ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Να καταργηθεί το δικαίωμα sui generis στις βάσεις δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει μια δημόσια διαβούλευση, σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της οδηγίας Database Directive για  τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.
Η οδηγία παρέχει προστασία πνευματικών δικαιωμάτων για τις πρωτότυπες βάσεις δεδομένων και δημιουργεί ένα νέο δικαίωμα αποκαλούμενο το δικαίωμα sui generis, για την προστασία των βάσεων δεδομένων στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις. Υπό το φως αυτών των διαβουλεύσεων, η Communia Association, δημοσίευσε την άποψή της σχετικά με την οδηγία για τη βάση δεδομένων στο δωδέκατο έγγραφο πολιτικής της. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το policy paper εδώ.

the Directive no one asked for

Η οδηγία αποσκοπούσε στην άρση των υφιστάμενων διαφορών στη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, με την εναρμόνιση των κανόνων που εφαρμόζονται στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, επιθυμούσε να διαφυλάξει τα συμφέροντα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των χρηστών, δηλαδή την επένδυση των κατασκευαστών βάσεων δεδομένων, και να εξασφαλίσει την κατοχύρωση των νόμιμων συμφερόντων των χρηστών των πληροφοριών που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων.

Παρόλο που η οδηγία έχει εναρμονίσει μερικώς με επιτυχία τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το δικαίωμα sui generis θα βελτιώσει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των χρηστών, ούτε υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι το δικαίωμα sui generis βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ αυξάνοντας την παραγωγή βάσεων δεδομένων. Η αξιολόγηση του 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το δικαίωμα sui generis βοήθησε στη δημιουργία ισχυρότερης αγοράς βάσεων δεδομένων στην ΕΕ.

Κατά την άποψή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει:

  • Να καταργήσει το δικαίωμα sui generis στις βάσεις δεδομένων
  • Να εναρμονίσει τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην οδηγία Database Directive, με την οδηγία Infosoc και να τις καταστήσουν υποχρεωτικές ·
  • Εάν δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί πλήρως το δικαίωμα sui generis, η Επιτροπή θα πρέπει να τροποποιήσει το Database Directive για να εισαγάγει ένα σύστημα βάσει του οποίου οι παραγωγοί βάσεων δεδομένων θα πρέπει να εγγράφονται, για να ζητούν προστασία σύμφωνα με το δικαίωμα sui generis.
  • Να ορίσει έναν μέγιστο όριο χρόνου,  έτσι ώστε να μην υπάρχει διαρκής επέκταση της προστασίας της βάσης δεδομένων.

Πηγή άρθρου: https://www.communia-association.org

Leave a Comment