ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο νόμος της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες μας φέρνει πιο κοντά σε ένα δίκαιο διαδίκτυο χωρίς αποκλεισμούς

Η ισχυρή επιβολή της DSA μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά απαιτούνται ακόμα περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στο τρέχον κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο της διαδικτυακής παρακολούθησης των χρηστών.

Στις 5 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα σύνολο κανόνων που θα αναδιαμορφώσουν τους ψηφιακούς χώρους και τις εμπειρίες μας τα επόμενα χρόνια. Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) είναι ένα σημείο καμπής στην ιστορία του Διαδικτύου, καθώς παρέχει βασικά εργαλεία για να θέσει τους ανθρώπους στον έλεγχο των Βig Tech . Ο νέος κανονισμός επιδιώκει να αποτρέψει παραβιάσεις των δικαιωμάτων μας όπως στο σκάνδαλο της Cambridge Analytica όταν η εταιρεία χρησιμοποίησε το σχέδιο του Facebook για να συγκεντρώσει δεδομένα για 87 εκατομμύρια ανθρώπους για να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016.

Οι συνεχείς προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών και η δημόσια δέσμευση εξασφάλισαν ότι η DSA θέτει τους ανθρώπους πάνω από το κέρδος, αμφισβητώντας τις διαφημίσεις που βασίζονται στην παρακολούθηση και τους αθέμιτους αλγόριθμους. Τώρα, πλατφόρμες όπως το Facebook, η Google και η Amazon πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας της DSA . Θα πρέπει να αποκαλύψουν πώς προσφέρουν περιεχόμενο μέσω των αλγορίθμων τους και να αναλάβουν τη νομική ευθύνη όταν εντοπίζονται ρητορική μίσους, διαδικτυακή βία με βάση το φύλο ή ψευδείς πληροφορίες στις πλατφόρμες τους.

Σημαντική νίκη για τα ψηφιακά δικαιώματα είναι η καθιέρωση του καθεστώτος της υπό όρους ευθύνης και η απαγόρευση γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης. Αυτό διασφαλίζει ότι το διαδικτυακό περιεχόμενο των χρηστών θα προστατεύεται από τη μαζική αδιάκριτη αφαίρεση, διασφαλίζοντας την ελεύθερη ροή των πληροφοριών. Το Διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για την άσκηση του δικαιώματός μας στην ελευθερία της έκφρασης, το οποίο είναι σημαντικό, ιδιαίτερα, για το έργο των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των πληροφοριοδοτών και των δημοσιογράφων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυθαίρετες αποφάσεις ελέγχου του περιεχομένου που πρέπει να παραμείνει στο διαδίκτυο ή να καταργηθεί.

Η DSA δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναλαμβάνουν τον έλεγχο του περιεχομένου τους και να επισημαίνουν δυνητικά παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο ή να αμφισβητούν αποφάσεις εποπτείας περιεχομένου μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών προσφυγών και προσφυγών. Η διαδικασία απάντησης θα είναι διαφανής και χωρίς την πίεση της άμεσης νομικής ευθύνης σε βάρος του κράτους δικαίου.

Εάν το DSA εφαρμοστεί σωστά, οι πλατφόρμες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες, όπως η Google και το Facebook, θα πρέπει να διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνου, να εφαρμόζουν μέτρα μετριασμού του κινδύνου και να διενεργούν ετήσιους ανεξάρτητους ελέγχους. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα επιχειρηματικά τους μοντέλα που βασίζονται στη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων λήψης αποφάσεων και πρακτικών προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα που μπορεί να επιφέρει η DSA στους ανθρώπους, χρειάζονται ακόμα πραγματικές εναλλακτικές λύσεις στο τρέχον κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο επιτήρησης. Ενώ ο κλάδος της τεχνολογίας διαφημίσεων συχνά ισχυρίζεται ότι είναι χρήσιμος στους ανθρώπους παρέχοντας πιο «σχετικές» διαφημίσεις, κυρίως χαρακτηρίζεται από ένα πανταχού παρόν σύστημα διάχυτης διαδικτυακής εταιρικής επιτήρησης

Τα προγράμματα παρακολούθησης Google είναι ενσωματωμένα σχεδόν στο 90% των δωρεάν εφαρμογών Android και σε πάνω από το  87%  όλων των ιστότοπων. Τα δεδομένα των ανθρώπων εξάγονται μαζικά για τη δημιουργία λεπτομερών προφίλ και δεδομένου ότι αυτοί οι ιχνηλάτες είναι αόρατοι στους χρήστες, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιταχθούν ουσιαστικά στην παρακολούθηση από τη βιομηχανία της τεχνολογίας διαφημίσεων. Η απώλεια του ελέγχου του περιεχομένου που βλέπετε περιορίζει άμεσα την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασής σας, επιτρέπει πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις από τους διαφημιστές και ενισχύει τα κοινωνικά στερεότυπα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η ΕΕ δεν κατάργησε πλήρως τη διαδικτυακή διαφήμιση που βασίζεται στην παρακολούθηση. Η DSA απαγορεύει στοχευμένες διαφημιστικές πρακτικές που βασίζονται σε προφίλ και ευαίσθητα δεδομένα –π.χ. φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, φύλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό– μόνο σε διαδικτυακές πλατφόρμες, αφήνοντας ανέγγιχτες τις υπηρεσίες email και μηνυμάτων. Ομοίως, η απαγόρευση των παραπλανητικού σχεδιασμού διεπαφής αποκλείει τα πιο διάχυτα, τα cookie και τα banner παρακολούθησης. Αυτά τα ενοχλητικά banner στο διαδίκτυο θα εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του διαδικτυακού μας τοπίου.

Μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανθρωποκεντρική, δημοκρατική κοινωνία στην οποία η τεχνολογία λειτουργεί για όλους. Τώρα, πρέπει να δούμε μια ισχυρή επιβολή της DSA για την επιτυχή προώθηση των διασφαλίσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2024. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα συνεχίσουν να καλούν τις αρχές της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι άνθρωποι να ανακτήσουν την εξουσία και να σταματήσουν τις υπερβολές των εταιρειών μεγάλης τεχνολογίας.

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Leave a Comment