ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

25 οργανώσεις καταθέτουν άξονες πολιτικής για τις πατέντες στον τομέα του φαρμάκου ενόψει των Ευρωεκλογών

«Πολλά ευρωπαϊκά συστήματα υγείας υποφέρουν τις συνέπειες των μη ισορροπημένων πολιτικών στη βιομηχανία και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα του φαρμάκου, που περιστρέφονται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομικών και τη μεγιστοποίηση του κέρδους, παρά προς την εξασφάλιση της πρόσβασης των ανθρώπων σε προσιτές θεραπείες. Στην Ευρώπη και παγκοσμίως, οι τιμές των νέων φαρμάκων ανεβαίνουν με ιλιγγιώδη ρυθμό, δημιουργώντας μεγάλο οικονομικό στρες στα συστήματα δημόσιας υγείας. Σαν αποτέλεσμα ένας αυξανόμενος αριθμός θεραπειών για θανατηφόρες λοιμώξεις και ασθένειες, όπως ο καρκίνος και η ηπατίτιδα C, δεν είναι προσιτά τόσο για τα άτομα όσο και για τα εθνικά συστήματα υγείας.»

Κάπως έτσι εικοσιπέντε οργανώσεις που δρουν στην Ευρώπη μας εισάγουν στο κοινό τους Μανιφέστο, με το οποίο παρουσιάζουν τους άξονες πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσει – κατά τη γνώμη τους – το νέο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλουν να προτεραιοποιήσουν την υγεία και την πρόσβαση στο προσιτό φάρμακο και την καινοτομία.

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΝΟΨΕΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2019

Οι επερχόμενες ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία να προτεραιοποιήσουμε τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους βάζοντάς τους στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στο ευρωπαϊκό ιδεώδες, αποδεικνύοντας ότι η Ευρώπη προωθεί αυτό που πραγματικά έχει σημασία για τους πολίτες της.

Οι πολιτικές για την υγεία, την έρευνα και την ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικές για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής προοπτικής. Για να τοποθετηθούν οι πολίτες στο κέντρο της πολιτικής σε αυτόν τον τομέα τα παρακάτω θέματα πρέπει να τεθούν ως προτεραιότητες στην ατζέντα του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου και της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τα χρήματα των φορολογουμένων που επενδύονται σε βιοϊατρική έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα αποδίδουν δημόσιο και κοινωνικό όφελος. Οι επενδύσεις της ΕΕ πρέπει να γίνονται με βάση τις ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας της δημόσιας υγείας και να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα, διαθεσιμότητα και προσιτότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας & ανάπτυξης. Η ανοιχτή επιστήμη, που συμπεριλαμβάνει ανοιχτή πληροφορία και πρόσβαση στις δημοσιεύσεις, πρέπει να υιοθετηθεί ως η βασική πρακτική.

ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΕΕ και τα κράτη – μέλη οφείλουν να υιοθετούν τον υγιή ανταγωνισμό και να προάγουν την αληθινή καινοτομία για να δημιουργούν κατά συνέπεια ένα βιώσιμο σύστημα για τις κυβερνήσεις και τους ασθενείς. Χρειάζεται να εξερευνήσει νέα μοντέλα έρευνας & ανάπτυξης που θα βασίζονται στις αρχές της ανοιχτής επιστήμης, όπως για παράδειγμα η αποσύνδεση των κινήτρων της ανάπτυξης φαρμάκων από την απαίτηση στη συνέχεια υψηλότατων τιμών, την αποσύνδεση του κόστους της έρευνας & ανάπτυξης από την τιμή του φαρμάκου, να εισάγει βραβεία καινοτομίας, άδειες κοινωνικής υπευθυνότητας, ανοιχτή και προσβάσιμη έρευνα. Όλα αυτά μέσα από πιλοτικά προγράμματα, μελέτες εφικτότητας, και νέα χρηματοδοτικά σχήματα.

ΥΓΙΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμίσει το σύστημα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξασφαλίζοντας μια υγιή ισορροπία μεταξύ ιδιωτικών συμφερόντων και δημοσίου συμφέροντος. Ο ανταγωνισμός είναι σημαντικός για να επιδιώκεται η καινοτομία: η ΕΕ οφείλει να εξασφαλίσει υγιή ανταγωνισμό με το να εμποδίζει και να επιβάλλει κυρώσεις σε μη-ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Επιπλέον η ΕΕ πρέπει αφενός να σταματήσει να εξάγει άδικα πρότυπα σε ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αφετέρου να εφαρμόζει πολιτικές εμπορίου που υποστηρίζουν την παγκόσμια υγεία.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρέπει να αποδεικνύουν επιπρόσθετη θεραπευτική αξία σε σύγκριση με τις υπάρχουσες θεραπείες. Πρέπει να τεθούν σε ισχύ υψηλοί δείκτες ποιότητας επιστημονικών δεδομένων για να παρέχεται άδεια κυκλοφορίας σε νέα φαρμακευτικά προϊόντα. Πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια που διέπει τις κλινικές μελέτες και η επιτήρηση της ασφάλειας των νέων προϊόντων. Η ΕΕ οφείλει να ενδυναμώσει τη συνεργασία της με τα όργανα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA), προσπαθώντας να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας, αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα και έλλειψη κάθε τύπου σύγκρουσης συμφερόντων.

Πηγή άρθρου: https://www.pressenza.com/el

Leave a Comment