ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

DMA: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει τα πρώτα βήματα προς τον περιορισμό της κυριαρχίας μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών

Πριν από λίγες ημέρες , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Αν και δυστυχώς, μειώνει το πεδίο εφαρμογής του DMA περιορίζοντας ποια θα θεωρείται ως ρυθμιστής πρόσβασης, η θέση του Κοινοβουλίου προσθέτει μια σειρά αξιοσημείωτων βελτιώσεων από την άποψη των ψηφιακών δικαιωμάτων που βοηθούν στην αμφισβήτηση της συντριπτικής κυριαρχίας των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών.

Ειδικότερα, οι οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα στην Ευρώπη, χαιρετίζουν την προσθήκη απαιτήσεων διαλειτουργικότητας για τις υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρέχονται από τις πλατφόρμες-ρυθμιστές πρόσβασης. Αυτή η διαλειτουργικότητα βασικών υπηρεσιών είναι ένα εργαλείο υπέρ του ανταγωνισμού που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς, της καινοτομίας, του ανταγωνισμού και της ενδυνάμωσης όλων μας.

«Η παροχή δυνατότητας στους παρόχους μικρότερων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών messenger να διαλειτουργούν με τις υπηρεσίες gatekeeper είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την επαναφορά πραγματικών επιλογών για τους ανθρώπους», λέει ο Jan Penfrat, Senior Policy Advisor, του EDRi.

Ενώ χαιρετίζουν τη σαφή απαγόρευση στις πλατφόρμες-ρυθμιστές πρόσβασης να συνδυάζουν ή να διασταυρώνουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων χωρίς συναίνεση, καλούν τον εισηγητή να κλείσει πιθανά νομικά κενά στο άρθρο 5.1(α) που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις πλατφόρμες-gatekeepers να παρακάμψουν τη νομική τους υποχρέωση βάσει του GDPR να ζητήσουν συναίνεση για κάθε σκοπό επεξεργασίας.

Οι οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα στην Ευρώπη υποστηρίζουν τη νέα απαγόρευση των dark patterns και ενθαρρύνουν τους διαπραγματευτές να διασφαλίσουν ότι θα χρησιμοποιείται πιο ξεκάθαρη γλώσσα για να περιγράψει πώς μοιάζουν τα κανονικά dark patterns, όπως συνέβη στη θέση της Επιτροπής IMCO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Τα dark patterns είναι σχέδια διεπαφής χρήστη που έχουν κατασκευαστεί εσκεμμένα για να ωθήσουν τους χρήστες να κάνουν μια συγκεκριμένη επιλογή που διαφορετικά δεν θα έκαναν ποτέ, όπως ο τρόπος που λειτουργούν τα περισσότερα banner cookie σήμερα.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο κάνει ένα πρώτο βήμα προς μια δίκαιη και διαλειτουργική αγορά. Θα είναι πλέον σημαντικό να τεθεί ο στόχος του τερματισμού της εταιρικής συγκέντρωσης σε μια σαφή και εφαρμόσιμη γλώσσα». Christoph Schmon, Διευθυντής Διεθνούς Πολιτικής, μέλος EDRi, Electronic Frontier Foundation (EFF).

Ακριβώς όπως η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η θέση του Κοινοβουλίου για το DMA περιέχει μια σειρά από πρόσθετα σημαντικά «πρέπει και δεν πρέπει» που θα αυξήσουν την ελευθερία και την προστασία των χρηστών, και ελπίζουμε ότι θα οδηγήσουν σε ένα πιο διαφοροποιημένο ψηφιακό περιβάλλον για όλους. Για παράδειγμα, η ελευθερία εγκατάστασης και αφαίρεσης των εφαρμογών που πραγματικά προτιμούν οι άνθρωποι, καθώς και η επιλογή των καλύτερων app stores αντί αυτού που επιβάλλει ο gatekeeper.

Οι οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα στην Ευρώπη χαιρετίζoyn επίσης θερμά τη σαφή δέσμευση του Κοινοβουλίου να δώσει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες, τις ομάδες καταναλωτών και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να υποστηρίξουν το καθεστώς επιβολής του DMA με το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών, παροχής στοιχείων στις έρευνες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσβασης σε έγγραφα σχετικά με τις τρέχουσες περιπτώσεις.

«Η συμμετοχή των τελικών χρηστών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση και την επιβολή του DMA είναι θεμελιώδης για την επιτυχή εφαρμογή του και για την αποκατάσταση της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ ατόμων και μεγάλων πλατφορμών». Tomaso Falchetta, Υπεύθυνος Παγκόσμιας Πολιτικής, μέλος EDRi, Privacy International.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τριμερείς διαπραγματεύσεις για τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές στις αρχές του 2022, αναμένοντας να οριστικοποιηθεί ο κανονισμός μέχρι την άνοιξη.

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Leave a Comment