ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτά Πρότυπα

5009661706_f512a5c5d8_o_0

 Τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι ουσιώδη για τη διαλειτουργικότητα και την ελευθερία επιλογής με βάση την αξία των διαφόρων εφαρμογών λογισμικού. Παρέχουν ελευθερία από το κλείδωμα των δεδομένων και επομένως και από το κλείδωμα σε προμηθευτές. Έτσι τα Ανοιχτά Πρότυπα γίνονται ουσιαστικά για κυβερνήσεις, εταιρείες, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα χρήστες της πληροφορικής.

 

Ορισμός

Ένα Ανοιχτό Πρότυπο είναι ένας τύπος αποθήκευσης ή πρωτόκολλο το οποίο:

 1. υπόκειται σε πλήρη δημόσια αξιολόγηση και χρήση χωρίς περιορισμούς με τρόπο ισότιμα διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους·
 2. υφίσταται χωρίς τμήματα ή επεκτάσεις που να εξαρτώνται από τύπους αρχειοθέτησης ή πρωτόκολλα τα οποία δεν πληρούν τα ίδια τον ορισμό του Ανοιχτού Προτύπου·
 3. είναι ελεύθερο από νομικές ή τεχνικές διατυπώσεις που περιορίζουν τη χρηστικότητά του από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή επιχειρηματικό μοντέλο·
 4. βρίσκεται υπό διαχείριση και επιπλέον ανάπτυξη ανεξάρτητα από οποιονδήποτε μοναδικό προμηθευτή σε μια διαδικασία ανοιχτή στην ισότιμη συμμετοχή ανταγωνιστών και τρίτων·
 5. είναι διαθέσιμο σε πολλαπλές πλήρεις υλοποιήσεις από ανταγωνιστικούς προμηθευτές ή ως πλήρης υλοποίηση ισότιμα διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τι σημαίνουν για εσάς τα Ανοιχτά Πρότυπα

Τα Ανοιχτά Πρότυπα εξασφαλίζουν ότι μπορείτε:

 • Να συνεργάζεστε και να επικοινωνείτε με άλλους ανεξάρτητα από ποιο λογισμικό χρησιμοποιούν
 • Να αναβαθμίζετε ή να αντικαθιστάτε τις εφαρμογές σας και να διατηρείτε την ικανότητα να ανοίγετε και να επεξεργάζεστε παλαιά αρχεία
 • Να επιλέγετε όποιο κινητό / ταμπλέτα / υπολογιστή θέλετε χωρίς να ανησυχείτε για τη συμβατότητα

Τα Ανοιχτά Πρότυπα εξασφαλίζουν ότι η κοινωνία διαθέτει:

 • Λογισμικό και προϊόντα τεχνολογίας περισσότερο ανταγωνιστικά
 • Κυβερνητικά συστήματα και υπηρεσίες αυξημένης αποτελεσματικότητας
 • Διευρυμένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας λογισμικό για καινοτομία και πειραματισμό

Περισσότερες πληροφορίες για τα Ανοιχτά Πρότυπα

http://documentfreedom.org/index.el.html

 

 

Leave a Comment