ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρωτοβουλία OpenCovid19: Μια συνεργασία ανοιχτού κώδικα για την αντιμετώπιση του COVID-19

Το OpenCovid19 είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες και προσπαθεί να προωθήσει ή να αναπτύξει μεθοδολογίες ανοιχτού κώδικα για  ασφαλείς δοκιμές για τη πανδημία του Coronavirus (COVID-19).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας γύρω από τον Coronavirus.

Η πρωτοβουλία OpenCovid19

Η πρωτοβουλία OpenCovid19 είναι μέρος του Just One Giant Lab (JOGL) – μια αποκεντρωμένη ανοικτή βιβλιοθήκη έρευνας και καινοτομίας που εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να  διευκολύνει τις ευκαιρίες συνεργασίας για άτομα με τη σχετική τεχνογνωσία για να συμμετάσχουν και να μοιραστούν ιδέες για την αντιμετώπιση του Coronavirus.

Στην πρωτοβουλία, εστιάζουν στην ανάπτυξη μεθοδολογιών ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιώντας εργαλεία που είναι όσο το δυνατόν πιο κοινά. Και αν είστε κάποιος με σχετική γνώση, μπορείτε να συμμετάσχετε στη πρωτοβουλία και να αποκτήσετε πρόσβαση στη συλλογή σημειώσεων που μπορούν να βοηθήσουν στη διεξαγωγή των δοκιμών για το COVID-19. Από τεχνική άποψη, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ για έναν μέσο πολίτη. Ωστόσο, για τους ιατρικούς επαγγελματίες, η προσέγγιση που βασίζεται στην κοινότητα είναι σίγουρα ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί η κοινότητα ανοιχτού κώδικα γενικά. Δεν περιορίζεται απλώς σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά η προσέγγιση ανοιχτού κώδικα μπορεί να αποβεί είναι χρήσιμη για μια ποικιλία  περιπτώσεων στον πραγματικό κόσμο, όπως η αντιμετώπιση του Coronavirus .

Διαβάστε περισσότερα για την πρωτοβουλία εδώ

Πηγή άρθρου: https://itsfoss.com/opencovid19/

Leave a Comment