ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πως η προσέγγιση του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα έχει αντίκτυπο στην επιστήμη

Το Linux και το Λογισμικό Ανοιχτού κώδικα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις της εποχής μας, μιας και η προσέγγιση του ανοιχτού κώδικα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιστήμη. Μερικά από τα σημεία στα οποία η φιλοσοφία και οι προσεγγίσεις του ΕΛ/ΛΑΚ μπορούν να κάνουν την επιστήμη πιο ανοιχτή και καλύτερη αναφέρονται παρακάτω:

 • Διαφάνεια

Η διαφάνεια είναι μια πρακτική που θεωρείται εξαιρετικά πολύτιμη σε κάθε έργο. Η διαφάνεια καθιστά την εφαρμογή κάθε είδους δράσης εύκολα αντιληπτή, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσα σε έναν οργανισμό ή μια κοινότητα. Ένα απλό παράδειγμα καλής πρακτικής διαφάνειας θα είναι ένα πλήρες σύνολο καταγραφών των συναλλαγών μεταξύ δύο ατόμων ή ομάδων τα οποία είναι διαθέσιμα για αναφορά ανά πάσα στιγμή και από τα δύο μέρη.

Αν και η διαφάνεια και ο ανοιχτός κώδικας δεν είναι ακριβώς τα ίδια, και τα δύο μοιράζονται παρόμοιες ιδεολογίες. Η προσέγγιση του ανοιχτού κώδικα έχει πάντα θετικό αντίκτυπο στη διαφάνεια στην κάθε ομάδα έργου. Δεδομένου ότι ο αρχικός πηγαίος κώδικας είναι δημόσια διαθέσιμος και μπορεί να επαναπροσδιοριστεί, γίνονται ευκολότερες οι διάφορες συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών ομάδων για να εργαστούν για την επίλυση ενός επιστημονικού προβλήματος που θα μπορούσε να βοηθήσει την κοινωνία. Μιλώντας για το Linux, είναι πάντα η πρώτη προτίμηση στην επιστημονική έρευνα λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των πρακτικών λογισμικού σήμερα.

 • Ποιότητα της έρευνας

Η έρευνα χωρίς ποιότητα οδηγεί πάντα σε μειωμένη ή καθόλου αποτελεσματικότητα. Είναι προφανές πως το Linux και το FOSS θα επηρεάσουν βαθιά την ποιότητα της επιστημονικής έρευνας οπουδήποτε στον κόσμο. Η επίδραση στη διαφάνεια, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχει επίσης μια θετική επίδραση στην έρευνα, διότι όταν το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επιστημονικής ανάλυσης είναι ανοιχτού κώδικα, καθίσταται απλούστερη και ευκολότερη η κατανόηση πειραματικών αποτελεσμάτων και σφαλμάτων. Βοηθά πάρα πολύ στην απομόνωση της αιτίας ενός προβλήματος που οφείλεται στο λογισμικό. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της επιστημονικής εργασίας για τον αρχικό ή διαφορετικό σκοπό της, δηλαδή η δυνατότητα εφαρμογής της θα είναι δυνατή μόνο όταν ο αρχικός πηγαίος κώδικας της είναι διαθέσιμος,

 • Ροή ιδεών

Οι επιστημονικές γνώσεις δεν πρέπει να περιορίζονται. Έτσι δημιουργήθηκε η έννοια της ανοικτής πρόσβασης. Το Open Source υποστηρίζει το πνεύμα της ελευθερίας της επιστημονικής γνώσης . Το ιδιόκτητο λογισμικό σημαίνει κλειστό κώδικα και έλλειψη διαφάνειας στην κατανόηση  για το πώς λειτουργεί πραγματικά. Όταν δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί πραγματικά κάτι στον πυρήνα του,  εμποδίζουμε και την αποτελεσματική επίλυση του στοχευόμενου προβλήματος μας με την απαιτούμενη ακρίβεια. Ο χρόνος που δαπανάται για την αναπαραγωγή ή τη βελτίωση ενός τέτοιου μοντέλου θα μπορούσε να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό εάν ήταν ανοικτού κώδικα από την αρχή.

Μια πρόσφατη μελέτη δημοσιεύτηκε από το ScienceDirect,  αποκάλυψε ότι είναι ο τομέας του ανοιχτού κώδικα ο οποίος κυριαρχεί στη βιομηχανία σε σύγκριση με κλειστό λογισμικο όταν εξετάζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

 • Πεδίο βελτίωσης

Η προσεκτική μελέτη του ανοιχτού κώδικα επιτρέπει στον  προγραμματιστή να σημειώσει τις δυνατότητες βελτίωσης, και σφάλματα που θα μπορούσαν να είναι ζωτικής σημασίας για την επιστημονική ακρίβεια και την εφαρμογή νέων χαρακτηριστικών. Η εισαγωγή νέων λειτουργιών γίνεται πολύ πιο εύκολη καθώς ο χρήστης γνωρίζει πού να τα εφαρμόσει  μέσα στα διάφορα αποσπάσματα  ανοιχτού κώδικα, κάθε μέρος του οποίου είναι προφανώς προσβάσιμο.

