ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τρία πράγματα που πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα για να σώσει το διαδίκτυο και να διορθώσει τα πνευματικά δικαιώματα #fixcopyright #DeleteArt13

Σήμερα, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (JURI), ψηφίζει για τα προτεινόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας θα καθορίσει τη διαπραγματευτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς θα αρχίσει τις τριμερείς διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Παρόλο που έχουν προταθεί περισσότερες από χίλιες τροπολογίες, είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χάσει την ευκαιρία για μια μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παρέχει στους χρήστες και τους δημιουργούς του Διαδικτύου τη δυνατότητα να βελτιώσουν την πρόσβαση στον πολιτισμό και την πληροφόρηση.

Με αφορμή την σημερινή ψηφοφορία, αυτές είναι οι τρεις άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέλη της επιτροπής JURI:

# 1 Να σώσουν το διαδίκτυο

Για περισσότερο από ένα χρόνο η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επικεντρωθεί σε ορισμένα βασικά θέματα. Η μεγαλύτερη προσοχή έχει δοθεί σε εκείνους τους τομείς όπου οι ιδέες που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν το ανοικτό Διαδίκτυο και να περιορίσουν την ελευθερία έκφρασης και την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Όσο τα άρθρα 11 και 13 εξακολουθούν να αμφισβητούνται, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να λέμε στα μέλη της επιτροπής JURI να σώσουν το Διαδίκτυο καταψηφίζοντας τις συμβιβαστικές προτάσεις που προτείνει ο εισηγητής Axel Voss και υποστηρίζοντας τους εναλλακτικούς συμβιβασμούς που προτείνουν οι Πράσινοι.

# 2 Να αναπτύξουν τα δικαιώματα  των χρηστών και προστατέψουν το Public Domain

Υπάρχουν ορισμένα θέματα στα οποία οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να κάνουν θετική διαφορά. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν μια τεράστια απογοήτευση όσον αφορά την ενδυνάμωση των χρηστών και την προστασία του Κοινού Κτήματος, αλλά τα μέλη του Κοινοβουλίου εργάστηκαν σκληρά για να υποβάλουν προτάσεις ψηφοφορίας που μπορούν το διορθώσουν. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ψηφοφορίας, οι βουλευτές του JURI θα πρέπει να ψηφίσουν τις εναλλακτικές συμβιβαστικές τροπολογίες που  δημιουργούν εξαιρέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να λαμβάνει και να μοιράζεται εικόνες έργων τέχνης που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους (η αποκαλούμενη ελευθερία πανοράματος), να κάνει remix έργων και να δημιουργεί άλλες μορφές “περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες”.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ των συμβιβαστικών τροπολογιών των άρθρων 7 έως 9 που ενισχύουν τον προτεινόμενο μηχανισμό που θα επέτρεπε στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να διαθέτουν έργα που είναι εκτός εμπορίου. Τέλος, η συμβιβαστική τροπολογία για το άρθρο 5 περιλαμβάνει αναγνώριση της αρχής ότι οι αναπαραγωγές έργων που ανήκουν στο public domain θα πρέπει να παραμείνουν στο public domain

# 3 Να διορθώσουν τις πιο σημαντικές ατέλειες της πρότασης της Επιτροπής

Τέλος, υπάρχουν ορισμένα θέματα στα οποία η πρόταση της Επιτροπής υστερεί και όπου τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν κατάφεραν να υποβάλουν μια πρόταση που να καθορίζει αυτές τις ατέλειες. Όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο η εξαίρεση για το Κείμενο και την Εξόρυξη Δεδομένων όσο και η εξαίρεση για την εκπαίδευση ήταν στην καλύτερη περίπτωση μπερδεμένες και δυστυχώς, το Κοινοβούλιο δεν βρήκε τρόπο να αντιμετωπίσει πλήρως τις ελλείψεις τους.

Η προτεινόμενη προαιρετική εξαίρεση για το Κείμενο και την Εξόρυξη Δεδομένων, η οποία ισχύει μόνο εάν δεν υπάρχει διατήρηση δικαιωμάτων, δεν συνιστά κάτι παραπάνω από ένα απλό τσιρότο σε μια τεράστια πληγή που προκαλείται από την πρόταση της Επιτροπής για περιορισμένη εξαίρεση (που, στην πραγματικότητα, εμποδίζει οποιονδήποτε, εκτός από τους ερευνητές, στην Εξόρυξη κειμένου και δεδομένων). Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πιο ουσιαστικές λύσεις στο τραπέζι, ενθαρρύνουμε ακόμη τους βουλευτές του ΕΚ να ψηφίσουν για τις συμβιβαστικές τροπολογίες επί των άρθρων 3 και 3α, παρόλο που είμαστε πεπεισμένοι ότι η μόνη λογική επιλογή είναι να αγκαλιάσουμε “το δικαίωμα στην ανάγνωση είναι και δικαίωμα στην εξόρυξη κειμένου”.

Όσον αφορά την εξαίρεση στην εκπαίδευση, η συμβιβαστική τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ανταποκρίνεται στο βασικό κενό της πρότασης της Επιτροπής. Η νέα υποχρεωτική εξαίρεση θα πρέπει να βελτιώσει το πολύ κατακερματισμένο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στην ΕΕ και να ωφελήσει τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς. Δυστυχώς, η συμβιβαστική τροπολογία για την αυριανή ψηφοφορία αφήνει άθικτη την χορήγηση αδειών, η οποία θα αναιρεί τον σκοπό της υποχρεωτικής εξαίρεσης. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον περιορισμό της εξάρτησης από την αδειοδότηση ως μέθοδο εξασφάλισης πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Από την δική μας έρευνα κατέστη σαφές ότι οι άδειες δεν ωφελούνται από την εκπαίδευση. Επιβάλλουν επιβαρυντικές υποχρεώσεις στα σχολεία και περιλαμβάνουν άδικους ή και καταχρηστικούς όρους.

Πηγή άρθρου: https://www.communia-association.org/

Leave a Comment