ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Filtered Futures: μια Διάσκεψη για την εξέταση των φίλτρων λογοκρισίας μετά την απόφαση του Court of Justice της ΕΕ για το άρθρο 17

Η πρόσφατη απόφαση του Court of Justice της ΕΕ σχετικά με το άρθρο 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όρισε ένα πλαίσιο για τη χρήση της αυτοματοποιημένης εποπτείας περιεχομένου. Το Δικαστήριο θεωρεί τις υποχρεώσεις φιλτραρίσματος συμβατές με το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης, εφόσον περιορίζονται σε περιπτώσεις χρήσης που επιτρέπουν μια ισχυρή αυτοματοποιημένη διάκριση μεταξύ νόμιμου και παράνομου περιεχομένου. Στο πλαίσιο του άρθρου 17, τα φίλτρα μεταφόρτωσης μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν μόνο από διαδικτυακές πλατφόρμες για τον αποκλεισμό προφανών παραβιάσεων της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο αφήνει στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νόμιμες χρήσεις παραμένουν ανεπηρέαστες από τη μεταφορά του άρθρου 17 στο εθνικό δίκαιο.

Η απόφαση εγείρει μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα για την επιβολή της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και για τη συμβατότητα των φίλτρων μεταφόρτωσης με θεμελιώδη δικαιώματα, ακόμη και πέρα ​​από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για να συζητηθούν αυτές οι συνέπειες, το Communia Aassociation μαζί με το Gesellschaft für Freiheitsrechte διοργανώνουν από κοινού το συνέδριο «Filtered Futures» τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο. 

Thumbnail_Filtered_Futures (1)_WP1

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εργασίες από όλους τους κλάδους που συμβάλλουν στο θέμα του συνεδρίου. Για να παρουσιάσετε την εργασία σας στο Filtered Futures, συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής έως τις 10 Ιουλίου .

.Πιθανά θέματα για τις συνεισφορές του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

 1. Ο αντίκτυπος της απόφασης στις υφιστάμενες εθνικές εφαρμογές του άρθρου 17:
  1. Πώς πρέπει να ερμηνεύονται κατά λέξη οι υλοποιήσεις;
  2. Το Δικαστήριο επιτρέπει την εναρμονισμένη τεχνική εφαρμογή του άρθρου 17 σε επίπεδο ΕΕ από πλατφόρμες;
  3. Παραβιάζουν τυχόν εθνικές υλοποιήσεις τα πρότυπα που ορίζει η απόφαση;
  4. Τι ρόλο θα διαδραματίσει η καθοδήγηση της Επιτροπής κατά την εφαρμογή του άρθρου 17;
 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατόχων δικαιωμάτων και χρηστών:
  1. πρότυπα για “πληροφορίες που παρέχονται από τους κατόχους δικαιωμάτων”
  2. επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών
  3. μέτρα κατά της κατάχρησης εργαλείων επιβολής πνευματικών δικαιωμάτων
  4. κυρώσεις για μη συμμόρφωση πέρα ​​από την ευθύνη της πλατφόρμας;
 3. Ελάχιστες εγγυήσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων για τη χρήση φίλτρων μεταφόρτωσης:
  1. διαφορετικά πρότυπα για εθελοντικό (βάσει όρους και προϋποθέσεις) και υποχρεωτικό φιλτράρισμα ανά πλατφόρμες;
  2. Διακρίνουν επαρκώς τα φίλτρα μεταξύ νόμιμων και παράνομων χρήσεων;
  3. εκ των προτέρων διασφαλίσεις για τη χρήση φίλτρων μεταφόρτωσης
 4. Επιπτώσεις στη σχέση του άρθρου 17 με άλλους κανόνες:
  1. ευθύνη ενδιάμεσου για πλατφόρμες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως OCSSP
  2. Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες
  3. άλλος κανονισμός περιεχομένου για συγκεκριμένο τομέα (TERREG, προστασία ανηλίκων)
 5. Συνέπειες της απόφασης σχετικά με τη νομολογία του ΔΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης:
  1. εκ των προτέρων περιορισμό και τις απαραίτητες διασφαλίσεις
  2. απαγόρευση των γενικών υποχρεώσεων παρακολούθησης

Πηγή άρθρου: https://www.communia-association.org/

Leave a Comment