ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι οργανισμοί της ΕΕ αγνοούν την πολιτική Ανοικτών προτύπων

Η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων της ΕΕ οι οποίοι δημοσιεύουν έγγραφα online φαίνεται να αγνοούν την πολιτική Ανοικτών προτύπων εγγράφων της ΕΕ. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της εκστρατείας «FixMyDocuments», οι υποστηρικτές του ανοικτού προτύπου εγγράφων θεωρούν ότι πολιτική ανοικτών προτύπων έχει περάσει απαρατήρητη. «Υπάρχει μια τεράστια έλλειψη ενημέρωσης», λέει ο διοργανωτής της εκστρατείας Máel Brunet. ” Οι υπεύθυνοι δείχνουν μικρό ενδιαφέρον για να διορθώσουν τα έγγραφα.”

fixmydocs

«Τα Θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν τηρούν την δέσμευσή τους που έχουν κάνει από το 2010 για να υποστηρίξουν ανοιχτά πρότυπα εγγράφων», λέει ο Brunet, ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο OpenForum Europe. Η έλλειψη ενημέρωσης, η έλλειψη χρόνου και η αντίληψη ως μη σημαντικού έργου είναι οι κύριοι λόγοι που οι υπάλληλοι της ΕΕ δεν διορθώνουν τα έγγραφα μετά την επαφή με την εκστρατεία FixMyDocuments, λέει ο Brunet.

Η Πολιτική εγγράφων του 2011 της ΕΕ ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα της πρέπει να κάνουν επεξεργάσιμα τα έγγραφά τους στην ανοικτή μορφή εγγράφου ODF. Αυτό είναι το μόνο πρότυπο ISO που υποστηρίζεται πλήρως από πολλαπλά εργαλεία εφαρμογών γραφείου, ιδιόκτητα καθώς και ανοιχτού κώδικα. Με το να μην εφαρμόζουν αυτήν τη πολιτική, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεχίζουν να ανατρέπουν την ισορροπία στην αγορά λογισμικού, προς όφελος των ιδιόκτητων λύσεων λογισμικού, εξηγεί ο Brunet.

Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Οι ακτιβιστές έχουν από τότε επισημάνει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ότι πάνω από 15.000 επεξεργάσιμα έγγραφα πρέπει να διατεθούν ως ODF. “Μετά από ένα χρόνο, μόνο το 10% των σελίδων έχουν «διορθωθεί” Η εκστρατεία, που εγκρίθηκε κατά την έναρξή της από τον τότε Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Αντιπροέδρου της Digital Agenda Neelie Kroes.

Υιοθέτηση του ODF από χώρες- μέλη

Η χρήση του ODF έχει όμως υιοθετηθεί από την Βρετανική κυβέρνηση. Έχει επίσης επιλεγεί ως πρότυπο για επεξεργάσιμα έγγραφα στη Γαλλία. Τον Σεπτέμβριο, το Ολλανδικό συμβούλιο τυποποίησης ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει η επιβολή της χρήσης του ODF σαν πρότυπο για τα επεξεργάσιμα έγγραφα της κυβέρνησης.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment