ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Καμπάνια του Free Software foundation για την χρήση ελεύθερης JavaScript

Όταν προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι υπολογιστές μας τρέχουν μόνο ελεύθερο λογισμικό συνήθως επικεντρωνόμαστε στο λειτουργικό και τα προγράμματα που εγκαθιστούμε. Όμως όταν επισκεπτόμαστε διάφορες ιστοσελίδες, πολλές από αυτές φορτώνουν προγράμματα με κλειστό και ιδιοταγή κώδικα, κυρίως με JavaScript.

Συνήθως αυτά τα προγράμματα Javascript δημιουργούνε στις ιστοσελίδες μενού, κουμπιά, επεξεργαστές κείμενου, εφαρμογές αναπαραγωγής μουσικής και διάφορες άλλες λειτουργίες. Σε αντίθεση με ότι νομίζουν οι περισσότεροι, δεν υπάρχει Javascript που να τρέχει μόνο στην ιστοσελίδα: Ακόμα και αν είναι καλά κρυμμένα τα προγράμματα Javascript είναι μη ελεύθερος κώδικας που εκτελείται από τους υπολογιστές μας.

Η καμπάνια για την χρήση ελεύθερης JavaScript προσπαθεί να πείσει τις εταιρίες, τις κυβερνήσεις και τους διάφορους οργανισμούς να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ιδιοταγή Javascript στις σελίδες τους. Ο στόχος της καμπάνιας είναι να επιλέγεται μια σελίδα την φορά και να αποστέλλονται πολλά και ευγενικά μηνύματα στους διαχειριστές της σελίδας για να σταματήσουν την χρήση ιδιοταγούς Javascript.

Βοηθήστε το FSF να κάνει τον Παγκόσμιο ιστό να σέβεται την επιλογή μας για αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό. Επισκεφτείτε στην σελίδα της δράσης (https://fsf.org/campaigns/freejs ) και συμβάλλετε στην δράση για την ιστοσελίδα της ημέρας που βρίσκεται στο δεξί πλαίσιο .

Πηγές

Σελίδα Καμπάνιας: https://fsf.org/campaigns/freejs 

Leave a Comment