ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων

Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και η προστασία του είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας. Για να το προστατεύσουμε όμως αποτελεσματικά χρειάζεται η ενεργός συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον.
Στην Ελλάδα το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της δημόσιας συμμετοχής σε κάθε στάδιο της διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες, ενώ πολλοί είναι οι συμπολίτες μας που είτε δεν γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά τους δικαιώματα, είτε δεν ξέρουν πώς να τα ασκήσουν αποτελεσματικά.
Με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, των τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και άλλων ομάδων, το WWF Eλλάς σχεδίασε και υλοποιεί από κοινού με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών , το έργο «Πολίτες για το περιβάλλον».

Γνωρίστε τα εργαλεία των Πολιτών για το Περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε η πλατφόρμα citizens4environment.wwf.gr στην οποία μπορείτε να βρείτε πολύτιμα εργαλεία και χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου αναλάβετε ενεργό δράση και να συμμετάσχετε αποτελεσματικά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, θα βρείτε έναν πρακτικό εκπαιδευτικό οδηγό με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε ελεύθερη πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία, να αναζητήσετε τρόπους για να συμμετέχετε σε διαδικασίες που αφορούν το περιβάλλον, καθώς και να αναφέρετε οποιαδήποτε παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αντιληφθείτε. Παράλληλα, μέσα στην πλατφόρμα θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό και podcast, όπου πολίτες που ανέλαβαν ενεργό δράση για την προστασία του τόπου τους μοιράζονται την εμπειρία τους και δημόσιοι υπάλληλοι περιβαλλοντικών αρχών μοιράζονται τις συμβουλές τους προς τους πολίτες. Τέλος, μπορείτε να αναζητήσετε και να έρθετε σε επαφή με άλλες ομάδες πολιτών  που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο για περιβαλλοντικά θέματα.

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη και μέσω της συμβολής σας μπορούμε να βελτιώσουμε τον πρακτικό εκπαιδευτικό οδηγό  ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών που επιθυμούν να αναλάβουν ενεργό δράση στο δημόσιο χώρο για τα περιβαλλοντικά θέματα. Σας παρακαλούμε να αφιερώστε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε αυτή τη σύντομη έρευνα.

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Απρίλιο 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2023 με την συνδιαμόρφωση από κοινού με την κοινωνία των πολιτών μιας πρότασης πολιτικής για την βελτίωση των διαδικασιών δημόσιας συμμετοχής. Στις αρχές Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή ενός εργαστηρίου επιμόρφωσης στην Αθήνα, ώστε περισσότεροι ενεργοί πολίτες να μπορέσουν να συμβάλουν πιο ενεργητικά στη συζήτηση για τη βελτίωση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής. Από τον Δεκέμβριο 2022 έως το Φεβρουάριο 2023 πρόκειται να διεξαχθούν περισσότερα εργαστήρια σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, με στόχο την εκπαίδευση τοπικών ομάδων και ενεργών πολιτών και την εμπλοκή τους από κοινού με δημοσίους υπαλλήλους στη συνδιαμόρφωση προτάσεων για την ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής.

Το έργο «Πολίτες για το Περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Activecitizensfund, με φορέα υλοποίησης το WWF Ελλάς και εταίρο την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).

Το πρόγραμμα Activecitizensfund, ύψους € 13,5 εκατ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEAGrants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Activecitizensfund  για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη  και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Leave a Comment