ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρευνα για τον αντίκτυπο του Ανοιχτού κώδικα και του Ανοιχτού Hardware στην Ευρώπη

Το Fraunhofer ISI και το OpenForum Europe διεξάγουν μια μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει λεπτομερώς τις οικονομικές επιπτώσεις του Open Source Software (OSS) και του Open Source Hardware (OSH) στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η μελέτη έχει σαν στόχο να εντοπίσει τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ανοιχτού κώδικα στις σχετικές πολιτικές ΤΠΕ.

Η έρευνα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο έχει σαν στόχο  να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν οι απόψεις ενός ευρέως συνόλου ενδιαφερομένων στο θέμα του αντικτύπου του Ανοιχτού Κώδικα, δημιουργώντας έτσι μια ισχυρή εμπειρική αναπαράσταση των απόψεων και των ζητημάτων που διακυβεύονται.

Σήμερα, σχεδόν όλα τα προϊόντα λογισμικού περιλαμβάνουν στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό κρίσιμων πλατφορμών και προγραμμάτων λογισμικού είναι εντελώς Ανοιχτός Κώδικας. Η ανάπτυξη και η χρήση του Open Source Hardware και του Open Source Software αυξάνονται. Ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής παραδείγματος από ιδιόκτητα συστήματα σε πιο ανοιχτά, συνεργατικά πλαίσια μελετάται από πολλούς.

Ο απώτερος στόχος αυτής της μελέτης είναι να παρέχει σταθερές αποδείξεις για τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών ανοιχτού κώδικα για τα επόμενα χρόνια.  Σκοπός είναι να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του Ανοιχτού Κώδικα, ιδίως σε σχετικούς τομείς ΤΠΕ, όπως ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,  η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, το συνδεδεμένο αυτοκίνητο, τα HPC,  τα Big Data και οι Distributed Ledger Τεχνολογίες.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο εδώ

Leave a Comment