ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΟΧΙ πνευματικά δικαιώματα στα raw data!

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων ( Communication on Building a European Data Economy ), λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση ενός νέοy μέτρου πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως η προστασία των raw (ανεπεξέργαστων) δεδομένων ( δείτε «το δικαίωμα παραγωγού δεδομένων”, σελ. 13). Αυτή είναι η τελευταία κακή ιδέα που ο υπέβαλλε ο Επίτροπος Günther Oettinger , θα έχει εκτεταμένες ολέθριες συνέπειες και θα πρέπει να απορριφθεί.

Η ιδέα αυτή θα προστατεύει με πνευματικά δικαιώματα κάθε σειρά από μονάδες και μηδενικά, με τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται τα δημιουργικά έργα σήμερα. Αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο κόστος συναλλαγών και μια τεράστια νομική αβεβαιότητα για οποιονδήποτε δημιουργεί και επαναχρησιμοποιήσει δεδομένα, όπως ερευνητές ή νεοφυείς επιχειρήσεις. Η ενασχόληση με τα καθαρά δεδομένα, όπως αρχεία καταγραφής πρόσβασης, τα δεδομένα των αισθητήρων ή των μετρήσεων, θα γίνει τόσο περίπλοκη όσο και η ενασχόληση σήμερα με τα πνευματικά δικαιώματα έργων.

Στην εποχή του Διαδικτύου των πραγμάτων γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δημιουργούν μέσα από τη χρήση μιας συσκευής ή μιας υπηρεσίας. Ένα νέο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα δεδομένα είναι μια άσχημη και λανθασμένη προσέγγιση. Οι εταιρείες απλά θα υποχρεώνουν τους χρήστες να παραδώσουν τα εν λόγω δικαιώματα τους κατά την εγγραφή στην υπηρεσία και έτσι θα δούμε τα δεδομένα του χρήστη να γίνονται ακόμα περισσότερο ένα εμπόρευμα στην αγορά.

Η Επιτροπή πρόκειται να κάνει το ίδιο σφάλμα με την προηγούμενη καταστροφική ρύθμιση για την προστασία βάσεων δεδομένων. Το παγκοσμίως μοναδικό ευρωπαϊκό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις βάσεις δεδομένων δεν αποτυγχάνει απλά να εκπληρώσει το στόχο του για την τόνωση της οικονομίας των δεδομένων της ΕΕ, αλλά στην πραγματικότητα σήμερα είναι ένα εμπόδιο στο δρόμο της καινοτόμου χρήσης των δεδομένων.

Η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε για το θέμα από τις 10/01, δίνει την ευκαιρία για στο κοινό να απορρίψει αποφασιστικά την ιδέα μιας νέας πνευματικής ιδιοκτησίας για τα ανεπεξέργαστα δεδομένα.
Συμμετέχετε στην διαβούλευση και πείτε την γνώμη σας για αυτή την λανθασμένη προσέγγιση

Πηγή άρθρου: https://juliareda.eu

Leave a Comment