ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι κίνδυνοι από το επερχόμενο “E-Evidence Regulation” της ΕΕ

25 οργανώσεις και εταιρείες από όλη την Ευρώπη, προτρέπουν τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμπεριλάβουν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας στον λεγόμενο “E-Evidence Regulation”. Μέσω της επιστολής τους, οι οργανώσεις ζητούν από τους βουλευτές να διασφαλίσουν ότι ο κανονισμός θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και θα περιλαμβάνει διατάξεις κατά των ακατάλληλων ή καταχρηστικών διασυνοριακών αιτημάτων για προσωπικά δεδομένα. Οι υπογράφοντες περιλαμβάνουν επαγγελματικές ενώσεις, οργανώσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης, ομάδες κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις κοινωνικών υπηρεσιών και εταιρείες τεχνολογίας.

Οι υπογράφοντες τονίζουν ότι οι European Production or Preservation Orders που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει πάντοτε να απαιτούν τη ρητή επικύρωση δικαστικής αρχής από το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει ο διαδικτυακός πάροχος υπηρεσιών και, όπου είναι διαφορετική χώρα, από το Κράτος μέλος στο οποίο είναι κάτοικος το πρόσωπο του οποίου ζητούνται τα δεδομένα. Μόνο τότε μπορεί ο κανονισμός να εγγυηθεί την προστασία των επηρεαζόμενων ατόμων από τον κίνδυνο καταχρηστικών αιτήσεων πρόσβασης σε δεδομένα και να παρέχει τη νομική ασφάλεια που απαιτείται για τις εταιρείες – τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.

Η επιστολή έρχεται καθώς τα μέλη της επιτροπής LIBE ξεκινούν ξανά τις διαπραγματεύσεις για την E-Evidence Report της επιτροπής που συνέταξε η εισηγήτρια Birgit Sippel. Το αίτημά  για σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δέουσας διαδικασίας είναι υψίστης σημασίας σε μια εποχή κατά την οποία  σε ορισμένα κράτη μέλη υφίστανται σοβαρή υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών. Επιπλέον, χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία έχουν χρησιμοποιήσει την πανδημία Covid-19 προκειμένου να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης που παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές αξίες και κινδυνεύουν να θέσουν σε κίνδυνο τις αρχές της δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ στο σύνολό της.

Δείτε όλη την επιστολή εδώ (αγγλικά – pdf)

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Leave a Comment