ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημιουργία Open Patent Office από Βέλγους ερευνητές

Δύο ερευνητές από το Vrije Universiteit Brussel του Βελγίου ανακοίνωσαν κατά της διάρκεια της φετινής FOSDEM,  την δημιουργία του Office Open Patent, με στόχο να συγκεντρώσουν τις καινοτόμες ιδέες για να τις υπερασπιστoύν από το να αποκλειστούν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν συμβάλλουν πλέον στην καινοτομία ή τη γνώση και συχνά δημιουργούν απώλειες αντί για κέρδη. Αντίθετα, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για αμυντικές δημοσιεύσεις  πατεντών που να επιτρέπουν την ανοιχτή καινοτομία.

Το  Open Patent Office παρουσιάστηκε στο συνέδριο προγραμματιστών ανοικτού κώδικα FOSDEM στις Βρυξέλλες νωρίτερα αυτό το μήνα από τον καθηγητή Δρ Frederik Questier. Ο κύριος στόχος του Open Office Patent είναι να αποτρέψει την ιδιοποίηση της καινοτομίας από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας . «To Office Open Patent καταγράφει την καινοτομία ώστε να αποφευχθεί να κατοχυρωθεί η ιδέα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αργότερα, από κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι δική του«, λέει ο Questier.

Ήδη, αρκετοί ερευνητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων και των μαθηματικών. «Οι μαθηματικές μέθοδοι δεν μπορεί να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αλλά η κοινή χρήση τους στο public domain μπορεί να είναι χρήσιμη», λέει ο Questier. Η πρωτοβουλία αυτή, επίσης, ενδιαφέρει και τους πληρεξούσιους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Μερικές φορές οι εφαρμογές μερικών πατεντών δεν είναι κερδοφόρα. Ένα «ανοιχτό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» μπορεί να λειτουργήσει ως μια αμυντική στρατηγική για την προστασία της ελευθερίας του, λέει Questier.

Οι δύο ερευνητές λένε ότι το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν είναι πλέον επωφελές για την κοινότητα. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα προβληματικό για την ανάπτυξη λογισμικού. Προβλήματα περιλαμβάνουν patent trolls και δικαστικούς πολέμους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με τεράστιο κόστος για επίλυση των διαφορών που εμποδίζουν ακόμη και τις μεγαλύτερες εταιρείες. Επιπλέον, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι ακριβή, και εμποδίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. «Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ένας φόρος επί της καινοτομίας, που μερικοί επιστήμονες εκτιμούν το κόστος τους να είναι μεταξύ 12% και 30%», λέει ο Questier.

Η ιστοσελίδα οργανώνεται και θα λειτουργήσει αυτό το καλοκαίρι. Η ιστοσελίδα θα επιτρέπει στους εφευρέτες να καταθέτουν εύκολα ιδέες, χωρίς κανένα κόστος. Το Open Patent Office θα φροντίζει για την έγκαιρη καταχώριση τους, και την επικοινωνία των ιδεών στα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλο τον κόσμο.

Η σελίδα του Open Patent Office θα απαιτεί την πλήρη περιγραφή της καινοτομίας, τα σχέδια και τα συμπεράσματα, έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να εφαρμόσουν την ιδέα. Οι καινοτομίες θα δημοσιεύονται αμέσως, με επαληθεύσιμα χρονικές σημάνσεις. Το περιεχόμενο θα βελτιστοποιηθεί για τις μηχανές αναζήτησης και οι υπεύθυνοι των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ακολουθήσουν τη διεθνή ταξινόμηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

«Με παρόμοιο τρόπο με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, θα παρέχεται στους εφευρέτες ένας αριθμός ευρετηρίου ανοιχτού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν το έργο τους», λέει ο Questier. Η ιστοσελίδα θα προωθεί επίσης τη συζήτηση των ιδεών, λέει Questier. «Γιατί αν οι ιδέες μιλούν, γίνονται εξυπνότερες

Περισσότερες πληροφορίες:

Open Patent Office
Παρουσίαση στην Fosdem 2017

 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment