ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Hermine: ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη συστηματική ανάλυση των αδειών FOSS

Με την αύξηση στη χρήση ανοιχτού κώδικα σε όλες τις διοικήσεις της ΕΕ, το ζήτημα της συμμόρφωσης με τις άδειες είναι όλο και πιο σημαντικό. Το Hemine είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που στοχεύει να βοηθήσει στη διαμόρφωση πολιτικών Ελεύθερου και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (FOSS). Ο πρωταρχικός του στόχος είναι να παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο για τη συστηματική ανάλυση των αδειών FOSS.

«Το έργο Hermine προήλθε από τη φιλοδοξία να έχουμε μια αλυσίδα εργαλείων πλήρως ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση της συμμόρφωσης ανοιχτού κώδικα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, συνειδητοποιήσαμε ότι τα περισσότερα από τα απαιτούμενα δομικά στοιχεία για αυτήν την αλυσίδα εργαλείων ήταν ήδη διαθέσιμα ως ανοιχτού κώδικα και χρειαζόμασταν έναν τελευταίο σύνδεσμο στην πλευρά της ανάλυσης άδειας χρήσης. Στοχεύαμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο με μια δομή διακυβέρνησης βασισμένη στην κοινότητα, που δεν θα βασίζεται αποκλειστικά σε εμάς». δήλωσε η  Camille Moulin, project manager για την Hermine 

Το λογισμικό λειτουργεί αναλύει μια άδειας χρήσης σε τρία βασικά στοιχεία:

Γενικά χαρακτηριστικά των αδειών:

 • Αναγνωριστικό SPDX: Το μοναδικό αναγνωριστικό SPDX της άδειας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εξαιρέσεις.
 • Όνομα: Το πλήρες όνομα της άδειας χρήσης σύμφωνα με το πρότυπο SPDX.
 • URL: Η διεύθυνση URL αναφοράς της άδειας.
 • Copyleft: Περιγράφει τον τύπο της ρήτρας αμοιβαιότητας που υπάρχει στην άδεια χρήσης, όπως επιτρεπτό, ισχυρό copyleft, αδύναμο copyleft, ισχυρό copyleft δικτύου ή αδύναμο copyleft δικτύου.
 • FOSS: Καθορίζει εάν η άδεια θεωρείται δωρεάν ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
 • Επιλογή νόμου και τόπου διεξαγωγής: Υποδεικνύει την ισχύουσα νομοθεσία και τον τόπο που έχει επιλεγεί στην άδεια.
 • Αποποίηση Εγγύησης και Περιορισμός Ευθύνης: Καθορίζει εάν η άδεια περιλαμβάνει αποποίηση ευθύνης ή ρήτρα μη ευθύνης.
 • Ακριβές κείμενο της άδειας: Το πλήρες κείμενο της άδειας, εάν δεν είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του SPDX.

FOSS Policy::

 • Κατάσταση αναθεώρησης: Η τρέχουσα κατάσταση ελέγχου της πολιτικής (π.χ. για έλεγχο, ελεγμένο, σε εκκρεμότητα κ.λπ.).
 • Αποδοχή πολιτικής OSS: Καθορίζει εάν η άδεια επιτρέπεται πάντα, δεν επιτρέπεται ποτέ ή επιτρέπεται ανάλογα με το περιβάλλον.
 • Επεξήγηση πολιτικής OSS: Παρέχει αιτιολογία για μη πράσινες επιλογές και αποδεκτά πλαίσια για άδειες που επισημαίνονται ως πορτοκαλί.
 • Σχόλιο: Επεξήγηση της ερμηνείας της άδειας.

Οροι χρήσης:

 • Εκχώρηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Καθορίζει εάν η άδεια περιλαμβάνει χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 • Ηθική ρήτρα: Προσδιορίζει την ύπαρξη ηθικής ρήτρας εντός της άδειας.
 • Περιορισμοί στη χρήση: Υποδεικνύει εάν η άδεια επιτρέπει μόνο μη εμπορική χρήση.

Επιπλέον, το Hermine προσφέρει προαιρετικές πληροφορίες όπως κατηγορίες, έκδοση άδειας, ρίζα του ονόματος άδειας, εξουσιοδότηση για εφαρμογή νεότερων εκδόσεων της άδειας, οντότητα διαχειριστή, έμπνευση από άλλες άδειες, κατάσταση έγκρισης OSI και FSF, ρήτρες κατά της τιβοποίησης, μεταξύ άλλων λεπτομερειών.

Επιπεόσθετα, το Hermine επιτρέπει τον ορισμό εξουσιοδοτημένων πλαισίων για άδειες χρήσης που περιορίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσης. Προσφέρει ένα πλαίσιο για την κατηγοριοποίηση των υποχρεώσεων εντός των αδειών σε ενεργητικές/παθητικές υποχρεώσεις, ενεργοποιήσεις υποχρεώσεων με βάση το καθεστώς εκμετάλλευσης και τροποποίησης και γενικές υποχρεώσεις γνωστές ως «βασικές γενικές υποχρεώσεις».

Αναλύοντας συστηματικά τις άδειες σε αυτά τα στοιχεία, το Hermine βοηθά στην κατανόηση και τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με τη χρήση και τη συμμόρφωση διαφόρων αδειών FOSS.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment