ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Να καταργηθεί το δικαίωμα sui generis στις βάσεις δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει μια δημόσια διαβούλευση, σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της οδηγίας Database Directive για  τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων. Η οδηγία παρέχει προστασία πνευματικών δικαιωμάτων για τις πρωτότυπες βάσεις δεδομένων και δημιουργεί ένα νέο δικαίωμα αποκαλούμενο το δικαίωμα sui generis, για την προστασία των βάσεων δεδομένων στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί … Read more