοί πλούτου για το δημιουργικό τομέα, που παρέχουν προβολή σε πολλούς καλλιτέχνες όπως μουσικούς και κινηματογραφιστές. Το 2040 τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης παρέχουν και δημιουργούν υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία προκειμένου να αντικατοπτρίζουν και να αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό και την ποικιλομορφία της καθημερινής ζωής.

Το 2040 τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Επενδύουν στην ποιοτική δημοσιογραφία, συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής δημοσιογραφίας, σε καινοτόμες μορφές, σε νέες τεχνολογίες με ελκυστική εμπειρία χρήστη για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Οι νέοι βλέπουν τη δημόσια υπηρεσία δημοσιογραφίας ως ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον πληροφόρησης, επικοινωνίας, συνεργασίας και συμμετοχής.

Το 2040 τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης είναι παρόντα, προσβάσιμα και διαθέσιμα σε όλες τις σχετικές πλατφόρμες. Το 2040 τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης είναι πλήρως παρόντα στην ψηφιακή σφαίρα και παρέχουν το σωστό περιεχόμενο, στο σωστό χρόνο, προσαρμοσμένο σε μια πλειάδα συσκευών και συνηθειών του χρήστη. Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης παραμένουν συνδεδεμένα σε και ακούνε από κοντά όλα τα ακροατήρια και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Απαντούν στις σημαντικές προκλήσεις και ζητήματα της κοινωνίας. Επικοινωνούν αποτελεσματικά τη δική τους συμβολή στην κοινωνία, την κοινωνική τους αξία.

Το 2040 τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης έχουν αναπτύξει ένα συνεργατικό πρόγραμμα με τα σχολεία, εστιάζοντας στον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και στον ψηφιακό γραμματισμό μέσω διαδικτυακών μαθημάτων και εκπαιδευτικών πακέτων που έχουν αναπτυχθεί από τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης. Η πρόοδος του ψηφιακού γραμματισμού και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, με βάση τις αξίες των δημόσιων μέσων ενημέρωσης αποτελεί βασική πτυχή της εκπαίδευσης.

Το 2040 το εργατικό δυναμικό των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφο από άποψη κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, φύλου, ηλικίας, πολιτιστικού υπόβαθρου και γεωγραφικής προέλευσης. Οι μηχανισμοί πρόσληψης στα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης είναι συμπεριληπτικοί και διαφανείς.

Το 2040 Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης έχουν μετασχηματιστεί από φορείς εκπομπής ‘ένας προς πολλούς’ σε μια δικτυακή υποδομή που διέπεται από τις αρχές της αξίας του δημόσιου δικτύου. Αξία δημοσίου δικτύου σημαίνει τη χρήση των ψηφιακών δικτύων επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο, για την προώθηση της αποστολής των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης να διευκολύνουν το δημόσιο όφελος, την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη μάθηση, τη δημοκρατία, την συμμετοχή στα κοινά, τον πολιτισμό, την κοινωνία των πολιτών, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία. Η Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου είναι μια δικτυακή υποδομή που προάγει τα ψηφιακά κοινά και την ψηφιακή συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις. Ενδυναμώνει την καθολική πρόσβαση, την επικοινωνία, τη συμμετοχή, τη συνεργασία, την ενσωμάτωση και τη δημοκρατία.

Ένας διαφορετικός κόσμος των μέσων ενημέρωσης είναι εφικτός. Μια Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου και τα αναζωογονημένα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης είναι επειγόντως απαραίτητα για τη διατήρηση της δημοκρατίας. Σας καλούμε όλους, πολίτες, χρήστες, αναγνώστες, εμπειρογνώμονες και μη, μέσα ή έξω από τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης, όσοι ενδιαφέρεστε για το μέλλον της δημοκρατίας στις χώρες μας να συμμετάσχετε στην προσπάθεια για την ενίσχυση των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης και τη δημιουργία μιας Δημόσιας Υπηρεσίας Διαδικτύου.

*Μπορείτε να υπογράψετε το Μανιφέστο εδώ: * https://docs.google.com/forms/d/1Mxb1yKT7S0lzC6ftfpXj3HTbiH6R6D-m6s5hkf50tyY/viewform?edit_requested=true#responses

Τα ονόματα όσων υπογράφουν θα ανανεώνονται τακτικά.

Το Μανιφέστο: http://bit.ly/psmmanifesto

One thought on “Τo Μανιφέστο για τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης και την Δημόσια Υπηρεσία Διαδικτύου

  1. Μόνο με τεχνολογίες και πρακτικές blockchain θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο ωστε να είναι πραγματικά ανεξάρτητο, έγκυρο και αξιόπιστο. Χωρίς αυτές είναι καταδικασμένο από τη γέννησή του

Leave a Comment