ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πείτε στους Ευρωβουλευτές σας να σώσουν το διαδίκτυο στις 12 Σεπτεμβρίου και να πουν ΟΧΙ στις Μηχανές λογοκρισίας- #SaveYourInternet #DeleteArt13

Αύριο 12 Σεπτεμβρίου, το ευρωκοινοβούλιο θα ψηφίσει (για ακόμη μια φορά) για το αν θα αναγκάσει τις διαδικτυακές πλατφόρμες να εγκαταστήσουν φίλτρα δημοσίευσης.

Με τα φίλτρα λογοκρισίας, οι πλατφόρμες δεν θα περιμένουν καν για τις καταγγελίες των εταιρειών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για την κατάργηση των δημοσιεύσεων σας. Αντ ‘αυτού, η δημοσίευση σας δεν θα ανέβει καν online, εκτός και εάν περάσει από τον έλεγχο και γίνει αποδεκτή από τις βάσεις δεδομένων που έχουν εγκαταστήσει οι εταιρείες αυτές. Και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτές οι βάσεις δεδομένων θα είναι εξίσου γεμάτες με σκουπίδια και απάτες.

Τα φίλτρα δημοσίευσης θα δώσουν στις εταιρείες ακόμα πιο άμεσο έλεγχο του internet. Όλοι εμείς που δημοσιεύουμε και ανεβάζουμε περιεχόμενο θα θεωρούμαστε ένοχοι, μέχρι να αποδείξουμε ότι είμαστε αθώοι, ενώ οι εταιρείες αυτές θα συνεχίσουν να μην έχουν καμία συνέπεια για την κατάχρηση αυτού του συστήματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε τι θα οδηγήσουν όλα αυτά: Σε ακόμη περισσότερη λογοκρισία.

Ο στόχος μας είναι σαφής: το Κοινοβούλιο πρέπει να υιοθετήσει εναλλακτικές λύσεις για το άρθρο 11 και το άρθρο 13, οι οποίες δεν θα αναγκάζουν τις πλατφόρμες να εγκαταστήσουν φίλτρα λογοκρισίας και δεν θα απειλούν τους συνδέσμους και τα αποσπάσματα στο διαδίκτυο με ένα επιπλέον επίπεδο πνευματικών δικαιωμάτων.

Στις 5 Ιουλίου, η φωνή σας ακούστηκε από πολλά Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Σε πολλούς από αυτούς δεν είχε καν υποπέσει στην αντίληψη η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τώρα, χάρη στις προσπάθειές σας, τη γνωρίζουν και έχουν συνειδητοποιήσει τα πολλά ευαίσθητα σημεία που περιβάλλουν τη συζήτηση αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως δε σε ότι αφορά την πρόταση του άρθρου 13 #CensorshipMachine.

Η πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε κατά της εντολής διαπραγμάτευσης της Επιτροπής JURI. Συγκεκριμένα, 318 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν να απορρίψουν την έκθεση του εισηγητή Ευρωβουλευτή Axel Voss (EPP, Γερμανία) για το #SaveYourInternet! Η μάχη όμως συνεχίζεται και χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας περισσότερο από ποτέ. Το σύνολο των 751 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχει τώρα τη δυνατότητα να εξετάσει διεξοδικά τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να καταθέσει τροπολογίες έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια η αρχική έκθεση JURI και οι τροπολογίες αυτές θα τεθούν σε ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι και αύριο χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα του https://gr.saveyourinternet.eu/ για να επικοινωνήσετε με τους ευρωβουλευτές και να τους πείτε να σταματήσουν τα σχέδια λογοκρισίας στο διαδίκτυο!

Leave a Comment