 • Εξοικονόμηση χρημάτων

Οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά προς έναν στόχο. Για να επινοήσουμε ή να ανακαλύψουμε, απαιτούμε εργαλεία. Αλλά όταν πρόκειται για εργαλεία λογισμικού, είναι προφανές πως η υιοθέτηση ενός μοντέλου ανοιχτής κώδικα θα περιορίσει το κόστος. Δεν χρειαζόμαστε να αγοράσουμε ένα δαπανηρό λειτουργικό σύστημα ενώ κατασκευάζουμε ένα επιστημονικό εργαστήριο. Οι υπολογιστές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση in-silico και ευτυχώς έχουμε ένα τεράστιο αριθμό ελεύθερων διαθέσιμων επιστημονικών λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού ανοιχτού κώδικα για να δουλέψουμε με τον ίδιο τρόπο. Οι δαπάνες που πηγαίνουν στην αγορά ιδιόκτητου λογισμικού θα μπορούσαν δικαιολογημένα να χρησιμοποιηθούν για να γίνει πραγματική έρευνα μόνο με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα,

 • Περιοδικά ανοιχτού κώδικα

Τα επιστημονικά περιοδικά αποτελούν πηγή αξιόπιστων ειδήσεων για την ενημέρωση και την έρευνα. Είναι ενδιαφέρον ότι τώρα έχουμε ακόμη και περιοδικά λογισμικού που προορίζονται αποκλειστικά για αναζήτηση πληροφοριών ανοιχτού κώδικα. Ένας από αυτούς είναι το JOSS, (The Journal of Open Source Software) το οποίο είναι ένας εξαιρετικός πόρος για να περιηγηθείτε στα πακέτα λογισμικού έρευνας ανοιχτού κώδικα.

 • Ανοιχτή Επιστήμη

Η ανοιχτή επιστήμη είναι ένα κίνημα που γίνεται σταδιακά μια επανάσταση, με στόχο να είναι διαθέσιμο σε όλους το επιστημονικό έργο.  Η ιδέα της Ανοιχτής Επιστήμης χρονολογείται από το 1600 και βασίζεται σε τέσσερις βασικές αξίες: την ανοιχτή πρόσβαση, τα ανοιχτά δεδομένα, τον ανοιχτό κώδικα και τα ανοιχτά πρότυπα.

Οι νόμοι της Ανοιχτής Επιστήμης

 • Πρώτος νόμος: Όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτά και όλες οι ιδέες μοιράζονται
 • Δεύτερος Νόμος: Όλοι μπορούν να λάβουν μέρος σε οποιοδήποτε επίπεδο
 • Τρίτος Νόμος: Δεν  υπάρχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Τέταρτος νόμος: Οι προτάσεις είναι η καλύτερη μορφή κριτικής
 • Πέμπτος νόμος: Η δημόσια συζήτηση είναι πολύ πιο πολύτιμη από το ιδιωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Έκτος νόμος: Ένα ανοιχτό έργο είναι μεγαλύτερο από, και δεν ανήκει σε κανένα δεδομένο εργαστήριο

Οι παραπάνω νόμοι θεσπίστηκαν για πρώτη φορά από τον οραματιστή επιστήμονα και ερευνητή, τον Matt Todd στη θέση του σχετικά με το Open Source Drug Discovery (OSDD) για την ελονοσία.  Η ομάδα του ξεκίνησε  Open Source Malaria project  μια έρευνα ανοιχτού κώδικα για την ελονοσία για να καταπολεμήσει την  ασθένεια που θέτει σε κίνδυνο δισεκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο μέχρι σήμερα.

 • Open Source Drug Discovery(OSDD)

Το OSDD είναι μια πρωτοβουλία για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων για την καταπολέμηση ασθενειών με προσέγγιση ανοιχτού κώδικα. Ο Bharath Ramsundar, ο οποίος ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας βιβλιοθήκης python με βάση το deep learning για την ανακάλυψη φαρμάκων, την επιστήμη των υλικών, την κβαντική χημεία και τη βιολογία που ονομάζεται DeepChem,  και έγραψε ένα αξιοσημείωτο άρθρο Why Should Drug Discovery Be Open Source.  Με το DeepChem ως παράδειγμα, έχει εξηγήσει με σαφήνεια την έννοια, υπογραμμίζοντας πόσο μεγάλη είναι η επίδραση όταν το επιστημονικό λογισμικό είναι ανοιχτό.

Πηγή άρθρου: https://itsfoss.com/open-source-impact-on-science/

Leave a Comment