ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στην επίθεση κατά των δικαιωμάτων των χρηστών για τα πνευματικά δικαιώματα

Θα προχωρήσει το Κοινοβούλιο στην υπεράσπιση των δικαιώματα των χρηστών;

Την περασμένη Παρασκευή, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (COREPER) συμφώνησε στη διαπραγμάτευση της εντολής για τα προτεινόμενα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην  ενιαία ψηφιακή αγορά. Το συμφωνηθέν κείμενο δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις τελευταίες συμβιβαστικές προτάσεις. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι τα Κράτη- μέλη συμφώνησαν σε κείμενο που δεν απευθύνεται στα μεγαλύτερα κενά της πρότασης της Επιτροπής και σε ορισμένες περιπτώσεις τα αυξάνει.

Το αποτέλεσμα είναι μια έκδοση της πρότασης της Επιτροπής που είναι χειρότερη από την αρχική. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων κατάφεραν τα Κράτη-Μέλη να προωθήσουν την ατζέντα τους εις βάρος των συμφερόντων των χρηστών Διαδικτύου στην ΕΕ και με πλήρη παραβίαση της αρχικής πρόθεσης για περαιτέρω εναρμόνιση των κατακερματισμένων κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ:

  • Κατά το προηγούμενο ενάμισι χρόνο, τα κράτη-μέλη, καθοδηγούμενα από έναν συνασπισμό (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία),  προώθησαν την εξαιρετικά προβληματική πρόταση της Επιτροπής να επιβάλει φίλτρα λογοκρισίας στις ανοικτές διαδικτυακές πλατφόρμες. Όπως έχουμε εξηγήσει εδώ, το άρθρο 13 που υιοθετήθηκε από τα Κράτη-Μέλη θα δημιουργούσε ένα νέο καθεστώς παράλληλης ευθύνης που θέτει τη δημιουργική έκφραση των χρηστών της πλατφόρμας στο έλεος μιας μηχανής λογοκρισίας που θα χειρίζονται οι διαχειριστές της πλατφόρμας σε συνεργασία με τους δικαιούχους.
  • Επηρεασμένα από τον ίδιο συνασπισμό, τα κράτη-μέλη επέμειναν σε μια στενή, εχθρική εξαίρεση για την Εξόρυξη Κειμένου και Δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση αγνοεί τη φιλοδοξία της ΕΕ να καταστεί ένας σημαντικός παράγοντας στον τομέα της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Με την επιμονή των πιο προοδευτικών κρατών μελών, το κείμενο του Συμβουλίου περιλαμβάνει επίσης μια προαιρετική εξαίρεση που επιτρέπει το TDM για ένα ευρύτερο σύνολο σκοπών και δικαιούχων, αλλά με κόστος τις περαιτέρω διασπάσεις των δικαιωμάτων των χρηστών στην ΕΕ.
  • Κάτω από έντονες πιέσεις από τη Γερμανία, τα κράτη-μέλη έχουν διατηρήσει τη θέσπιση ενός νέου  δικαιώματος συγγενών πνευματικών δικαιωμάτων για τους εκδότες του Τύπου ενάντια σε μια σχεδόν καθολική ακαδημαϊκή συναίνεση,  ότι ένα τέτοιο δικαίωμα θα θέσει σε κίνδυνο την ελευθερία της πληροφόρησης χωρίς να ωφεληθούν οι εκδότες του Τύπου. Μια μικρή βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής, το νέο δικαίωμα θα διαρκέσει το περισσότερο 2 έτη και δεν θα ισχύει αναδρομικά.

Υπάρχουν μερικοί τομείς στους οποίους τα κράτη-μέλη προτείνουν βελτιώσεις στην πρόταση της Επιτροπής (όπως μια πιο απλουστευμένη διαδικασία που θα επέτρεπε σε ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να διαθέτουν τα εκτός εμπορίου τους, έργα ηλεκτρονικά και νέα, με εκτεταμένες συλλογικές άδειες), αλλά τα κράτη-μέλη έχασαν την ευκαιρία να διορθώσουν την εσφαλμένη αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Με την έγκριση αυτού του κειμένου, τα κράτη-μέλη κατέστησαν σαφές ότι δεν ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των χρηστών και ότι θεωρούν το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας ως μέσο για την προστασία των επιχειρηματικών μοντέλων παλαιού τύπου στις εκδοτικές και ψυχαγωγικές βιομηχανίες εις βάρος της εκπαίδευσης, της έρευνας και της πρόσβασης του κοινού στην πολιτιστική κληρονομιά. Εάν εγκριθεί, το κείμενο του Συμβουλίου θα απομακρύνει την Ευρώπη από μια πραγματική  Ενιαία Ψηφιακή Αγορά στην οποία οι χρήστες σε όλη την Ευρώπη θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν θα παρέχει ένα νομικό πλαίσιο που θα καλύπτει την τεχνολογική καινοτομία.

Τώρα εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σώσει τα δικαιώματα των χρηστών

Όλα αυτά ανεβάζουν τον πήχη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές υπόκεινται σε έντονες πιέσεις να πάρουν θέση ως τα τέλη Ιουνίου. Δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη αγνοούν τα συμφέροντα των χρηστών και προσανατολίζονται περισσότερο προς τα συμφέροντα των δικαιούχων, το Κοινοβούλιο πρέπει να προτείνει μια εκδοχή που να αντισταθμίζει την μονόπλευρη προσέγγιση που υποστηρίζουν τόσο η Επιτροπή όσο και τα Κράτη Μέλη. Εάν δεν θέλουν να χάσουν την αξιοπιστία τους, οι ευρωβουλευτές πρέπει να προωθήσουν προτάσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, να εναρμονίσουν τους κατακερματισμένους κανόνες περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ και να απορρίψουν τις απαιτήσεις για πρόσθετα δικαιώματα που θα βλάψουν τους Ευρωπαίους χρήστες διαδικτύου.

Μια  ενιαία ψηφιακή αγορά που ωφελεί τους πολίτες της Ευρώπης είναι ασυμβίβαστη με τα ιδιωτικοποιημένα φίλτρα λογοκρισίας ή με βοηθητικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιορίζουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού πληροφοριών. Αυτό που χρειάζεται  είναι οι εναρμονισμένες εξαιρέσεις που επιτρέπουν στους πολίτες σε όλη την Ευρώπη να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία για την εκπαίδευση, να τους παρέχουν καλύτερη πρόσβαση στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά μας και να τους επιτρέπουν ελεύθερα να ερευνούν και να καινοτομούν.

Δυστυχώς οι συζητήσεις στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προς το παρόν δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, είναι καιρός να υπενθυμίσουμε στους ευρωβουλευτές ότι έχουν εκλεγεί για να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών και ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν με τα Κράτη Μέλη στην προώθηση ειδικών συμφερόντων για τις βιομηχανίες της ψυχαγωγίας και των εκδόσεων. Μπορείτε να το κάνετε τώρα μέσω του εργαλείου  Change Copyright.

Πηγή άρθρου: https://www.communia-association.org

Leave a Comment