ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Καταπολέμηση της διαφθοράς με το νέο Διεθνές Πρότυπο ISO 37001

Ο διεθνής Οργανισμό Τυποποίησης (ISO),  έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό τη διαδικασία για την εκπόνηση του νέου διεθνούς προτύπου ISO 37001 “Anti-briberyManagementSystems” (Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας).
antibribery-600x300
Το προσχέδιο του διεθνούς αυτού προτύπου, το οποίο βρίσκεται στα τελικά στάδια εκπόνησής του, προσδιορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση, την αναθεώρηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.
Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές, απεικονίζουν τη διεθνή καλή πρακτική και μπορούν να εφαρμοστούν από οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό, ανεξάρτητα από τον τύπο τους (δημόσιο, ιδιωτικό ή μη-κερδοσκοπικό), το μέγεθος τους και τα προϊόντα ή το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν.
Μεταξύ άλλων οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν:
  • Δέσμευση της ηγεσίας να καθιερώσει εντός της επιχείρησης μια κουλτούρα ακεραιότητας, διαφάνειας, ειλικρίνειας και συμμόρφωσης.
  • Υιοθέτηση και επικοινωνία μιας πολιτικής κατά της δωροδοκίας.
  • Ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση κατά της δωροδοκίας. Σχετική κατάρτιση του προσωπικού.
  • Περιοδικές αξιολογήσεις των ρίσκων δωροδοκίας και κατάλληλο εμπεριστατωμένο έλεγχο σε έργα και επιχειρησιακούς εταίρους (πελάτες, ανάδοχους, υπεργολάβους, προμηθευτές, σύμβουλους, συνεργάτες κοινοπραξίας, κλπ.
  • Αξιολόγηση και έλεγχοι του προσωπικού για την αποτροπή της δωροδοκίας. Έλεγχος για δώρα, φιλοξενίες, δωρεές και παρόμοια οφέλη για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιούνται με σκοπό την κατάχρηση εξουσίας.
  • Αίτημα προς τους συνεργάτες όπως δεσμεύονται κατά της δωροδοκίας.
  • Οικονομικοί έλεγχοι για να μειωθεί το ρίσκο δωροδοκίας (π.χ. δύο υπογραφές στις πληρωμές, περιορισμοί στη χρήση μετρητών, κλπ.).
  • Εμπορικοί και άλλοι μη-οικονομικοί έλεγχοι προμηθειών (π.χ. διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών, δύο υπογραφές στις εγκρίσεις εκτέλεσης εργασιών, κλπ.).
  • Διαδικασίες χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών/καταγγελιών
Τα ρίσκα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση για πιθανή δωροδοκία εξαρτώνται από παράγοντες όπως το μέγεθος της, την τοποθεσία και τους τομείς στους οποίους αναπτύσσει δραστηριότητες, καθώς και τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Έτσι, το πρότυπο παρέχει την ευελιξία ώστε οι πιο πάνω πολιτικές, διαδικασίες και έλεγχοι που θα πρέπει να εφαρμόζει μια επιχείρηση, να είναι ικανοποιητικοί και ανάλογοι, σύμφωνα πάντοτε με τα ρίσκα δωροδοκίας με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η επιχείρηση.
Διαβάστε περισσότερα στο http://www.iso.org/
Πηγή άρθρου: http://www.philenews.com

Leave a Comment