ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημόσια διοίκηση και ανοικτά πρότυπα: Η πρόταση της Σουηδικής κυβέρνησης

H Σουηδική κυβέρνηση,  στο σημείωμά της σχετικά με τις ΤΠΕ, στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016 τονίζει ότι η δημόσια διοίκηση  θα πρέπει να χρησιμοποιεί ανοικτά πρότυπα πληροφορικής και λογισμικό “που απελευθερώνουν την κρατική διοίκηση από την εξάρτηση από κλειστές τεχνικές λύσεις… Στις λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα ανοικτά πρότυπα πληροφορικής θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των επαναχρησιμοποιούμενων λύσεων.”

OSCD_GOV_open_data_standards

Η έμφαση στα ανοικτά πρότυπα και το ανοικτό λογισμικό μας βοηθάει να απαλλαγούμε από την εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές, δήλωσε ο Mehmet Kaplan, ο υπουργός της Σουηδίας για την Πληροφορική μέλος του OSOR Innovation Champions: «Η χρήση των κοινών και ανοικτών προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών, αποτελεί θεμέλιο για την ανταγωνιστικότητα, και μειώνει τον κίνδυνο για το κλείδωμα από προμηθευτές. Οι λύσεις που βασίζονται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα παρέχουν πρόσθετα οφέλη στις κυβερνήσεις και τις διοικήσεις. ”
“Η σουηδική κυβέρνηση ενθαρρύνει
τις δράσεις που υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών της ΕΕ», προσθέτει ο υπουργός Kaplan. “Τα ανοικτά πρότυπα είναι θεμελιώδους σημασίας όταν πρόκειται για την επίτευξη της κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης του λογισμικού.”

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment