ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσβασιμότητα στους ιστότοπους του δημόσιου τομέα

Από τις 23 Ιουνίου 2021, όλοι οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές στην ΕΕ πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επανεξέταση της εφαρμογής της οδηγίας για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή καλεί όλους — πολίτες, ιδίως άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους, καθώς και οργανώσεις και επαγγελματίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν στην έρευνα και στη δημόσια διαβούλευση που είναι διαθέσιμη εδώ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2021

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν την επανεξέταση του αντίκτυπου της οδηγίας στην προσβασιμότητα των ιστότοπων του δημόσιου τομέα και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Τα πορίσματα της επανεξέτασης θα δημοσιευθούν τον Ιούνιο του 2022.

Για να μοιραστείτε τις απόψεις σας στην παρούσα διαβούλευση, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους.

Έρευνα δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την οδηγία για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο (όλες οι γλώσσες της ΕΕ)

Έρευνα για τη προσβασιμότητα (όλες οι γλώσσες της ΕΕ)

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment