ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημόσια Ψηφιακά Αγαθά – ένα παγκόσμιο πρότυπο για τον κυβερνητικό Ανοιχτό Κώδικα

Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν μια νέα πρωτοβουλία πολλών ενδιαφερομένων με στόχο την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οργανισμοί καλούνται να εγκρίνουν το πρότυπο και να συμβάλουν σε αυτήν την παγκόσμια προσπάθεια.

Η πρωτοβουλία είναι η Digital Public Goods Alliance, η οποία συνιδρύθηκε από τη Νορβηγία, τη Σιέρρα Λεόνε, το ινδικό think tank iSPIRT και την UNICEF. Ο ακρογωνιαίος λίθος της πρωτοβουλίας είναι η έννοια των ψηφιακών δημόσιων αγαθών, η οποία ορίζεται ως:

“Λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτά μοντέλα AI, ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό περιεχόμενο που συμμορφώνονται με το απόρρητο και άλλους ισχύοντες νόμους και βέλτιστες πρακτικές, δεν βλάπτουν και βοηθούν στην επίτευξη των SDGs.”

Όπως εξηγείται στο Roadmap for Digital Cooperation του ΟΗΕ, υπάρχει πληθώρα τεχνολογιών και μοντέλων ανάπτυξης που μπορούν να συμβάλουν στην ψηφιακή πρόοδο και σε έναν πιο δίκαιο κόσμο, αλλά οι περισσότερες υπάρχουσες λύσεις δεν είναι εύκολα προσβάσιμες και άνισες. Ο Ανοιχτός Κώδικας μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτά τα ζητήματα και με περισσότερη υποστήριξη, χρηματοδότηση και αναγνώριση, αυτά τα έργα μπορούν να κλιμακωθούν και να εφαρμοστούν σε πολλά σενάρια. Η έννοια των ψηφιακών δημόσιων αγαθών στοχεύει στο συντονισμό μιας παγκόσμιας προσπάθειας για την προώθηση των πλεονεκτημάτων του Ανοιχτού Κώδικα:

 Τα ψηφιακά δημόσια αγαθά αντιπροσωπεύουν μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να αλλάξουν ριζικά τα ισοζύγια ισχύος στη διεθνή ανάπτυξη. Επιτρέπουν την κοινή χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την προσαρμογή ώστε να ταιριάζει στις τοπικές ανάγκες. Και, σε συνδυασμό με τη σωστή υποστήριξη και ολιστικές δομές χρηματοδότησης, τα DPG έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν όρος ιδιοκτησία, αντιπροσωπεία και ικανότητα σε επίπεδο χώρας. 

 Lucy Harris, UNICEF Co-lead of the Secretariat for the Digital Public Goods Alliance

Τα πιθανά δημόσια ψηφιακά  αγαθά ορίζονται και στη συνέχεια αξιολογούνται από  εξειδικευμένες Communities of Practice που ειδικεύονται σε τομείς προτεραιότητας όπως η οικονομική ένταξη, η ψηφιακή υγεία, η κλιματική αλλαγή και οι ψηφιακές δεξιότητες. Προκειμένου να εγκριθούν, τα έργα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Digital Public Goods Standard, το οποίο έχει εννέα βασικά κριτήρια, όπως η συνάφεια με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης, η χρήση εγκεκριμένης άδειας ανοιχτού κώδικα, η τήρηση των νόμων περί απορρήτου δεδομένων και η συνθήκη του να μην βλάπτουν.

Μπορείτε να δείτε εδώ μια λίστα με περίπου 500 υποψήφια Ψηφιακά Δημόσια Αγαθά, μεταξύ των οποίων μπορούμε να βρούμε το εσθονικό έργο X-Road που έχει ονομαστεί δημόσιο αγαθό στις αρχές Νοεμβρίου.

Το να αναγνωριστεί ως  δημόσιο ψηφιακό αγαθό φέρνει ένα νέο επίπεδο αξιοπιστίας σε εγκεκριμένα έργα, αυξάνει την ανακάλυψή τους από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας με την Digital Public Goods Alliance (DPGA) για την αναγνώριση νέων ευκαιριών, χρηματοδότησης, καθοδήγησης και υποστήριξη.

Να πώς περιγράφει η κυβέρνηση της Νορβηγίας τη συμμετοχή τους στο έργο:

«Η Νορβηγία ακολουθεί τη σύσταση 1B της UN High Level Panel for Digital Cooperation που υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ψηφιακής ένταξης για όλους, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων. Η πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία είναι ένας σημαντικός επιταχυντής ανάπτυξης. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό ενόψει της πανδημίας Covid-19.

Η Νορβηγία πιστεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων αγαθών ως μέσο που επιτρέπει στις χώρες να επιταχύνουν την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης. Τα ψηφιακά δημόσια αγαθά μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο προσέγγισης της αναπτυξιακής βοήθειας σε διάφορους τομείς επιτρέποντάς μας να προσεγγίζουμε και να επηρεάζουμε τα άτομα πιο άμεσα. Επιπλέον, μας επιτρέπει να εργαζόμαστε πιο ολιστικά σε διάφορους τομείς και να διαλύουμε τα σιλό.

Ως εκ τούτου, η Νορβηγία είναι ένας περήφανος συνιδρυτής της Digital Public Goods Alliance μαζί με την κυβέρνηση της Σιέρα Λεόνε, τη UNICEF και το iSPIRT, όπου εργαζόμαστε για τον εντοπισμό, την κοινή χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την υποστήριξη της προσαρμογής ψηφιακών δημόσιων αγαθών που ταιριάζουν στις τοπικές ανάγκες. “

–  Νταγκ Ίνγκ Ουλστάιν Υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης, της Νορβηγίας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συμμετοχής στο έργο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προγραμματιστές, οργανισμοί και δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν:

  • Να υποστηρίξουν το Πρότυπο Ψηφιακών Δημόσιων Προϊόντων ως υποστηρικτές του ανοίγματος στις ψηφιακές τεχνολογίες
  • Να ορίσουν ένα ψηφιακό κοινό αγαθό και να το υποβάλλουν για αξιολόγηση –  ένα έργο που γνωρίζουν, χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν στο ίδρυμά τους, για να διαδώσουν τα νέα και να συμμετάσχουν στις παγκόσμιες προσπάθειες της DPGA,
  • Να συμβάλλουν στη βελτίωση του προτύπου ψηφιακών δημόσιων αγαθών στο Github
  • Να χρησιμοποιήσουν, συνεισφέρουν ή  να διαδώσουν τα νέα σχετικά με έργα που έχουν εγκριθεί ως ψηφιακά δημόσια αγαθά. Όλα τα προτεινόμενα και αναγνωρισμένα έργα είναι διαθέσιμα στο μητρώο της DPG.

Η Digital Public Goods Alliance βασίζεται σε συνεισφορές από τις χώρες, ειδικούς του ιδιωτικού τομέα και της κυβέρνησης,  δωρητές και διάφορες ομάδες καινοτομίας στα Ηνωμένα Έθνη. Η γραμματεία της διοικείται από μια Ενδιάμεση Ομάδα Στρατηγικής:  Την Κυβέρνηση της Σιέρρα Λεόνε, την Κυβέρνηση της Νορβηγίας, το iSPIRT και την UNICEF. Για επιπλέον ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το DPGA στο hello [at] digitalpublicgoods.net.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment