ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοικτή επιστολή: Ο διάλογος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 (πρώην άρθρο13) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Την Παρασκευή, η οδηγία για τα  πνευματικά δικαιώματα στην  ενιαία ψηφιακή αγορά δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινιάζοντας επίσημα τη φάση υλοποίησης στην οποία θα μεταφερθεί η οδηγία στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν μέχρι τις 7 Ιουνίου 2021 να υιοθετήσουν τις διατάξεις της οδηγίας για τους αντίστοιχους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χθες, πάνω από 41 οργανισμοί έστειλαν μια ανοικτή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας  την ενεργή ένταξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον προσεχή διάλογο των ενδιαφερόμενων μελών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της νέας Οδηγίας, 

Η επιστολή διοργανώθηκε από την Civil Liberties Union for Europe (Liberties)  και επικεντρώνεται στο άρθρο 17 (πρώην άρθρο 13) για τα φίλτρα λογοκρισίας . Η έγκριση του άρθρου 17 θα θέσει σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις ελευθερίες και θα θέσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τα δικαιώματα των χρηστών,

Επομένως, με την  ανοιχτή επιστολή οι οργανώσεις που την υπογράφουν τονίζουν την επιθυμία τους να συμπεριληφθούν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία μίας ομάδας εργασίας που θα συνίσταται και από εκπροσώπους οργανώσεων που στοχεύουν στην προστασία και προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Δεδομένου του χαρακτήρα των διατάξεων του Άρθρου 17, και των προκλήσεων που απορρέουν για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης στο διαδίκτυο, η συμμετοχή των εν λόγω οργανώσεων στους διαλόγους που διοργανώνει η επιτροπή κρίνεται απαραίτητη.

Η ευρεία και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές εφαρμογές του άρθρου 17 και η καθημερινή συνεργασία μεταξύ παρόχων υπηρεσιών  περιεχομένου και δικαιούχων θα σέβονται τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προστατεύοντας την ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης των πολιτών και δημιουργών , προστατεύοντας ταυτόχρονα την ιδιωτική τους ζωή. Αυτές πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες αρχές για την εναρμονισμένη εφαρμογή του άρθρου 17 σε όλη την  ενιαία ψηφιακή αγορά.

Πηγή άρθρου: https://www.communia-association.org/

One thought on “Ανοικτή επιστολή: Ο διάλογος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 (πρώην άρθρο13) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Leave a Comment