ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημόσια διαβούλευση για το νέο λεξιλόγιο βασικών προτύπων και προδιαγραφών CSSV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στόχος αυτής της δημόσιας διαβούλευσης είναι η έκδοση μιας πρώτης έκδοσης ενός «βασικού λεξιλογίου προτύπων και προδιαγραφών» (CSSV- Core Standards and Specifications Vocabulary), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της νέας έκδοσης ELIS (EIRA Library of Interoperability Specifications)  και για κάθε ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με πρότυπα και προδιαγραφές μεταξύ λύσεων λογισμικού στην Ευρωπαική Ένωση.

Η επικαιροποίηση αυτής της έκδοσης του CSSV θα βασίζεται σε αιτήματα για αλλαγές που προέρχονται από φορείς που ενδιαφέρονται για το λεξιλόγιο.

Το σχέδιο έκδοσης του CSSV είναι διαθέσιμο για δημόσια διαβούλευση από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2019.

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τη σχετική τεκμηρίωση από το αποθετήριο του  CSSV στο GitHub και να συνοψίσετε τα σχόλιά σας δημιουργώντας ένα issue.

Η τελική έκδοση του CSSV θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2019.

Το πρόγραμμα ISA2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζει την ανάπτυξη λύσεων που επιτρέπουν τη διασυνοριακή παροχή διαλειτουργικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των εν λόγω υπηρεσιών, η δράση EIA λειτουργεί ως integrator μεταξύ των κρατών μελών και άλλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη κοινής αρχιτεκτονικής διαλειτουργικότητας για τις δημόσιες υπηρεσίες. Το κύριο αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η European Interoperability Reference Architecture (EIRA)

Ως στοιχείο της EIRA , δημιουργήθηκε η βιβλιοθήκη προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ELIS) της EIRA. Το ELIS περιέχει τις προδιαγραφές που περιγράφουν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας των architecture building blocks (ABBs) που συμμορφώνονται με την EIRA
Στον πυρήνα του ELIS υπάρχει επίσης μια άλλη δράση η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης CAMSS και είναι ο λόγος αυτής της δημόσιας διαβούλευσης: το λεξιλόγιο βασικών προτύπων και προδιαγραφών (CSSV

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment