ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

COVID19 – Δωρεάν διάθεση από τον ΕΛΟΤ προτύπων για μέσα ατομικής προστασίας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Θέλοντας να εκδηλώσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί Τυποποίησης (CEN-CENELEC) πρότειναν και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) αποφάσισε να διαθέσει χωρίς χρέωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ορισμένα πρότυπα για μέσα ατομικής προστασίας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η δωρεάν διάθεση των προτύπων για μάσκες, ιατρικά γάντια και προστατευτικό εξοπλισμό, που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα, μπορεί να διευκολύνει το έργο των Αρχών, των καταναλωτών, των εισαγωγέων καθώς και των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την προσαρμογή των γραμμών παραγωγής τους ώστε να παρέχουν ασφαλή μέσα προστασίας και εξοπλισμό στους επαγγελματίες Υγείας και τους ασθενείς.

Τα εν λόγω πρότυπα διατίθενται μετά από αίτημα, που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο sales [at] elot [dot] gr.

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για την καλή λειτουργία της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς. Η έκδοση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων αποσκοπεί στην ασφάλεια και προστασία  της υγείας, στη μείωση του κόστους και στη διαλειτουργικότητα εξοπλισμού και υπηρεσιών και διευκολύνουν την καινοτομία και την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τον προστατευτικό εξοπλισμό βασίζεται στην έκδοση των ευρωπαϊκών προτύπων εναρμόνισης (harmonized standards).

Αυτή η έκτακτη απόφαση δωρεάν διάθεσης προτύπων από τον ΕΛΟΤ εδράζεται στην ανάγκη της αντιμετώπισης της δραματικής έλλειψης μασκών και ιατρικού εξοπλισμού λόγω της εκθετικής εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Πηγή άρθρου: http://www.elot.gr/

One thought on “COVID19 – Δωρεάν διάθεση από τον ΕΛΟΤ προτύπων για μέσα ατομικής προστασίας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

  1. Τι είδους πρότυπα είναι αυτά ; Πως να κάνουμε μάσκες π.χ. ή τι αποστάσεις να κρατάμε ;

    Ευχαριστούμε πολύ πάντως για την είδηση! Αν δεν το διάβαζα από εσάς δεν θα το ήξερα!

Leave a Reply to user Cancel reply