ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παρουσίαση της πλατφόρμας YDS στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Copycamp

Στο «Παλάτι των Τεχνών και των Επιστημών», ένα κτίριο ορόσημο για τη Βαρσοβία που παραχωρήθηκε απο΄το Στάλιν ως δώρο μετά το Β’ΠΠ, έλαβε χώρα το 5ο Διεθνές Συνέδριο Copycamp με κεντρικό αντικείμενο το Copyright και βασική επιδίωξη την επέκταση και συσχέτισή του με συναφή και εξίσου επίκαιρα και σημαντικά ζητήματα όπως η ιδιωτικότητα, ζητήματα ηθικής, η έννοια των πλατφορμών κτλ. Το συνέδριο διήρκεσε δύο μέρες (27-28 Οκτωβρίου) και είχε δύο παράλληλες συνεδρίες την ημέρα. Η συζήτηση κινήθηκε κυρίως σε τεχνικά θέματα σχετικά με την προτεινόμενη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2016)593 final] για το Copyright με βασικούς άξονες την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα γενικότερα επιχειρήματα και σχολές γύρω απο το Copyright.

Η προσέγγιση μας στο συνέδριο ήταν κατάτι πιο δημιουργική, τόσο σε ύφος όσο και σε περιεχόμενο, καθώς υπερέβη την απλή παρουσίαση του YDS ως project σε συνάρτηση με το διαμορφούμενο τοπίο. Κεντρικό μας θέμα ήταν οι πλατφόρμες και η γενικότερη ανάγκη δημιουργίας συνθηκών ψηφιακής αξιοπρέπειας (digital dignity). Υπό αυτό το πρίσμα η πλατφόρμα YDS παρουσιάστηκε ως βέλτιστη πρακτική με πολύ μεγάλη προοπτική στη δημιουργία ενός πεδίου δραστηριότητας που καλύπτει τις βαθιές κοινωνικοοικονομικές, τεχνικές και ανθρώπινες ανάγκες του πολίτη του 21ου αιώνα. Δεδομένου και του ετερόκλητου υποβάθρου των συμμετεχόντων (πολιτικοί, αξιωματούχοι της ΕΕ, ακαδημαϊκοί, όπως ενδεικτικά από το IVIR, επιχειρήσεις με πρώτη και πιο σημαντική τη Google, νομοθέτες, δικηγόροι, καλλιτέχνες, λοιποί επαγγελματίες, ακτιβιστές) η εν λόγω προσέγγιση έγινε δεκτή με ιδιαιτέρως θερμό τρόπο και υπήρξε πολλαπλό ενδιαφέρον για την πλατφόρμα YDS και το νομοτεχνικό της πλαίσιο.

Foto Rafał Nowak na licencji CC BY-SA 3.0 PL

Foto Rafał Nowak na licencji CC BY-SA 3.0 PL

Leave a Comment