ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ομάδα εργασίας για τα Πρότυπα ανοικτού λογισμικού από το Linux Foundation

O ανοικτός κώδικας, εκτός των άλλων, αποσκοπεί και στη μείωση της περιττότητας, εξοικονομώντας χρόνο στους προγραμματιστές από να ανακαλύπτουν από την αρχή τον τροχό.

Για να βοηθήσει όλους όσους ασχολούνται με τον ανοικτό κώδικα για να κάνουν καλύτερα την δουλειά τους, το Linux Foundation ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα, την ομάδα εργασίας OpenChain Workgroup που έχει ως στόχο να τυποποιήσει τις κοινές πρακτικές για να κάνει τον ανοικτό κώδικα πιο αποτελεσματικό.

linux-foundation-logo

Το Linux Foundation, μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία που προωθεί το Linux και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ανακοίνωσε την OpenChain WorkGroup την Δευτέρα στο LinuxCon Europe. Ιδρυτικά μέλη της ομάδας περιλαμβάνουν την ARM, την Cisco Systems, την NexB, την Qualcomm, την SanDisk και την Wind River.
Η αποστολή της OpenChain WorkGroup είναι να «παρέχει μια
βασική γραμμή διαδικασιών που μπορεί να εύκολα να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες των προγραμματιστών και των εταιριών”… “Θα παρέχει αρχικά μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μια βάση για την παρακολούθηση και την ανάπτυξη προγραμμάτων συμμόρφωσης. Η OpenChain θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές στο οικοσύστημα του Linux, όπως το Debian, καθώς και τις συμβατές μορφές με το Software Package Data Exchange (SPDX).”

Η εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμόρφωσης με τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι επίσης ένα μέρος του σκεπτικού της OpenChain WorkGroup . Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία συμπληρώνει τη φιλοξενία της FOSSology απο το Linux Foundation η οποία ανακοινώθηκε αυτήν την εβδομάδα

“Επειδή σχεδόν κάθε νέα τεχνολογία σήμερα είναι κτισμένη με την χρήση Linux και λογισμικού ανοιχτού κώδικα, η σημερινή αλυσίδα παροχής λογισμικού είναι η αλυσίδα λογισμικού ανοικτού κώδικα ” δήλωσε ο Jim Zemlin, εκτελεστικός διευθυντής στο Linux Foundation “Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε τυποποιήσει τις διαδικασίες και την συμμόρφωση για τον έλεγχο κώδικα και να εξασφαλίσουμε ότι τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικότητας και του κόστους του ανοιχτού κώδικα να διατηρηθούν και για τις επόμενες δεκαετίες. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση στη ανοικτή συμμόρφωση και την παίρνουμε πολύ σοβαρά .”

Η ιστορία όμως του ανοικτού λογισμικού έχει δείξει ότι δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση να αποδεχθεί η κοινότητα κοινά πρότυπα. Εάν ακόμη και σε μια σχετικά μικρή ομάδα  προγραμματιστών δεν αρέσει ένα πρότυπο, απλά απομακρύνονται από αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι προγραμματιστές ανοικτού κώδικα έκαναν fork την glibc στη δεκαετία του 1990. Για το λόγο αυτό, η επιβολή προτύπων μπορεί να είναι δύσκολη, ακόμη και αν είναι από πίσω το Linux Foundation.

Παρ ‘όλα αυτά, η προσπάθεια για περισσότερη τυποποίηση δεν βλάπτει, ειδικά για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος για το ανοικτό κώδικα από περισσότερες εταιρίες.

Πηγή άρθρου: http://thevarguy.com/

Leave a Comment