ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέες διαδικασίες του FSF για την διαχείριση της άδειας GNU GPL

Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) έχει επικαιροποιήσει τους κανονισμούς του, έτσι ώστε να απαιτείται η έγκριση από το 66 % των Διευθυντών του για οποιεσδήποτε νέες εκδόσεις της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL). Έχουν επίσης ανακοινώσει πρόσκληση ή υποψηφιότητες για την επιλογή νέων διευθυντών.

Η GNU General Public License (GPL) είναι η κύρια copyleft άδεια ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Η τρέχουσα έκδοση, GPLv3, δημοσιεύθηκε το 2007 για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν υπήρχαν όταν η έκδοση 2 δημοσιεύθηκε το 1991. Ο κύριος συγγραφέας, Richard Stallman, δήλωσε ότι ελπίζει ότι ένα v4 δεν θα χρειαστεί ποτέ. Αλλά, καθώς η τεχνολογία και το νομικό πλαίσιο εξελίσσονται, εάν προκύψουν νέα προβλήματα και αν μπορούν να επιλυθούν με την επικαιροποίηση της άδειας, τότε μπορεί να χρειαστεί ένα v4 (ο Richard Stallman θα δώσει μια παρουσίαση στις 17 Μαρτίου, με χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις, όπου οι στόχοι της GPL και του FSF είναι πιθανό να συζητηθούν).

Ως νόμιμος ιδιοκτήτης της GPL, το FSF μπορεί να δημοσιεύσει νέες εκδόσεις, αλλά υπόκεινται σε ορισμένες υποχρεώσεις. Πρώτον, μια νομική υποχρέωση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 14 της GPLv3:

Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού μπορεί να δημοσιεύει κατά καιρούς αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU. Τέτοιες νέες εκδόσεις θα είναι παρόμοιες στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, αλλά μπορεί να διαφέρουν λεπτομερώς για την αντιμετώπιση νέων προβλημάτων ή ανησυχιών.

Το δεύτερο είναι αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί κοινοτική υποχρέωση. Η GPL, ως άδεια copyleft, διασφαλίζει ότι όλες οι μελλοντικές εκδόσεις ενός πακέτου λογισμικού είναι επίσης ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό. Αυτό συνάδει με τους στόχους του FSF, οπότε η ευρεία υιοθέτηση της GPL και η διασφάλιση ότι τα έργα θα μεταφερθούν σε νέες εκδόσεις της GPL είναι σίγουρα σημαντικά για το FSF.  Αυτό σημαίνει ότι οι νέες εκδόσεις της GPL χρειάζονται την έγκριση της ευρύτερης κοινότητας λογισμικού ελεύθερου/ανοικτού κώδικα.  Για να διασφαλιστεί ότι τα έργα θα μεταφερθούν στην GPLv3, η σύνταξη πραγματοποιήθηκε σε μια διαδικασία κατά την οποία ενάμιση χρόνο δαπανήθηκε σε διαβουλεύσεις με όσο το δυνατόν περισσότερα έργα και εταιρείες.  Επομένως, η συμβολή της κοινότητας στον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επίσης μια καλή ιδέα.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για νέους διευθυντές αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει διαδικασίας επικαιροποίησης του καταστατικού της.  Με πολλές κυβερνήσεις να αυξάνουν την εμπειρία τους σε λογισμικό ελεύθερου/ανοικτού κώδικα, μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι υποψήφιοι για αυτό το ρόλο.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment