ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Lens.org: Μια ανοιχτή πλατφόρμα χαρτογράφησης όλων των πατεντών

Το Lens είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα με ψηφιοποιημένα στοιχεία πατεντών, που έχει σαν  κύριο στόχο να παρέχει πρόσβαση στο 95% των παγκόσμιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, το Lens παρέχει σχεδόν όλα τα έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον κόσμο ως ανοιχτά δημόσια ψηφιακά προϊόντα στα οποία περιλαμβάνεται και η επιστημονική-τεχνική βιβλιογραφία μαζί με ρυθμιστικά και επιχειρηματικά δεδομένα.

Το Lens επιτρέπει την κοινή χρήση, το σχολιασμό και την ενσωμάτωση εγγράφων, συγκεντρωτικών καταστάσεων και αναλύσεων ώστε να είναι δυνατή η χρήση του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως πόρου διδασκαλίας για να εμπνεύσει και να ενημερώσει τους επιχειρηματίες, τους πολίτες και τους διαμορφωτές πολιτικής.

Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, to Lens  προτίθεται να φιλοξενήσει πάνω από το 95% των παγκόσμιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να συνδεθεί με το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής βιβλιογραφίας, δημιουργώντας ανοικτά δημόσια χαρτοφυλάκια καινοτομίας ατόμων και ιδρυμάτων. Με τη χρήση ανοιχτού κώδικα το Lens θέλει να δημιουργήσει ανοικτά σχήματα με τα οποία τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διδάξουν και να επικοινωνήσουν, αντί να συγχέουν και να εκφοβίζουν.

Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν είναι άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ισχύουν για την τεχνολογία, το σύστημα δεν λειτουργεί καλά. Πολλοί ενδέχεται να παραβιάζουν άτυπα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα οποία δεν γνωρίζουν, να αποφεύγουν τομείς καινοτομίας στους οποίους μπορούν να είναι δημιουργικοί ή να πραγματοποιούν κακές επενδύσεις με βάση ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που χορηγούνται και ποιοί κατέχουν τα δικαιώματα αυτά. Τα εργαλεία του Lens μπορούν να βοηθήσουν τον χρήστη να προσδιορίσει τα όρια των περιορισμών της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως και χρήσιμα στοιχεία για μελλοντικές καινοτομίες.

Το Lens στοχεύει να δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο, παγκόσμιο πόρο ανοιχτού κώδικα και ανοιχτής πρόσβασης που θα επιτρέψει τη δημιουργία και την κοινή χρήση αναλυτικών εργαλείων, τοπίων ευρεσιτεχνίας και λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων που αναπτύσσονται από την κοινότητα. Σήμερα το Lens φιλοξενεί πάνω από 100 εκατομμύρια πατέντες από πάνω από 95 διαφορετικές δικαιοδοσίες,

Μερικά από τα Datasets που είναι διαθέσιμα στο Lens

  • The European Patent Office’s DocDB bibliographic data from 1907 – present: 81+ Million documents from nearly 100 jurisdictions.
  • USPTO Applications from 2001 – present with full text and images.
  • USPTO Grants from 1976 – present with full text and images.
  • USPTO Assignments (14+ Million).
  • European Patent Office (EP) Grants from 1980 – present with full text and images.
  • WIPO PCT Applications from 1978 – present with full text and images.
  • Australian Patent Full Text from IP Australia

Διαβάστε περισσότερα για το Lens και τα εργαλεία που προσφέρει στο https://www.lens.org/

 

 

Leave a Comment