ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτή επιστολή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας -WIPO: Πνευματική ιδιοκτησία και COVID-19

Πριν από λίγες  ημέρες, περισσότεροι από 140 οργανισμοί, ερευνητές και ακαδημαϊκοί από όλον τον κόσμο, έστειλαν επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) Francis Gurry ζητώντας από τον WIPO να διασφαλίσει ότι τα καθεστώτα πνευματικής ιδιοκτησίας υποστηρίζουν και δεν εμποδίζουν τις προσπάθειες ενάντια στον COVID-19 και τις συνέπειές του.

Οι οργανισμοί που υπογράφουν την επιστολή αναγνωρίζουν ότι ορισμένες χώρες και ορισμένοι κάτοχοι δικαιωμάτων έχουν υιοθετήσει υποδειγματικά μέτρα στο πλαίσιο αυτό. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ακαδημαϊκά άρθρα, ερευνητικά δεδομένα, εκπαιδευτικό υλικό και άλλα προστατευόμενα έργα, καθώς και φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπόκεινται σε αποκλειστικά δικαιώματα.

Ωστόσο, οι συνυπογράφοντες την επιστολή πιστεύουν επίσης ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν και ότι απαιτούνται περισσότερες ενέργειες για να εξασφαλιστεί ότι το παγκόσμιο σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας θα δώσει προτεραιότητα και θα προωθήσει ζωτικά δημόσια συμφέροντα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.

Ως εκ τούτου, οι υπογράφοντες παροτρύνουν τον κ. Gurry να χρησιμοποιήσει τη θέση του για να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη του WIPO στην ανταπόκρισή τους σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με την  πανδημία COVID-19, και συγκεκριμένα:

  • Ενθάρρυνση όλων των κρατών μελών του WIPO να επωφεληθούν από τις ευελιξίες στο διεθνές σύστημα που επιτρέπουν τη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματική ιδιοκτησία για την online εκπαίδευση, για ερευνητικές και πειραματικές χρήσεις και για ζωτικά δημόσια συμφέροντα, όπως η πρόσβαση στην ιατρική και στον πολιτισμό.
  • Να καλέσουν όλους τους κατόχους δικαιωμάτων να καταργήσουν τους περιορισμούς αδειοδότησης που εμποδίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την έρευνα (συμπεριλαμβανομένου και έργων εξόρυξης κειμένων και δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης) και την πρόσβαση στον πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών περιορισμών, τόσο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πανδημίας όσο και για την ελαχιστοποίηση της διαταραχής που προκαλείται από αυτή.
  • Να υποστηρίξουν την έκκληση της Costa Rica προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δημιουργήσει ένα παγκόσμια αποθετήριο δικαιωμάτων σχετικά με την τεχνολογία και τα δεδομένα που σχετίζονται με το COVID-19, καθώς και να προωθήσει τη χρήση της δεξαμενής  πατεντών για φάρμακα, την εθελοντική χορήγηση δικαιωμάτων,  των νόμων περί ανταγωνισμού και άλλα μέτρα για την εξάλειψη των φραγμών στην ανταγωνιστική παγκόσμια παραγωγή, διανομή και πώληση δυνητικά αποτελεσματικών προϊόντων για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη θεραπεία του COVID-19.
  • Να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των χωρών να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν εξαιρέσεις από το εμπορικό απόρρητο και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες παραγωγής, στις κυτταρικές σειρές, στις εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες, στα δεδομένα, στο λογισμικό, στα σχεδιαγράμματα των προϊόντων, καθολική και ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα και στις ιατρικές τεχνολογίες COVID-19 το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή εδώ (PDF). Είστε ευπρόσδεκτοι να συνυπογράψετε την επιστολή εδώ.

Πηγή άρθρου: https://www.communia-association.org

Leave a Comment