ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός για την προώθηση των επαναχρησιμοποιήσιμων λύσεων πληροφορικής στις δημόσιες διοικήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανταμείψει με χρηματικά έπαθλα υπηρεσίες και λογισμικό που μπορεί να μοιραστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί στο δημόσιο τομέα, και να έχει  δυνατότητα ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα απονείμει ευρώ 15.000 και 10.000 ευρώ για τις δύο πιο δοκιμασμένες λύσεις πληροφορικής που θα επαναχρησιμοποιούνται σε κάθε ένα από τα τέσσερα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης:  διασυνοριακό εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

1(3)

Οι διεκδικητές για το «Sharing & Reuse Award» μπορούν να δηλώσουν το έργο τους εδώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός μέχρι τις 28 του Οκτωβρίου 2016 και τα βραβεία θα ανακοινωθούν το Μάρτιο 2017.

«Θέλουμε να βραβεύσουμε τις υπάρχουσες λύσεις πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, και  μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν περαιτέρω σε όλη την Ευρώπη», λέει η Margarida Abecasis, υπεύθυνος του προγράμματος ISA², υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργούν τα βραβεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι υπάρχουν πολλά οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση των λύσεων πληροφορικής, και ενθαρρύνει τις  δημόσιες διοικήσεις να συνεργαστούν για την παροχή κοινών υπηρεσιών πληροφορικής. Αυτό θα μειώσει το χρόνο ανάπτυξης, το κόστος και θα οδηγήσει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας.

Υπάρχουν ήδη πολλές επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις  διαθέσιμες. Στο Joinup Portal, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια μεγάλη συλλογή  επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις πληροφορικής που αναπτύχθηκαν από τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. “Αυτό το βραβείο θα βάλει τις καλύτερες από αυτές τις λύσεις και τα έργα στο προσκήνιο», λέει η κ Abecasis, “και ελπίζουμε ότι το χρηματικό έπαθλο θα βοηθήσει τις νικήτριες δημόσιες διοικήσεις να επεκτείνουν αυτά τα έργα.”

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Ο διαγωνισμός «‘Sharing & Reuse Award» είναι μόνο για λύσεις που αναπτύχθηκαν από ή για τις δημόσιες διοικήσεις. Εάν η λύση έχει αναπτυχθεί από έναν ιδιωτικό φορέα για λογαριασμό της δημόσιας διοίκησης, η ανταμοιβή θα πάει στη δημόσια διοίκηση που εμπλέκεται.

Η κριτική επιτροπή θα περιλαμβάνει μέλη του προσωπικού από το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ https://joinup.ec.europa.eu/community/sharingandreuse/og_page/awards-contest.

 

 

Leave a Comment